MBL och möte med (S)

MBL

I måndags hade vi vår första MBL för trafik sen SJP tog över. Vi hade skickat in ett gäng frågor i förväg men hann inte gå igenom allt då tiden inte räckte till. 

Mathias Folkesson va med från Planeringen och Tomas Sibbmark i egenskap av trafikchef. 

Vi pratade om personalläget i sommar. Vissa helger är det större behov av lokförare som jobbar extra, andra mindre. Vi lyfte att det var dags att höja X-tillägget då det varit samma sen 2008. SJP var inte villiga att besluta om detta på sittande möte. Vi kommer höras vidare om detta i nästa vecka. 

Körlärarna

Hur går det i körlärarfrågan?

Det är just nu 3 olika arbetsgrupper som jobbar för att utveckla Körläraruppdraget. 

-Utbildning

-Ersättning 

-Upplägg

Det har nyligen erbjudits en extra utbildningsdag för körlärare, på frivillig basis. Det är tänkt att det ska komma fler tillfällen i höst för detta. 

Denna dag är för de som känner att de inte har tillräckligt med utbildning för att utföra uppdraget. 

Ersättningsmodellen ses också över. 

Vi lyfter att vi behöver begränsa antalet elever vi tar emot. Vi kan inte ta alla! Dessutom behöver kommunikationen ut till medarbetarna förbättras. 

SJP gick själva ut med ett Mail förra veckan där de talade om att intentionen är att körlärarrollen ska bli frivillig. Detta ser vi mycket positivt på. 

Ni kan alltid vända er till oss i styrelsen om ni har frågor eller behöver hjälp ang körlärarrollen.

OTS

Under MBL kom även OTS upp och vi pratade om hjälp vid avsyning. Vi har idag ett antal tåg som har planerad hjälp med avsyning men långt ifrån alla. Vi vill att rutinerna ses över och att det blir tydligare vad som gäller. Det kan inte stå olika saker i olika dokument. 

Möte med Jens Sjöström (S) 

Tisdagen den 16 april träffade vi Jens Sjöström (S) från trafiknämnden. Vi hade ett digitalt möte då det var svårt att få ihop det annars. 

Vi prata om de 75 000 000 som trafiknämnden budgeterat för mer synlig personal på pendeln. Det är fortfarande inte klart hur dessa ska användas. 

Vi lyfte vår oro gällande kommande upphandling-att vi hoppas att det blir bättre den här gången och att man lärt sig av avtalet med MTR. 

Vi pratade även om rampservicen på tågen och hur det fungerat sen tågvärdarna försvann. Jens menar att det ska fungera bättre, men vi ser fortfarande många problem. 

Kommentarer inaktiverade.