Rehabprocessen på MTR

  1.   Initiering av rehabilitering

En rehabiliteringsprocess blir aktuell om du är sjuk och borta i minst 28 dagar, dvs 4 veckor. Alternativt är du borta 4 gånger eller mer under en tolvmånadersperiod. Under den här tiden kan du på eget initiativ be din gruppchef om ett hälsosamtal, annars hör din gruppchef av sig till dig efter de 28 dagarna eller de 4 gångerna. Vitsen med ett hälsosamtal är att hjälpa dig om du skulle ha andra problem än vanlig sjukdom så att du snabbare kan komma tillbaka till arbetet igen. Kanske behöver du hjälp av andra resurser som finns att tillgå än den vanliga företagshälsovården, t ex samtal med en terapeut om du har problem hemma eller mår dåligt av en annan orsak. Meningen är att ni tillsammans ska hitta en lösning för att minska sjukfrånvaron. OBS! Till hälsosamtalet har du rätt att ta med dig en stödperson. Det kan t ex vara en nära anhörig eller förtroendevald eller både och.

  1.       Planering av rehabilitering

När du har haft hälsosamtalet med din gruppchef gör denne en bedömning om något ytterligare behövs för att få dig tillbaka till jobbet. Är så fallet så kontaktar GC Avonova som i sin tur föreslår en form av hjälp eller insats. Du besöker Avonova tillsammans med din gruppchef för att upprätta en handlingsplan för rehabilitering med åtgärder, tidsplan mm. Du kan självklart ta med dig din stödperson även på det här mötet, vilket vi rekommenderar. Det är alltid bättre att ha någon med sig då man själv kanske missar eller glömmer bort något som sägs. Dessutom kan det vara skönt att efteråt sätta sig ner med någon och prata igenom det som beslutats och sagts.

  1.       Genomförandet av rehabiliteringen

Efter en tid, kanske ett par veckor beroende på vad ni bestämt, träffar du din gruppchef igen för att samtala kring hur rehabiliteringen hittills gått. Hur ser din arbetsförmåga ut i nuläget? Orkar du gå tillbaka till arbetet? Mår du fortfarande inte så pass bra att du kan börja arbeta igen fortsätter du din rehabilitering en längre eller kortare tid, beroende på vad som behövs. Under tiden har du samtal mer eller mindre regelbundet med din gruppchef. En rehabilitering kan pågå länge. Så småningom blir det dags för ett samtal mellan dig, din gruppchef och Avonova. Även här kan du såklart ta med dig en stödperson och beroende på hur länge du varit i rehab kan även en representant från Försäkringskassan vara med. Ni kommer bland annat prata om huruvida det är aktuellt med arbetsträning. Är du inte mogen för det så fortsätter rehabiliteringen en tid till. Så småningom, när rehabiliteringsinsatsen från företagshälsovården får anses avslutad och Avonova efter ytterligare samtal med dig och din gruppchef inte ser någon anledning till fortsatt utredning, träffas du och din gruppchef för att diskutera hur ni ska gå vidare. Ta med dig ett ombud!

  1.       Avslut

Klarar du inte en återgång till ditt ordinarie arbete trots arbetsträning kan en tillfällig omplacering bli aktuell samtidigt som du har återkommande rehabsamtal med din gruppchef. Visar det sig att du av olika orsaker inte alls kommer att återgå i lokförartjänst så är arbetsgivaren skyldig att undersöka vilka möjligheter som finns till permanent omplacering inom företaget. Att den nya tjänsten ska passa just dig finns det dock inget krav på. Din omplacering skall ske inom ett område där arbetsgivaren har nytta av dig samtidigt som du måste ha de kvalifikationer som krävs för uppgiften. Du kan exempelvis alltså inte omplaceras till exempelvis VD för MTR. Rehabsamtalen fortsätter även efter en permanent omplacering för att utröna hur de nya arbetsuppgifterna fungerar för dig.

Vid permanent omplacering behåller du din lön. Du ska inte förlora på att bli omplacerad pga sjukdom!

Om du trots omplacering inte klarar av ditt arbete avslutas rehabiliteringen då arbetsgivaren anses ha fullföljt det som krävs. Här blir det ett avslut på anställningen, uppsägning på egen begäran och en återgång till arbetsmarknaden. Nu blir a-kassan din räddning om du är med där. Seko Lok kommer så långt det går att hjälpa dig fram till en bra uppgörelse med MTR.

Kommentarer inaktiverade.