Gå med!

Varför ska du vara med i facket?

Att vara ensamarbetande lokförare ställer krav på dig personligen när det gäller kunskaper i bland annat säkerhetsföreskrifter samt fordons- , linje- och bangårdskännedom. Du är även ditt eget skyddsombud när du är ute och kör. Fackklubben är då ett bra stöd i jobbet som lokförare för att hålla reda på vilka rättigheter och skyldigheter man har. Vid till exempel rehabiliteringsutredningar, utebliven eller felaktig lönebetalning och andra missöden i arbetet så får du som medlem också fullt stöd av Seko Lok Pendeln. Det fackliga medlemskapet kan ses som en försäkran om att det sker ett löpande arbete för att skapa en god arbetsplats med goda arbetsvillkor. Seko Lok Pendelns fokus är att organisera lokförare, och de flesta lokförare på MTR Pendeltågen är också medlemmar hos oss. Seko Lok Pendeln övervakar tillsammans med våra skyddsombud arbetsmiljön, vi bevakar också anställningsvillkor och övriga förhållanden på arbetsplatsen. Här gäller det att ta tillvara medlemmarnas intressen i mötet med MTR Pendeltågen och de vinstkrav som finns hos dess ägare.

Vad kostar det?

I skrivande stund, juni 2021, betalar du som lokförare 288 kr/mån i grundavgift till Seko. Utöver detta tillkommer en klubbavgift (som bekostar aktiviteter för medlemmarna, lokalt förtroendearbete osv.) på 55 kr/mån samt en avgift till Branschorganisationen Spårtrafik om för närvarande 6 kronor. Är du samtidigt med i Sekos a-kassa, är avgiften dit för närvarande 148 kr/mån. Du som har valt att även ha juristförsäkringen från Help betalar ytterligare 30kr/mån.

Totala kostnader, per månad:

Anställd lokförare på Pendeln som är med i Sekos a-kassa men inte har juristförsäkringen: 288 + 148 + 55 + 6 = 497 kr/mån

Anställd lokförare på Pendeln som är med i a-kassa och har juristförsäkringen: 288 + 148 + 55 + 30 + 6 = 527 kr/mån

Lokföraraspirant?

Medlemsavgiften för studerande är 50 kr/mån.

Seko Lok Pendeln bevakar frågor om…

…arbetstidsregler

Vi strävar efter en genomtänkt arbetstidsförläggning för förare där turer och arbetsscheman är anpassade till vad du orkar med som förare med den säkerhetstjänst vi har. Målet med konstruktioner av arbetsscheman och grupper är variation som skall motsvara behovet hos de flesta i lokförarkollektivet.

…lön

Lön ska byggas upp så att lokföraryrket anses som attraktivt hos MTR Pendeltågen. Det leder till att vi slipper att förare hoppar av till andra tågbolag och att klimatet på arbetsplatsen blir mer stabilt.

…semester

Seko Lok Pendeln arbetar för att utveckla semesteravtalet och möjliggöra förarnas förväntningar och önskemål om sina semesterförläggningar. Seko Lok Pendeln har jobbat fram utökade valmöjligheter för sommarperioderna och samtidigt lyckats införa fler lediga dagar. Alla förare på MTR Pendeltågen tjänar nu in extra ledighetsdagar som kompletterar semesterdagarna. Vid fullt intjänande får alla förare 31 dagar/år (25 semesterdagar plus 6 ledighetsdagar)

…arbetsmiljö:

Lokförare anställda på MTR Pendeltågen har ett starkt styrt arbete med intensiv fokus på säkerheten, med många starter och stopp enligt körplan. För att vi bättre ska klara av det säkerhetsansvar vi har och minska olycksfallsriskerna, har Seko Lok Pendelns skyddsombud därför krav på arbetsgivaren om en god och säker arbetsmiljö.

Om Seko Lok Pendeln

Tidigare var Stockholm en stor lokstation på SJ med närmare 400 lokförare som körde flera olika typer av tåg blandat, t.ex. fjärrtåg, X2000, godståg, regionaltrafik, pendeltåg och körning av växellok. Inför år 2000 började SJ delas upp i mindre bolag, efter ett regeringsbeslut om avreglering och privatisering av tågtrafiken i Sverige. Pendeltågstrafiken, som ägdes av SL, blev upphandlad och privatiserad med start i januari 2000. Upphandlingen skedde i konkurrens om vilket bolag som kunde ge det bästa/billigaste anbudet. Det blev Citypendeln som fick förtroendet att driva pendeltågstrafiken. Den gamla SJ-fackklubben splittrades upp i mindre klubbar och vi fick starta en ny klubb på Citypendeln. Denna klubb lade grunden till det som senare blev Seko Lokförarna Stockholmståg – i sin tur den gamla benämningen på Seko Lok Pendeln.

Om Seko, service- och kommunikationsfacket

Sekos organisationsområde på förbundsnivå omfattar verksamheter inom post, telebranschen, järnvägstrafik, järnvägs- väg- och brobyggnader, luft- och sjöfartsväsendena, energibranschen, försvarsområdet, sjöfartsbranschen, civilstadsförvaltning, andra allmänna inrättningar och andra organisationsområden nära anknuten verksamhet. Seko skall tillvarata medlemmarnas fackliga intressen genom att, bland annat, skriva och upprätthålla kollektivavtal samt andra överenskommelser med arbetsgivaren. Sekos skyddsombud jobbar för en god arbetsmiljö och följer hos oss på MTR Pendeltågen upp inkomna rapporter från förare om händelser och brister samt ställer krav på arbetsgivaren om åtgärd.

Andra medlemsförmåner i Seko

Ekonomisk ersättning utlämnas vid arbetskonflikt till medlemmar. Seko tillhandahåller medlemmarna arbetslöshetsförsäkring genom arbetslöshetskassan. Genom ditt medlemskap har du dessutom en inkomstförsäkring som komplement till ersättningen från a-kassan så förlusten inte blir så stor.

Rättshjälp

Som medlem kan du få gratis rättshjälp. Det är dock ett villkor att händelsen eller förseelsen på något sätt har samband med jobbet. Det kan till exempel handla om turordningstvister och felaktiga uppsägningar. Rättshjälpen innefattar även juridiskt biträde vid rättegång eller förhör. Genom avtal mellan Seko och arbetsgivaren är du försäkrad på jobbet. Vid dödsfall får din familj ersättning och hjälp att lösa sin ekonomiska trygghet. Du är också försäkrad om du skulle råka ut för en arbetsskada. Som medlem i Seko har du ett försäkringsskydd vid olycksfall på fritiden. Försäkringen ingår i medlemsavgiften och ersättning lämnas för läkarvård, behandling och resor. Ersättning lämnas även för tandskador, medicinsk invaliditet och krisbearbetning. Grupplivförsäkring för barn ingår också i avgiften. Seko Lok har tecknat en kompletterande fritidsförsäkring åt alla sina medlemmar. Den ger ett ännu bättre försäkringsskydd om du drabbas av medicinsk invaliditet och ingår även den i medlemsavgiften. Andra fackliga försäkringar som du själv kan teckna till låga premier är t.ex. hemförsäkring, pensionsförsäkring, livförsäkring och en sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn.

Juristförsäkring

Seko erbjuder även en kompletterande juristförsäkring, som täcker många områden den ordinarie rättshjälpen inte gör.

Medlemslån

Lån för medlemmar kan sökas hos Nordea och Swedbank. Medlemslån ger Sekos medlemmar en fördelaktigare ränta, bland annat.

Övrigt

Du får också en medlemstidning som regelbundet skickas hem till din brevlåda, samt att Seko Lok Pendeln löpande sprider facklig information i ditt fack, via hemsidan eller klubbens facebooksida.

Inträde

Inträdesansökningar till klubb Seko Lok Pendeln kan läggas i brevlådan utanför fackexpedition, tillsammans med eventuellt övergångsbevis från annan klubb.

Ta gärna kontakt med vår kassör Mikael Eriksson (072-980 38 25, kassor@pendelforarna.se) eller maila medlem@pendelforarna.se om det finns några frågetecken!

Vår adress:

Seko Klubb 105 / Seko Lok Pendeln (c/o MTR)

Klarabergsviadukten 49

111 64 Stockholm

Fackexpeditionen bemannas av styrelsen torsdagar 09.00 – 16.00 (lunch 12.00-13.00)
Telefon: 072 – 980 44 93
E-post, styrelsen: styrelsen@pendelforarna.se
Frågor om medlemskap: medlem@pendelforarna.se
Kassör: kassor@pendelforarna.se

Vänliga hälsningar,
Styrelsen, Seko Lok Pendeln

Kommentarer inaktiverade.