Överenskommelse träffad angående ersättning för de digitala PTU-utbildningarna 

Klubben har enats med arbetsgivaren om vilken ersättning som ska gälla för de digitala e-learnings som vi uppmanas göra för att komma i fas med planen för PTU-projektet. De fem olika delmomenten i e-learningen, som sammanlagt beräknas ta max 1.55 timmar att genomföra, kommer ersättas genom att fyra timmar läggs till på varje individs tidsbank. Utöver det är överenskommet att dessa timmar ska läggas ut innan 2023 nått sitt slut och därmed inte riskera samla damm som obetald arbetstid. 

Fyra timmar motsvarar den sammanlagda timpenningen, alternativt uttag av komptid, för två timmars övertidsarbete. Det kommer vara upp till varje individ om uttag i tid eller pengar föredras. Har du ytterligare timmar på din kompbank kan dessa läggas till så du får ut ledighet motsvarande en sammanhängd tur och därmed en extra dags ledighet. Önskar du ta ut din komptid i pengar kommer du istället kunna välja detta alternativ.  

Vi vill också understryka att våra skyddsombud inte gått igenom materialet i denna e-learning vilket brukar vara rutin. Därav har vi på förhand inte fått någon kännedom om innehållet eller om det exempelvis är så pass underbyggt att du som lokförare efter genomförande ska kunna framföra PTU-tåg enligt den fas projektet befinner sig i. Kom ihåg att du är ditt eget skyddsombud, att vårt arbete ska vara säkert och att du har rätt till den utbildning du behöver för att kunna genomföra ditt arbete. Upplever du brister är det viktigt att dessa rapporteras. Skicka gärna även en kopia till styrelsen@pendelforarna.se.

Kommentarer inaktiverade.