Aktuella frågor gentemot arbetsgivaren 30 maj

Vi har idag fått tillfälle att träffa arbetsgivaren för att ta upp ett antal aktuella frågor.

  • Vi motsätter oss inte en förlängning av nuvarande modell som ger körlärare en ersättning á 2560 kr i månaden för att vara tillgänglig för 18 turer med elev under ett kvartal. Överenskommelsen gällande modellen löper ut 30 juni. Vi är tveksamma till om en förlängning kommer generera fler körlärare än idag och är öppna för en liknande modell med en högre ersättningsnivå, men som också tillgängliggör KL för fler turer med elev. Det viktigaste för oss är att körläraruppdraget baseras på frivillighet och inte påtvingas.
  • Fortsatt är sommarens bemanning långt ifrån löst och framför allt är det förutsedda personalläget under de flesta helger i juni-augusti är mycket kristiskt. Klubben har framfört ett antal förslag på hur ersättningarna för X-jobb kan höjas för att öka antalet intressenter. Erbjuder MTR inte en tillräckligt attraktiv ersättning kan de heller inte räkna med att turerna under sommarens helger blir bemannade genom frivillighet.
  • Vi vill påminna om att fordon utan fungerande GSM-R och carkit får inte lämna depå! Dialog mellan företaget och MTR Tech pågår så GSM-R framöver ska vara kompatibla i ledande hytter på fordon som tas ut från depå. Även GSM-R och laddare planeras framöver vara enhetliga i båda ändar av fordonen för att komma ifrån en del av den problematik som varit kring GSM-R.
  • Att LF-kollegor får tjänstgöra hela tågvärdsturer är ingen önskvärd lösning för någon. Att detta skett för LF-kollegor som haft reserv menar företaget är en sista utväg då TV-turer som lagts ut för gnet inte blivit bemannade. Förhoppningen är att denna lösning ska kunna undvikas framöver.
  • Företaget meddelade för ett tag sedan att de kollegor som går på ”vrål-skubben” men inte erhållit vik-tillägg skulle få detta utbetalt på maj-lönen. Trots löftet har samtliga berörda ändå inte fått det utbetalt. Seko Lok har varit i kontakt med löneavdelningen som ännu en gång bekräftar misstaget och menar att tillägget avtalsenligt ska betalas ut till samtliga ”vrålare”.

Kommentarer inaktiverade.