Sommartidtabellen startar imorgon

Imorgon byter vi till sommartidtabell på pendeln. Normalt sker det först efter midsommar, men pga personalbristen och de inställda avgångar som är resultatet av den så har SL valt att sommartidtabellen ska börja gälla tidigare.  Vi brukar vanligtvis granska sommarens turer strax innan midsommar, men vi får fortfarande ändrade turer…

Läs mer

Sena ändringar i schemat

På grund av problem med trafikverkets nya system så får vi inte veta våra scheman i tid alla gånger just nu. Det sker också en hel del sena ändringar i våra scheman. Detta kommer, enligt planeringen, fortsätta året ut. Reglerna runt tidsförskjutningstilläggen reglerar vad som gäller vid ändring i våra…

Läs mer

Avtal klart – strejken avblåst

De centrala parterna har nu tecknat ett nytt centralt kollektivavtal. Det blev ett tvåårigt avtal med start från och med 1/5-2023. Nu avvaktar vi det slutgiltiga protokollet. Med anledning av det nya avtalet så kommer klubben att bjuda in till ett informationsmöte snarast möjligt. Preliminärt blir det kommande måndag –…

Läs mer

11:e maj – vad gäller?

Seko har som meddelats varslat om konflikt. Om inte centrala parter kommer till en lösning senast på torsdag 11:e maj klockan 15.00 så bryter konflikten ut. Följande gäller för dig som arbetar som lokförare på pendeln:

Läs mer

Avslag på begäran om rättshjälp

Seko Lok har av förbundet fått besked att de AVSLÅR den begäran om rättshjälp som klubben skickat in. Beslutet är taget av förbundsstyrelsen och går inte att överklaga. Förbundet har nu meddelat Arbetsdomstolen att de inte kommer att företräda sina medlemmar eller närvara vid förhandlingen. Detta innebär att ni som…

Läs mer

Seko varslar om konflikt

Seko varslar om konflikt i Spårtrafiken. Över 1200 medlemmar berörs. Mer information på förbundets hemsida: https://www.seko.se/press-och-aktuellt/nyheter/2023/seko-varslar-om-strejk-pa-spartrafikomradet/?utm_medium=email&utm_source=Ungapped&utm_campaign=Seko+varslar+om+strejk+på+spårtrafikområdet& Lokförarna på pendeln är inte direkt uttagna i konflikten. Däremot omfattas vi av den generella övertidsblockad som träder ikraft redan från start den 11:e maj. Även växlare och reparatörer samt fordonsvårdare i Älvsjö är…

Läs mer

Digitalt medlemsmöte – du är kallad!

Seko lok kallar härmed sina medlemmar till digitalt medlemsmöte 8/5 kl 19.00. På mötet kommer vi få en presentation av vad skyddsorganisationen arbetar med just nu kring PTU och ensamarbete. Vi kommer även hålla omröstning i samband med detta, samt välja huvudskyddsombud. Länk till mötet och dagordning kommer skickas ut…

Läs mer

En plats kvar på avtalskursen i maj

Vi har fått ett återbud och har därför en ledig plats kvar på kursen i lokalt avtal som hålls den 15-17/5. Alla som deltar får ett stipendium på ca 1000kr/dag och klubben bjuder på lunch. Ledighet för studier söks i ivu. Först till kvarn! Anmäl dig till thomas@pendelforarna.se

Läs mer

Medlemmar kallade till AD

Ni som blivit kallade till Arbetsdomstolen och önskar att SEKO företräder er där: Skicka ett mail till klubben med era personuppgifter och önskemål om rättsskydd så sammanställer vi detta och tar kontakten med förbundet. Ni behöver därmed inte maila förbundet. Notera också att datumet i AD är flyttat till den…

Läs mer