Ersättningar vid sjukskrivning

  1. De första 14 dagarna av en sjukskrivning år du din sjuklön från MTR. Ett karensavdrag görs med 20% av veckosjuklönen och är ett engångsavdrag baserat på en genomsnittlig arbetsvecka. Sjuklönen är 80 % av din ordinarie lön inklusive ob- och ev månadsvikstillägg.  
  2. Från och med dag 15 kan du få sjukpenning från Försäkringskassan (FK). Denna baseras på lön upp till taket av Sjukpenninggrundande inkomst (SGI). Taket på SGI är 80 % av 8 prisbasbelopp (pbb), vilket i år (2022) motsvarar en inkomst på 32 200 kr per månad. Sjukpenning på s.k. normalnivå motsvarar 80 % av SGI, d.v.s. 80 % av 32 200 kr. Den ersättningen får du t o m den 364e dagen på din sjukskrivning. Om du blir sjuk längre än 364 dagar sänks sjukpenningen till 75 % av lön upp till taket av SGI, förutom om du anses ha en allvarlig sjukdom, då sänks den inte. Ersättningen på 75 % har i teorin ingen tidsgräns. Blir du långtidssjuk upprepade gånger efter varandra har du rätt till 364 dagar med sjukpenning inom en ramtid på 450 dagar.
  3. Förutom sjukpenningen får du från dag 15 en sjuklön från MTR. Denna är 10 % av lön upp till taket på SGI. För den del av lönen som överstiger 8 pbb får du dessutom en sjuklön på 90 %. Sjuklön från MTR får du t o m dag 90.
  4. Från och med dag 91 till 360 får du istället för sjuklön ersättning från försäkringsbolaget Alecta, men då kallas den för sjukpension. Upp till taket på SGI får du då precis som från MTR 10 % i ersättning. På den del av lönen som överstiger 8 pbb får du nu 65 % till skillnad från de 90 % du fick från MTR. De här 65 % får du fr o m dag 91 ända till den dag du blir frisk, oavsett hur lång tid det tar.
  5. Man kan säga att du inte behöver oroa dig för något över huvud taget vad gäller din sjukpenning fram till dag 90. Det enda som kan hända är att FK ringer dig och frågar när du kan återgå i arbete. De frågar också om du kan ta ett annat arbete som MTR tillfälligt kan erbjuda.
  6. Efter dag 90 börjar FK sannolikt att trycka på mer. De frågar om du kan utföra något annat arbete på arbetsplatsen. Från dag 91 och fram till dag 180 får du bara sjukpenning om du med säkerhet inte kan utföra något annat arbete inom MTR.
  7. Efter 180 dagars sjukskrivning kan FK begära att du ställs till arbetsmarknadens förfogande. Du ska då söka jobb på annat håll, ett arbete som du kan utföra istället för ditt gamla jobb. Detta gäller inte om FK bedömer att du med stor sannolikhet kommer att kunna återgå i arbete hos MTR före dag 366. Då bedöms arbetsförmågan i förhållande till ditt vanliga arbete även efter dag 180. Det gäller inte heller om det anses omöjligt att bedöma din arbetsförmåga i förhållande till arbete på den vanliga arbetsmarknaden, d.v.s. om du lider av en allvarlig sjukdom.
  8. Efter 365 dagar har du bara rätt till sjukpenning om du inte kan utföra något arbete på den vanliga arbetsmarknaden. Detta gäller inte om det anses omöjligt att bedöma din arbetsförmåga i förhållande till arbete på den vanliga arbetsmarknaden, dvs om du lider av en allvarlig sjukdom.
  9. Är du fortsatt sjuk och inte kan ta någon ny anställning efter 914 dagar sjunker din ersättning från FK ytterligare. Bidraget kallas sjukersättning och du får 64,7 procent av din genomsnittliga inkomst under de senaste åren, upp till 8 pbb. Du kan som mest få 18 399 kronor före skatt per månad. Om du är allvarligt sjuk se punkt 2. Förutom sjukersättningen får du en sjukpension från Alecta. Sjukpensionen är 15 % av lönen upp till 8 pbb. På del av lönen som överstiger 8 pbb får du 65 % i sjukpension från Alecta.
  10. Kan du arbeta men troligen aldrig på heltid på grund av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning, kan du också få sjukersättning från FK. Du kan få sjukersättning till och med månaden innan du fyller 65 år. Sjukersättning får du om arbetsförmågan är nedsatt med minst en fjärdedel i alla arbeten på arbetsmarknaden. Det är FK som bestämmer om du har rätt till sjukersättning eller inte.

Sjuklön samt sjukpension är något du får tack vare att MTR har tecknat kollektivavtal med Seko. Annars skulle du endast få den statliga ersättningen från Försäkringskassan!

Kommentarer inaktiverade.