Överenskommelse om övertid fram till sista februari + ny tariff för slutlön för lokförare

Överenskommelse om övertid fram till 28 februari 2023 Seko Lok har ingått en överenskommelse med arbetsgivaren gällande övertidsarbete under hösten och fram till sista februari nästa år. Samtliga LF kommer under dessa fem månader kunna schemaläggas med upp till fem arbetsperioder extra och kompenseras då med kvalificerad övertid samt ett…

Läs mer

Grupp- och semesterval

Turlistegruppen hade i förra veckan möte med arbetsgivaren där det förmedlades att Trafikverket ligger efter i arbetet med T23, detta p.g.a. implementeringen av ett nytt system hos Trafikverket.  Detta leder till att vi även i år kommer får skjuta på både grupp- och semesterval. Gruppvalet kommer att ske i december…

Läs mer

Kallad till utbildning? Så gör du

Seko Lok har uppmärksammat arbetsgivaren på att rutiner för utbildning saknas och behöver komma på plats. Detta för att vi på ett bra sätt ska kunna genomföra bl.a kommande TTJ nu i september. Vi har trots flera påstötningar INTE fått någon respons från MTR i frågan. Klubben redovisar därför nu…

Läs mer

Kommande medlemsmöte

Klubben kommer att hålla medlemsmöte: FREDAGEN 23/9 13.00 – 14.30 Plats: Barnhusgatan 6 lokal ”Puben” Mötet kommer att besluta vilka (3) yrkanden som klubben skickar in till kommande avtalsrörelse. Hittills så har följande förslag inkommit: Längre raster Rätt till längre rast på turer som är långa (idag 30 minuter) Stopp…

Läs mer

Rutiner för utbildning

Hösten närmar sig med stormsteg och med den en hel del planerad utbildning tex TTJ. Seko Lok har fört fram till MTR att de respektive stationeringsorterna behöver lösa behovet inom den egna orten. Dvs planerad utbildning för lokförarna på Cst förläggs till Stockholm (oftast ÄS) och för lokförarna i Söd…

Läs mer

Medlemsutbildning fullbokad

Den sista platsen på kurserna i det lokala avtalet i oktober gick åt redan nu på morgonen, så det blev blev fullbokat snabbt även denna gång. Roligt! För er som inte hann med den här gången gäller det att hålla utkik inför våren, när tanken är att köra nästa gång.…

Läs mer

Hur väl kan du vårt lokala avtal?

Efter att ha gått vår avtalskurs kommer du att kunna det bättre. Ibland även bättre än vad vår arbetsgivare kan det! Kursen är tre dagar lång och hålls av Melissa Svenhard. Två kurstillfällen finns att välja emellan: Tillfälle 1, 12–14 oktober (Fullbokad)Tillfälle 2, 19–21 oktober (Fullbokad) Det är endast fyra…

Läs mer

Avtalsyrkanden Seko Spårtrafik 2023

Nu i oktober träffas klubbarna i Spårbranschen för att tillsammans ta fram yrkanden att ha med sig i kommande avtalsrörelse. Vårt centrala kollektivavtal löper ut våren 2023 och arbetet med att ta fram ett nytt startar snart. Seko Lok kommer att hålla ett medlemsmöte under september (datum för detta kommer…

Läs mer

Beordrad övertid – uppdatering

Vi har tidigare informerat kring beordrad övertid och vill med detta inlägg komplettera informationen. Vad har förändrats? Inget i sak – klubben anser fortfarande inte att ”särskilda skäl” råder som motiverar att arbetsgivaren kan eller bör beordra in personal på övertid på ledig tid. Vi har heller inte mottagit några…

Läs mer