Utskrivning av tur på annan stationeringsort

Seko Lok Pendeln har kommit överens med arbetsgivaren om följande:

Vid akut förarbrist kan Södertäljeplacerade förare få Cst-turer på sitt schema och vice versa. Arbetstidsavtalet skall då följas precis som vanligt, med de spärregler vi har för längd på turer vid olika tider på dygnet, samt pauser och raster m.m.

Arbetstiden skall beräknas från ordertavlan på den station där man är stationerad, för att avslutas vid samma ordertavla när man kommer tillbaka. Vilket tåg man ska åka pass med ska tydligt framgå, liksom tid för taxiresa i förekommande fall. Denna regel ska följas även om det innebär att två förare krävs för att täcka upp en tur som annars blir för lång för att inte bryta mot arbetstidsavtalet.

Vid utbildning eller arbetsplatsträff/företagsträff på annan ort än stationeringsorten för Södertäljeplacerad förare, utgår restidsersättning. Restidsersättning gäller från hemadressen till den plats där utbildningen sker. Likadant gäller för resan tillbaka. Restidsersättning utgår för varje påbörjad timme. Fyll i blankett ”Restidsersättning”.

Vid långvarig förarbrist på en station, t ex Södertälje, kan MTR Pendeltågen tillfälligt låna ut förare hit. Utlåning ska ske månadsvis. Föraren blir då tillfälligt stationerad här. Restidsersättning gäller i dessa fall, från hemadressen till den plats där turen börjar.

För att möta tillfällig obalans mellan orterna så är Seko överens med MTR om att LF på frivillig basis kan acceptera utläggning av tur på ”den andra” stationeringsorten och då fullgöra denna även fast turen är ”maxad” tidsmässigt. Ersättning om 2 timmar kvalificerad övertid utgår då alltid. Ersättningen betalas oavsett om jobbet fördelas av PSF eller av POC och oavsett om det läggs ut i förtid på månadsschemat eller innevarande dag som ”gnet”.

Kommentarer inaktiverade.