Vilka tillägg räknas upp i samband med lönerevisionen? 

Nu på junilönen ska den nya månadslönen betalas ut retroaktivt från och med 1 maj. En höjning motsvarande 2 procent har lagts på varje tariffsteg. För medlemmar med individuella löner har en pott motsvarande 2 procent fördelats enligt överenskommelse.

Samtliga fasta lönetillägg, dit exempelvis OB-ersättningen hör, ska även de räknas upp med 2 procent. Efter revision ska enkel är OB uppgå till 21,51 kr och OB kvalificerad OB till 48,03 kr.

I och med att körlärartillägget även det räknas som ett fast lönetillägg efter att överenskommelsen med arbetsgivaren om en månatlig, fast ersättning förlängts ska således även det räknas upp. Körlärartillägget ska efter lönerevision 2022 uppgå till 2611 kr i månaden. Har körlärartillägget inte räknats upp från 1 maj på din senaste lönespec är det felaktigt och MTR har lovat att skyndsamt justera detta.

De rörliga tilläggen, det vill säga undervisningstillägg, vik-tillägg, tidsförskjutningstillägg och vrålskubbstillägg har MTR i år vägrat höja. Seko Lok anser att en höjning av dessa med samma procenttal som övriga tillägg är en praxis medan arbetsgivaren anser att det inte finns någon avtalsskrivning som styrker detta.

Seko Lok ämnar därför gå vidare i frågan om en höjning av de rörliga tilläggen. Det handlar egentligen om väldigt små summor för arbetsgivaren och det är för oss obegripligt hur dessa inte kan räknas upp på samma sätt som de gjort i över ett decennium.

Kommentarer inaktiverade.