Arbetet i SJs regi har börjat!

I måndags träffade vår ordförande Ledningsgruppen och fick information om vad som hänt sedan SJ tog över. Allt har rullat på utan krångel, vilket säkerligen har att göra med att vi fortfarande arbetar med MTRs system i både arbetstelefoner och plattor. Detta kommer ändras i maj. Den 25/5 är planen att SJ ska ta över IVU och Amigo.

Transportstyrelsen ska utföra en tillsyn gällande övertagandet av Pendeltågstrafiken den 9-10 april.

Igår, tisdag, var skyddsombuden och ett par från styrelsen med på ett möte ang arbetsmiljöarbetet på SJ. Det pratades mycket om vad som inte fungerat tidigare och hur vi vill jobba framöver. Inget beslutades men det var ett bra första möte.

Det känns bra att arbetet med SJ har börjat men vi har fortfarande ett par frågor som hänger med MTR. Bla FV och FP-frågorna. Dessa drar vi fortfarande i så gott det går.

En uppmaning till alla som har ITP2, kontrollera så att ni fortfarande har det. Skulle ni hamnat fel, ta kontakt med er gruppchef så snart som möjligt.

Vi har tagit upp frågan om våra konton i IVU som inte verkar stämma, och SJ håller nu på att kolla på detta.

Ljuset i tunneln

Ljuset i tunneln närmar sig på riktigt nu och vi vet att transportsträckan till att SJ kliver in snart är över. Vi har in i det sista jobbat för att lösa de hängande frågor som MTR:s personalpolitik har medfört.
En av dessa frågor är FV-dagarna från 2023 som äntligen fått en lösning. SJ har inte varit intresserade att ta över dessa dagar som semester och därmed ha en jättestor semesterskuld. Istället kommer MTR att betala ut dessa dagar på slutlön. Uppgörelsen blir som för FV-dagar 2022 där en FV dag blir två semesterdagar. FV-dagen i sig konsumeras.

Angående ej utlagda FP-dagar från 2023 har vi ännu inte lyckats nå en överenskommelse men har förhoppningsvis löst även detta innan det är dags för överlämningen.

Seko Mina sidor Lägg in rätt e-mail
I samband med övergången till SJ är det viktigt att du uppdaterar din information på Sekos hemsida. Gå till seko.se och logga in på Mina sidor – där uppdaterar du din nya jobbmail, ser till att rätt privata mailadress finns med och uppdaterar arbetsgivare. Passa på att se över att du har rätt inkomst registrerad också.

Vi kommer så snabbt som möjligt se till att vår maillista uppdateras till SJ-mail men det kan ta lite tid så under tiden kommer info gå till din privata mailadress.

/Styrelsen

Rätt antal FP

Hur många FP-dagar har du haft under året? 2023 inleddes med en söndag, detta gör att en del av oss inte fått rätt antal FP-dagar.
I vårt avtal står det skrivet:

”Mom 1:2 Veckovila och fridagar
Helårsarbetande arbetstagare ska vid oavbruten tjänstgöring varje kalenderår erhålla ett antal i fridagsperiod ingående fridagar, som motsvarar antalet under året infallande lördagar och söndagar.”
I år är det 105 lördagar och söndagar.

Vi hörde av oss till planeringen innan sommaren ang detta och fick då till svar att de hade en plan för att se till så att alla får sin 105e FP. Man skulle inte behöva höra av sig eller söka ut den, det skulle fixas ändå. Nu när vi kollar på oss i styrelsen så har inte alla fått sin extra dag, trots att det inte ens är 2v kvar på året.
Det är bra om ni alla kollar så ni har fått era FP-dagar. Märker ni att ni saknar den 105e, kontakta planeringen.

Dags att söka semester för 2024

Semestervalet ligger ute och är öppet fram till 15/12-23. Semestern som ska sökas i detta val är från och med v4-24 i år till och med v4 2025. Både huvudsemester och ströveckor för vår och höst ska sökas. För de som har Ståg-dagar (tjänstledighetsdagar) ska även dessa sökas. Ståg-dagar förläggs sist – efter att all annan semester förlagts och kan ej tas ut under perioden juni,juli,augusti. 

Kort om valet: i normalfallet har du 25 dagar plus X antal Ståg-dagar att söka. Observera att du som fått semesterdagar pga ej utlagda FV-dagar 2022 kan söka även dessa i semestervalet, även om de ej syns på kontot än.

  • Du SKA söka en huvudsemester om minst 3 sammanhängande veckor under året.
  • Minst 4 veckor måste sökas totalt i valet. Maximalt 1 vecka kan sparas.
  • Du har rätt att vara ledig helgen innan din utlagda huvudsemester UTAN att det konsumerar några semesterdagar
  • Du har rätt att vara ledig helgen innan en utlagd strövecka – detta konsumerar i sådana fall semesterdagar (om det är en arbetshelg). Ange i så fall detta i valet.
  • 4 Stågdagar ger rätt att söka hel vecka. Annan ledighet kan tas i anspråk vid behov.
  • Stågdagar kan även användas för att söka enstaka dagar – även detta ska göras i semestervalet
  • För de som går på 8/6 gäller att en huvudsemester om 3 eller 4 veckor ska sökas. (Tänk på att nyckeln konsumerar 8 semesterdagar under året i normalfallet.) Om du har ytterligare sparad semester att använda kan du självklart söka ut denna i valet. Du behöver ange totalt 4 veckor för att kunna registrera valet.
  • De som kan tänka sig att ”sälja” sin sommarsemester anger detta i valet tillsammans med önskemål om vilka veckor som istället önskas för huvudsemestern. Ersättning för utköpt semester är 1,25 X månadslönen i slutlönesteget(vid tidpunkten för utbetalningen). Ersättning betalas ut på månadslönen innanhuvudsemesterns förläggning. 

Vi har en hel del nyligen anställda lokförare och några av er söker nu semester för första gången. Vi vet att det kan upplevas som lite krångligt att hålla reda på vad som gäller. Kontakta oss gärna om det är något som ni undrar.

Gruppval T24

Arbetet med årets gruppval är klart. Nästa år är det färre turer på vardagarna än det ursprungligen var i år, vilket lett till att två av våra grupper var tvungna att tas bort. Vi gick igenom statistiken från förra året och såg att grupp 24 och grupp 28 var de minst populära, så de togs bort.  

Turerna nästa år är något kortare än i år, vilket gjorde arbetet med grupperna lite lättare. Alla blandgrupper har ungefär samma veckoarbetstid och lika så kvällsgrupperna.  

Nytt i årets gruppval är en grupp med inriktning helg. Man jobbar lite fler lördagar och söndagar mot att vara mer ledig under veckorna.  

Turerna ser också lite annorlunda ut. Som det ser ut nu så har inte Arbetsgivaren hittat ett sätt att få in “avsyning” i våra turer, så istället kommer det stå “disponibel” när man kommit till slutstation. Tiderna är ännu inte mätta och vi ligger på MTR om att mätning ska ske så snart som möjligt, men tills det skett är det 7 min avsyning för långt tåg och 4 min för kort tåg som är inritat. Har ni dessa disptider inritade i er tur så indikerar det att tåget ska tömmas och avsynas.  

Om “hämta” eller “överta” inte står med i en tur, efter tex passåkning, kan det betyda att du ska dela på tåget. Den lilla texten har utelämnats för att du ska reagera, enligt Arbetsgivaren.  

Gruppvalet kommer att öppna senast fredagen den 17/11 och stängas kl 8 den 27/11. Det kan komma att öppnas tidigare, håll utkik i maillådan och på ontrack.  

Som vanligt så ber vi er söka de grupper ni vill ha, inte bara de ni tror er komma in på, då det ger en tydligare statistik för oss att arbeta efter.  

Lycka till!  

Hälsningar Turlistegänget  

Marianne Allhammar 

SEKO – Melissa Svenhard 

Nina Sagulin 

Christofer Adrian 

Jeanette Rickebo 

Kimberly Barth 

ST – Jon Holmberg 

Swante Löfstedt 

Kallelse till och info om budget och nominerings-möte 13/11

Seko lok kallar medlemmarna till budget- och nomineringsmöte 13/11 kl 14.00 i lokal Gnesta på 49:an. På vårt årsmöte beslutades att mötet skulle hållas 9/11, dock har vi av praktiska skäl bestämt att flytta mötet till 13/11. 

På mötet kommer det ske fyllnadsval av Södertäljeombud och 1 st valberedare (förslag på valberedare skickar ni till styrelsen). Nedan följer information från vår valberedning inför mötet:

Hej medlemmar!

Det börjar närma sig valtider i SEKO Lok, därför tar valberedningen gärna emot nomineringar inför nomineringsmötet den 13/11.

Börja gärna med att prata med den medlem du är intresserad av att nominera. Kontakta någon i valberedningen och uppge vem du vill nominera samt till vilken post, du kan även nominera dig själv.

De poster som går upp för val i år är följande:

Fyllnadsval Ordförande (1 år)

Kassör (2 år)

2 stycken Ordinarie ledamot till styrelsen (2 år)

2 stycken Ersättande styrelseledamot (1 år)

2 styckenTurlisteombud (1 år)

Turlisteombud för Södertälje (1 år)

2 stycken Revisor (1 år)

2 stycken Ersättande revisor (1år)

Nomineringsperioden stängs på budget- och nomineringsmötet 13/11.

Vi letar dessutom efter minst 1 Skyddsombud, vill ni nominera någon så kontaktar ni valberedningen.

Mvh Valberedningen

Ylva, Richard och Petter

Möte med Politiker

Idag träffade ett par av oss i styrelsen Jens Sjöström på trafikförvaltningen.

Vi har vid ett antal tillfällen träffat politiker som sitter i trafiknämnden för att prata om läget på pendeln. Idag var det dags igen.
Vi pratade om hur stämningen är på pendeln och problemen vi har med att få ut ledighet och hur körlärarfrågan hanteras av MTR.
Den kommande upphandlingen togs upp och vi pratade om problematiken med ett underbud, som det MTR lade.

Bristen på fordon, personalbristen och problemet med för lite trafik ut på södertäljebenet diskuterades också.

Vi upplevde att de var intresserade av det vi sa och tog med sig de problem vi lyfte.
Mötet de haft nån vecka tidigare med kollegor till oss nämndes och även därifrån hade frågor tagits med som de nu jobbade med.

Vi kommer träffa Jens igen och ser då fram emot återkoppling ang de problem vi pratat om idag.

Kurserna är snart fulla.

Intresset för våra kurser i lokalt avtal är som vanligt högt! Första kursen (25-27/10) är nu full men än finns det ett par platser kvar till kursen den 14-16/11. Skynda er att anmäla er!

Kurs i lokalt avtal

Då var det dags för höstens kurser i lokalt avtal.

2 kurser är inplanerade.
Datum:

25-27/10

14-16/11

Plats: Barnhusgatan 6 i Sthlm.
Ersättning ges i form av ett stipendium som är på ca 1000kr/dag. Klubben bjuder på lunch.

Det finns 4 platser per tillfälle och det är först till kvarn som gäller. Anmäl er till melissa@pendelforarna.se

Introduktionsutbildning och aktivitet för medlemmar 18-30år

Sekos introduktionsutbildning och aktivitet för medlemmar 18-30år
Datum: 1 september
Plats: Stockholm
Ersättning från Seko

• Är du intresserad av att veta mer om facket och vad Seko arbetar för?
• Vad är dina rättigheter och skyldigheter på arbetsmarknaden?
• Är du medlem men du inte gått på introduktionsutbildning?


Ungdomsansvarig på Seko MTR Mälartåg och Seko Lok Pendeln erbjuder en möjlighet för dig som är mellan 18-30år att anmäla dig på denna introduktionsutbildning och en rolig kväll på Gröna Lund!


Endast 5 platser/klubb! Anmäla dig till:
evelina.wacklin@mtr.se / thomas@pendelforarna.se