Avtal

Löner och tillägg från och med 2023.05.01

För lokförare anslutna till Seko.

Steg 1/år 1: 28.814,88 kr
Steg 2/år 2: 31.930,59 kr
Slutlön/fr.o.m. år 3: 45.088,83 kr

(Ovan gäller från och med 2023.05.01)

Undervisningstillägg: 278 kr per tillfälle
Vikarietillägg: 430,97 kr
Handledartillägg: 260 kr per elev och tillfälle (vid elev fler än 11 ggr/kvartal)
Tidsförskjutningstillägg: 205 kr per tillfälle
Vrålskubbstillägg: 271 kr per tillfälle

Kollektivavtalet:

Observera att det kollektivavtal vi hade hos Stockholmståg också är inrangerat hos MTR. Det är alltså samma avtal och samma villkor som gäller tillsvidare med undantag för bilagorna 10-14 till Allmänna anställningsvillkor, dessa bilagor gäller inte.

Kollektivavtal-for-SJ-Stockholmstag-Slutligt-2024-02-28

Gamla avtalet – allmanna_anstallningsvillkor_2013-2016

Protokoll inrangering SJ

Centralt branschavtal (Spårtrafikavtalet) från 20201201 (pdf)

Centralt branschavtal (Spårtrafikavtalet) 2023—2025

Lokalt semesteravtal (pdf)

Gångtider, med mera:

Klargöringstider, disptider och gångtider (pdf)

Nya klargöringstider X60 fr.o.m. T15 (pdf)

Historisk avtalsutveckling inom pendeltågstrafiken (pdf)

Kommentarer inaktiverade.