Vila i frid Kjell

Seko Loks före detta ordförande – Kjell Axelsson – har lämnat oss. Kjell var under många år klubbens starke man och var en uppskattad och en väldigt stridbar representant för lokförarkollektivet. Kjell gick sina egna vägar och hade han föresatt sig något så fanns inte många, om ens någon, som…

Läs mer

Rätt till sommarsemester

Seko Lok satt idag i förhandling med arbetsgivaren med anledning av att medlem fått beskedet att någon ledighet inte kan förläggas under sommaren. De LF som anställdes i början av detta år skrev i samband med anställningen under en personlig överenskommelse där de avstår rätten till sommarsemester. Seko Lok var…

Läs mer

Övertid utanför stationeringsorten

Seko Lok träffade idag arbetsgivaren för en förhandling om villkoren för övertidsarbete som utförs utanför den egna stationeringsorten. Vi blev överens om att det fortsättningsvis från och med idag ska utgå 2 timmar kvalificerad övertid utöver turens längd i det fall att arbetet inte ritats med passresor från respektive ort.…

Läs mer

Se hit alla klärvoajanta!

Hur blir sommaren 2021? Vilka helger regnar det och vilka helger bjuder på roliga upplevelser i form av fester och kalas eller härligt strandhäng? Arbetsgivaren har tittat ned i sin spåkula och sett att kommande sommar likt tidigare innebär en utmaning personalmässigt. Det kommer att råda underskott på LF under…

Läs mer

Avtalsbrott – kommande förhandling

Seko Lok har idag begärt förhandling eftersom vi inte kunnat nå en samsyn med arbetsgivaren. Det gäller övertidspass (gnet) som förläggs på LF och som utgår från annan stationeringsort. Seko Lok och arbetsgivaren har en överenskommelse om att turer som frivilligt förläggs till annan ort ska ersättas med 2 timmar…

Läs mer

Förändringar i personalomhändertagandet (POM)

På måndagens MBL den 22/3 tog arbetsgivaren upp en planerad förändring av personalomhändertagandet (POM). Det är denna funktion som kommer ut vid en händelse för att ta hand om personal som utsatts för tex en påkörning. Arbetsgivarens förslag till förändring innebär att ansvaret för POM istället ska läggas på YDL.…

Läs mer

Nya lönerna

Seko Lok och arbetsgivaren är klara med årets lönerevision. De nya lönerna gäller retroaktivt från och med 1:a December 2020. Till nästa månadslön – april – så kommer den nya lönen att betalas ut och den retroaktiva delen för perioden december-mars att vara påförd. De lokala förhandlingarna har i år…

Läs mer

Nya löner för LF

Seko Lok är preliminärt överens med MTR om de nya lönerna som gäller från 1/12-20. Vi avvaktar nu ett protokoll från arbetsgivaren. Så fort detta har kommit så kommer vi att informera närmare här på hemsidan. I och med att det är kort om tid inför mars månads lönekörning så…

Läs mer

Uppdatering från lönerevisionen – fortfarande inte överens med arbetsgivaren

Efter återskilliga möten med arbetsgivaren gällande årets lokala löne- och avtalsrevision är det fortfarande en betydande punkt där vi inte är överens. Det gäller höjningen av de rörliga tilläggen, det vill säga undervisningstillägget, handledartillägget, vrålskubbstillägget och tidsförskjutningstillägget Vi har sedan över 20 år tillbaka haft en praxis med de operatörer…

Läs mer

Glöm inte att rösta!

Den 10 februari är det dags för klubbens första helt digitala årsmöte. Inför det genomför vi även vår första helt digitala röstning till förtroendeuppdrag. Hör av er till oss om ni inte fått någon länk till röstningen till den privata mailadress ni uppgett för Seko. Avsändaren heter VoteIt. Ta en…

Läs mer