Aktuellt: beordrad ÖT och komp för digital PTU-utbildning

Framställan för åtgärdslista mot beordring av övertid

I dagarna har en så kallad framställan lämnats in till arbetsgivaren av Seko Loks samt STs skyddsombud med hänvisning till Arbetsmiljölagen AML 6 Kap 6a§. Här lyfts hur MTR Pendeltågen i strid med gällande lagstiftning struntat i att tillsammans med skyddsombuden riskbedöma vad beordring av övertid har för påverkan på säkerheten.

Ofrivillig övertid, där den enskilda lokföraren inte på förhand gett sitt samtycke till arbete utöver det avtalade arbetstidsmåttet, står i strid med arbete som innebär säkerhetstjänst och den återhämtning det kräver. Detta i kombination med intermittent skiftarbete och de långa turer arbetet innebär samt att några så kallade ”särskilda skäl” som motiverar beordring inte föreligger.

Skyddsombuden kräver därför att MTR Pendeltågen snarast kallar berörda skyddsombud till riskbedömning som skapar en åtgärdslista och handlingsplan där man omedelbart tar hänsyn till uppkomna risker.

Avvakta med den digitala PTU-utbildningen

I mail som utgick förra veckan uppmanas kollegor som inte deltagit i den lärarledda PTU-utbildningen i Södertäljedepån under maj att genomföra en digital e-learning. Efter att ha genonmfört denna ska man kunna delta i fas 1 av PTU och ha brytaren för DÖS-systemet tillsagen då man tjänstgör som lokförare på tåg i trafik.

Seko Lok har inte deltagit i någon förhandling gällande hur vi ska kompenseras för denna utbildning och vill därför uppmana våra medlemmar att inte genomföra den tills något är överenskommet. Låt dvärgbrytaren för DÖS fortsatt stå i läge från om du tjänstgör på ett PTU-tåg och inte gått den fysiska utbildningen.

E-learningen är heller inte obligatorisk för den som tjänstgör under sommaren då måldatum är satt till den 19 september.

Kommentarer inaktiverade.