Utlägg av FV-dagar under sommaren

FV-dagar ska enligt avtalet så långt det är möjligt läggas ut som direktledighet när helgdagen infaller. När detta inte är möjligt bör FV-dagen läggas ut inom 2 månader, med undantag för sommaren då personalläget vanligen inte tillåter det. Det är därför sagt att man inte kan räkna med att få ut sina FV-dagar just under perioden juni till augusti.

Det händer dock att personalplaneringen lägger ut FV-dagar under sommarmånaderna. I det aktuella fallet har många medlemmar fått dessa utlagda under sista veckan i augusti då personalläget väntas vara gott. Många ser detta som något positivt då man uppskattar extra ledighet just under sommarperioden.

Skulle det vara så att du fått FV-dagar utlagda där du inte vill ha dem, vare sig det är under sommaren eller andra delar av året, så kan du kontakta personalplaneringen för att se om de kan flytta på dem.

Nya Lokförarlistan

Äntligen är vi klara med uppdateringen av vår Lokförarlista. Vi har skåpat den nya upplagan till samtliga medlemmar som har ett fack på 49an eller i Söd. De medlemmar som inte har något fack kan hämta ett ex på vår expedition. Detta gäller även medlemmar som går den interna utbildningen till förare. Vill du inte ha något ex så finns hela Lokförarlistan självklart att tillgå på vår hemsida.

Att arbeta över dygnsgränsen mot Fp

MTRs syn på hur vi ska kompenseras då vi ofrivilligt arbetar över dygnsgränsen mot Fp, är enligt vår tolkning av avtalet felaktig. Medlemmar har ersatts med övertid istället för att kompenseras med en ny Fp som är den hantering vi hävdar är den rätta. Begäran om förhandling är gjord och möte kommer att ske i höst. Vi ska då även börja beta av övriga förhandlingsärenden med MTR som blivit ”liggande”. Flertalet dessa kan du läsa om i senaste numret av Lokföarbladet #63.

Blir du tvungen att jobba över dygnsgränsen mot Fp p g a förseningar i trafiken ska du be att få din Fp åter. Vänd dig med ett mail till personalfördelningen och till din GC. Glöm inte att skicka en kopia till oss så vi får veta vad som hänt.

3 juli sista dag att anmäla skåpsnummer

Tid har nu bokats för att klippa upp hänglåsen på de skåp som inte har blivit identifierade på Cst för både herr och dam. Klippningen av hänglåsen kommer att ske i samverkan med skyddsombud.

Vi har tidigare skrivit om vikten av att ha ett skåp och uppmanat våra medlemmar till att meddela vilket skåpsnummer de har till Internservice och om man inte har ett, se till att få ett. Då den fysiska ordertavlan tagits bort behövs skåpen för att markera var vi har vårt tjänsteställe, dvs den plats varifrån arbetstiden börjar räknas.

Senast nästa onsdag, 3 juli, måste du anmäla att du vill ha kvar ditt skåp för att inte låset ska klippas upp och eventuella tillhörigheter plockas bort. Detta görs genom att du fyller i det papper som finns att hämta hos Internservice disk. Har du exempelvis pga semester inte möjlighet till detta så skicka ett mail till Internservice med vilket skåpsnummer du har och att du önskar behålla skåpet. Sprid ordet!

Klart med nya löner 2019

Seko Lok har igår gjort klart årets lönerevision och blivit överens med MTR om nya löner för medlemmarna som gäller från och med 2019.05.01.

Arbetsgivaren fick ge med sig och höja samtliga tillägg trots att man länge krånglade och hävdade att det endast är de fasta lönetilläggen som man behöver höja. På pendeln har vi sedan lång tid praxis på att samtliga tillägg genererar löneutrymme till potten (ända tillbaka till SJ-tiden). Ändå skulle nu MTR för tredje året i rad angripa detta och menade att det var en förhandlingsfråga och att vi var tvungna att finansiera höjningen av våra tillägg på något sätt. Tröttsamt. Nu är vi dock i mål och kan blicka fram mot en viktig höst där vi gemensamt ska uppdatera och kanske förändra delar i vårt lokala kollektivavtal. Något som inte gjorts ännu sedan MTR tog över från Stockholmståg. Positivt är att MTR anställt en förhandlingschef (interim) på heltid som verkar ha lust och vilja att sätta sig in i avtal och frågor – utan denna vilja så kommer inget resultat att kunna nås. Det har länge varit tomt på andra sidan förhandlingsbordet då bolaget inte kunnat ställa upp med någon motpart. Det har i sin tur lett till att frågor staplats på hög och att vi har ett antal lokala tvister som inte blivit lösta. Det ska vi nu ta hand om efter sommaren.

När det gäller X-helgstillägget så hade vi yrkat på en höjning som tidigare meddelats. Vi har inte kommit fram i den förhandlingen (som dock inte är avslutad). Företagets dåliga ekonomi spelar säkert in men det som påverkat mest är att tillräckligt många lokförare visat sig vara villiga att teckna sig för arbete under sommarens veckoslut ändå. Trots utebliven höjning. Om vi ska få upp denna ersättning så behövs sannolikt att vi pratar ihop oss och i handling visar att vi tycker att dagens ersättning är för lågt satt. Annars blir det svårt att nå resultat.

Nya löner nedan från och med 1/5-2019

Tarifflöner

Steg 1 (0-12mån) – 26.425:-

Steg 2 (13-24mån) – 29.281:-

Slutlön – 40.392:-

För elever under utbildning så gäller att lönen höjs med 501 kronor som är det lägsta belopp som ges i och med den låglönesatsning som är tecknad centralt (gäller alla löner som understiger 25.043:-/mån)

För de medlemmar som har individuella löner så har en lönepott om 2,0% lagts ut. Besked om personlig i-lön ges av närmaste chef.

Fasta lönetillägg:

Vikarietillägg – 395:-/mån

Rörlig lönetillägg:

Undervisningstillägg – 272kr/tillfälle

Handledartillägg – 255kr/elev och tillfälle

Tidsförskjutningstillägg – 200kr/tillfälle

Vrålskubbstillägg – 264kr/tillfälle

Ny lön kommer på julilönen där även retroaktiv lön för perioden 1/5-30/6 ska betalas ut.


X-tillägg vid nattjobb

Från medlem så har vi fått uppgift om att företaget inte avser betala ut två X-tillägg när/om de lägger ut en natt mellan lördag och söndag på en x-helg. Det är ett direkt avtalsbrott (se semesteravtalet under fliken avtal) i så fall och ingenting som MTR kommunicerat ut till oss. En natt-tur på en helg genererar ALLTID två tillägg. Ett för lördagen och ett för söndagen. Om det är någon av er som jobbat en natt och bara fått ett tillägg så hör av er till oss så tar vi det vidare omedelbart.

Baktunga nätter

Seko Lok vill uppmana ALLA förare som känner en uttalad trötthet på de baktunga nätterna, att ringa POC och meddela att de vill kliva av på Sci.

Kraftig trötthet kan leda till mikrosömn vilket drabbar ditt säkra framförande av tåget. Mikrosömn är likställt med att du sover! Råkar du då ut för en olycka eller kör mot stopp är din trötthet inte förmildrande på något sätt. Det är ditt eget ansvar att se till att du är kapabel att köra tåg, inte MTRs. Jämför med risken du tar när du kör bil och är utmattad. Den som inte tar en paus för vila i det tillståndet är en ren trafikfara.

Ring POC och säg att du är för trött för att köra vidare. Gå upp och sätt dig i dagrummet den tid du har kvar på turen. Observera att du inte har rätt att gå hem eftersom du fortfarande är i tjänst. Glöm inte att skriva rapport. MTR kommer att fortsätta utforma nätter som är baktunga så länge ingen statistik visar på att förare inte orkar med dem. Det räcker inte att dina förtroendevalda påtalar att turerna inte är hälsosamma, så länge de inte bryter mot vårt avtal som endast säger är att nätterna ska sluta senast 07.30

MBL 3 juni

Idag träffade vi arbetsgivaren för en mbl-träff. Det var renodlad information och inga förhandlingar. Lönerevisionen är visserligen inte avslutad ännu men eftersom företagets förhandlingsansvarige är på semester denna vecka så återupptas diskussionerna kring detta först nästa vecka. Sedan så följer en ordinarie mbl-träff den 17 juni innan det blir en paus i träffarna till i augusti igen. Vid behov så kommer vi givetvis att träffas även under uppehållet.

Info från dagen:

  • MTR berättar att de nu sagt upp alla inhyrda förare. Kontrakten med uthyrningsfirmorna löper med lite olika tider, vissa går ut till hösten, andra blir kvar närmare årsskiftet. Anledningen att företaget nu vågat ta steget och säga upp konsulterna är att personalomsättningen på lokförarsidan droppat ned till nära noll jämfört med tidigare då i snitt drygt 3 förare lämnade per månad. Detta i kombination med internutbildningarna i egen regi gör att prognosen framåt pekar på ett överskott på lokförarsidan till slutet av året istället för ett underskott. En konsekvens av att de inhyrda lämnar blir att det blir en obalans mellan stationeringsorterna eftersom alla inhyrda utgått från Söd. Arbetsgivaren kommer nu att försöka rikta rekryteringarna ned till Södertälje och även gå ut med intressekoll hos alla om det finns personer som kan tänka sig att flytta ned från CST.
  • Punktligheten mätt på 2 minutersmålet ligger nu över 95% vilket företaget ser som en stor framgång då det skett i kombination med att antalet resande ökat från omkring 320.000 personer per dag till över 400.000 personer per dag.
  • Planeringen tar ett samlat grepp kring FV-dagarna och ska göra en inventering och genomlysning av systemet ända tillbaka till övertagandet för att se om det finns felkällor i systemen och vad som i så fall behöver göras för att rätta till dom. Några fel är redan konstaterade – det verkar som om vissa personer fått felaktiga saldon när de startat sin anställning under året och/eller bytt grupp i gruppvalet. Det har pga personalläget inte gått att få ut alla dagar som skulle läggas ut innan påsk. Vi har dock sett en klar ökning i antalet dagar som planerats ut under maj och juni vilket är glädjande. Under året kommer företaget enligt egen uppgift att klara att lägga ut samtliga dagar innan julhelgen 2019 enligt avtal.
  • Bemanningen för sommaren ser enligt planeringen bra ut med undantag för någon enstaka helg som är ansträngd. Det hänger givetvis ihop med att man köpt ut så många semestrar inför 2019 – vi kan därför förvänta oss ett lägre övertidsuttag framöver om inget onormalt inträffar.
  • Skåpinventeringen pågår – mer info ska komma ut. Viktigt att alla anställda nås av denna (även de som är lediga/semester) så att ingen riskerar att bli av med sitt skåp i onödan. Företaget lovade återkomma i frågan.
  • Säkerhetsrelaterade händelser har ökat. Exakt vad det beror på är inte klart men säkerhetsavdelningen säger sig se en direkt koppling till inflödet av många nya i verksamheten. Man ska nu göra särskilt riktade insatser mot denna grupp parallellt med sitt vanliga arbete och kartläggning. Man har även påbörjat ett arbete med att följa upp alla säkerhetshändelser och i kartläggningen föra in uppgifter om övertidsuttag och schemaläggning för att se vilka kopplingar som kan finnas. Bra tycker vi!
  • En workshop för POC personal som rör ”IVU superusers” ska hållas

Enkät inför T20

Vi vill uppmana alla våra medlemmar att kolla sin mail. Där ska det nu finnas en länk till en enkät som gemensamt skickats ut av turlistansvariga och turlistombud från Seko Lok och ST. Enkäten är kortare än den förra året och tar bara någon minut att fylla i.

OBS! Enkäten gäller INTE för de som har 8/6- eller 7//7-anställningar.

Hälsningar,
Melissa, Emil och Christofer (Seko Lok)
Marianne och Jon (ST)