Vilka tillägg räknas upp i samband med lönerevisionen? 

Nu på junilönen ska den nya månadslönen betalas ut retroaktivt från och med 1 maj. En höjning motsvarande 2 procent har lagts på varje tariffsteg. För medlemmar med individuella löner har en pott motsvarande 2 procent fördelats enligt överenskommelse. Samtliga fasta lönetillägg, dit exempelvis OB-ersättningen hör, ska även de räknas…

Läs mer

Aktuellt i juni

Klubben höll ett digitalt medlemsmöte i fredags (10 juni). Vad kom upp? Medlemmarna (åter)valde 2 skyddsombud på vardera ett år: Hans Johansson och Nicolai Quaglia Fyllnadsval till en vakant plats i styrelsen – välkommen som förtroendevald Nina Sagulin En ytterligare valberedare utsågs – Ema Saavedra. Välkommen som förtroendevald Ema Under…

Läs mer

Nya löner från 1 maj -22

Den lokala lönerevisionen för lokförarna på pendeln är klar och de nya lönerna ska betalas ut retroaktivt från och med 1/5 nu på kommande lön i juni. Tarifflönerna ökar med 2% enligt centralt utrymme För medlemmar med individuell lön så har klubben bevakat så att 2% lagts ut totalt på…

Läs mer

Höjt X-tillägg för 2022

MTR gick idag ut med information om att en extra ”X-helg blankett” nu ligger ute där LF uppmanas att teckna sig som tillgängliga för övertid under sommarens helger. Ersättningen är höjd med 500:- per dag och innebär ett tillägg om 2500:-/dag för de som anmäler sig i förtid. För de…

Läs mer

Aktuella frågor gentemot arbetsgivaren 30 maj

Vi har idag fått tillfälle att träffa arbetsgivaren för att ta upp ett antal aktuella frågor. Vi motsätter oss inte en förlängning av nuvarande modell som ger körlärare en ersättning á 2560 kr i månaden för att vara tillgänglig för 18 turer med elev under ett kvartal. Överenskommelsen gällande modellen…

Läs mer

Medlemspicknick 4 juni!

Som vi tidigare skickat ut mail om tänkte vi ha en medlemsaktivitet lördagen den 4 juni, brännboll och picknick! Tiden är 14.30 och platsen är (i närheten av) Spånga IP. Förhoppningen är en trivsam liten turnering tillsammans med folk från Kommunal och Transport och att vi kan dela upp oss…

Läs mer

Info från skyddet

Samtliga skyddsombud på LF-sidan (Seko Lok och ST) inklusive Pendelklubben och SRAT har lämnat in en framställan med stöd av AML 6 Kap §6a till MTRP. Skyddsombuden har tidigare med stöd av AML 6 Kap § 7 försökt att begära stopp med hänvisning till tidigare dom från 2006 (AML 3…

Läs mer

Ditt personliga ansvar som lokförare 

Beordring av övertid på FP-dag Ofrivilligt övertidsarbete har satts i system under en längre tid som buffert när MTR inte planerat verksamheten långsiktigt och korrekt. Vi befinner oss i en situation där personal mår dåligt och är stressade över om FP-dagen imorgon kommer förbli orörd. Det är en situation som…

Läs mer

Medlemsmötet 13 maj

I fredags eftermiddag höll Seko Lok medlemsmöte. Mötet var ett så kallat ”infomöte” där vi gick igenom vad som är på gång just nu – primärt handlade det om frågor kopplade till PTU-projektet och då främst rörande den överenskommelse som är tecknad mellan Seko och MTR och som reglerar villkoren…

Läs mer

Överenskommelse träffad gällande PTU och hanteringen av Las mellan MTR och Seko

Seko meddelar via hemsidan under rubriken Seko och MTR överens – 300 jobb räddas kvar att man centralt nått en överenskommelse med MTR angående hanteringen av Las (Lagen om anställningsskydd) och omplaceringen av våra tågvärdskollegor framöver. Överenskommelsen innehåller ett antal förbättringar jämfört med arbetsgivarens ursprungliga förslag om att frångå Las.…

Läs mer