Våra yrkanden till 2023 års centrala avtalsförhandlingar

Följande yrkanden antogs på klubbens medlemsmöte 220923 och har skickats vidare till Sekos branschorganisation för spårtrafiken:

1.       Stopp för ensamarbete

Då myndigheternas flathet med god säkerhetsordning för järnvägens föreskrifter resulterat i att ta bort ombordpersonal är förslaget att ingen Seko-ansluten lokförare ska behöva arbeta ensam på ett resande tåg. Ett resande tåg skall alltid bemannas med en lokförare och en separerat ombordansvarig/AGS. Rollerna skall ej gå att kombinera.                            

2.     Stopp för ofrivillig beordrad övertid

Beordrad övertid på ledig dag får endast användas vid akuta oförutsedda händelser såsom pandemi, krig eller stora naturhändelser och liknande. Beordrad övertid får inte användas för att täcka upp att man har för få anställda eller att verksamheten är felplanerad avseende personalbehovet. I dessa fall ska inhyrd personal användas eller trafiken reduceras.

3.     Sex veckors semester              

Vi behöver mer återhämtning samt en arbetstidsförkortning som sätter press på operatörerna.

Kommentarer inaktiverade.