Komp, e-learning och Avonova

På årsmötet kom önskemål om info om komptid och e-learning och även vad som gäller om man mår dåligt på jobbet. Lite om komp…9 timmar komp läggs ut i början av året (1:a februari) på alla. 2 timmar av dessa får arbetsgivaren använda till interaktiv utbildning, tex e-learnings. De resterande…

Läs mer

Vårens avtalskurser

I vår är det dags för avtalskurser igen! 10-12:e maj och 15-17:e maj kör vi medlemskurser i vårt lokala avtal. Brukar vara matnyttigt och lärorikt, både för nya och gamla medlemmar. Anmälan sker till robert@pendelforarna.se och deltagare tas med allt efter att vi mottar anmälan. Kurserna brukar vara väldigt populära…

Läs mer

Lägesrapport aktuella frågor 15 januari

FV-dagarna för 2022 Enligt den senaste informationen vi fått från förbundet hoppas man att den centrala förhandlingen gällande de cirka 800 icke utlagda FV-dagarna för 2022 klaras av i slutet av januari.  Vårt krav i den centrala förhandlingen gällande 2022 års dagar är att varje icke-utlagd dag ska ge 7,2…

Läs mer

Semestervalet för sommaren igång

Semestervalet ligger ute och är öppet fram till 12/1. Semestern som ska sökas i detta val är från och med v8 i år till och med v1 2024. Både huvudsemester och ströveckor för vår och höst ska sökas. För de som har Ståg-dagar (tjänstledighetsdagar) ska även dessa sökas. Ståg-dagar förläggs…

Läs mer

PTU – lägesbild just nu

De första tågen utan tågvärd har börjat rulla i pendeltågstrafiken. Enligt företaget en så kallad ”mjukstart” där det inte blev 30 % från start utan endast ett par omlopp till att börja med. Det här var bra och rätt tänkt – varken den tekniska utrustningen eller lokförarna var redo för…

Läs mer

Ändringar i schemat

Reduceringen av trafik som kommunicerats ut innebär att turerna arbetas om av planeringen för att anpassas till den trafik som ska utföras. Detta kan innebära att du som lokförare får ändrade tider i schemat. Lokalt kollektivavtal gäller och ändringar i arbetstider ersätts med tidsförskjutningstillägg enligt följande: Tillägget betalas ut på…

Läs mer