Skyddsombud och skyddsinformation

Skyddsexpedition

Skyddsexpeditionen ligger på Klarabergsviadukten 49, 5 tr. och är öppen onsdagar kl 09–16.

Skyddsombuden nås via e-postadressen skyddsombud.sekolok.sjp@sj.se

Rutiner vid arbetsskada.

Sitt aldrig hemma och fyll i en arbetsskadeanmälan, denna ska göras på ordinarie arbetstid tillsammans med arbetsgivaren.

Glöm inte att skriva rapport!

Exempel på när arbetsskadeanmälan ska göras:

-Vid påkörning av människa
-När du skadar dig på väg till eller ifrån arbetet
-När du skadar dig i arbetet

Vid frågor kan ni alltid vända er till oss skyddsombud.

Tänk på att du är ditt eget skyddsombud och att du måste värna om din personliga säkerhet. Om du vid arbete med tågvärmen, tågvärmepost eller fordon finner något som får dig att tveka på utrustningens skick, meddela trafiksamordnaren detta och avstå från att koppla till strömmen.

Rapporten från TRAIN – projektet är den största rapport/undersökning som gjorts om trafiksäkerhet och informationsmiljö för lokförare.

Rapporten från TRAIN – Åtgärder – projektet är den största rapport/undersökning som gjorts om trafiksäkerhet och informationsmiljö för lokförare. Här kan du läsa om förslagen till åtgärderna efter TRAIN rapporten.

Skyddsombud på Seko Lok Pendeln

Hans Johansson
Huvudskyddsombud, Fordonsansvarig, Uniformsrepresentant, ersättare rehab- och arbetsskadeansvarig
Telefonnummer: 072-980 31 19

Alexander Millhorn
Telefonnummer: 072-980 42 49

Kimberly Barth
Telefonnummer: 072-980 40 98

Kommentarer inaktiverade.