Info från skyddet

Samtliga skyddsombud på LF-sidan (Seko Lok och ST) inklusive Pendelklubben och SRAT har lämnat in en framställan med stöd av AML 6 Kap §6a till MTRP. Skyddsombuden har tidigare med stöd av AML 6 Kap § 7 försökt att begära stopp med hänvisning till tidigare dom från 2006 (AML 3 Kap st3 med stöd av AML 9Kap §5), och för planering av ensamarbete (AML 3 Kap §2 st 2) utan resultat. Det senaste stoppet överklagat till Förvaltningsdomstolen där det inte ännu prövats. Alla skyddsombud på pendeltåget har haft ett möte för att planera för nästa steg när det gäller ”att arbeta ensam som LF på pendeltågen”.

Skyddsombuden enades om att lämna in en 6 6a (framställan av åtgärd med stöd av arbetsmiljölagen), en begäran om utredning av arbetsmiljön för ensamarbete för lokförare.

Den 16 maj lämnades det in en 6 6a till MTR pendeltåg. I den så begärs det följande:
● Att arbetsgivaren riskbedömer arbetsmiljön för lokförarna med hänvisning till borttagande av tågvärdar på pendeltåget enligt AFS 2001:1 8§
● Att arbetsgivaren tar fram en handlingsplan för hantering av de risker som kan identifieras enligt AFS 2001:1 10§
● Detta ska göra skyndsamt och i samverkan med berörda skyddsombud enligt AFS 2001:1 4§
● Risken: Undersökningens huvudsyfte är att hitta och förebygga/avvärja situationer där lokförare utsätts för fara, hot och våld eller stark psykisk press i situationer där lokföraren är ensam ombord på pendeltåget.

Förbudet mot ensamarbete på pendeltågstrafiken som regeringen utfärdade 2006 och förbudet för Reginatågen påminner om att inget i lagstiftningen har förändrats sedan dess.

Vi inväntar skriftligt svar från MTRP tills på måndag den 23 maj senast klockan 14.00. Svaret får utvärderas om det är tillräckligt, eller att svaret bör prövas av AV i en kommande inspektion.

Kommentarer inaktiverade.