Centrala löneförhandlingarna

Då Sekos klubbar på pendeln och SJP inte kunde enas i lönerevisionen hade vi två val om hur vi skulle gå vidare. Skicka det till vår centrala ombudsman eller gå med på SJPs bud om än motvilligt. Vi valde att skicka det vidare för att se till att alla får den lön de ska ha. Det är främst de med individuell lön som berörs och frågan om vilka av våra fasta tillägg som ska generera till potten eller höjas i revisionen.
Främst rör det pendelklubben och verkstadsklubben, men sen SJP tog över räknas vi som ett förbund och förhandlar därför tillsammans.

Den 25/6 ska vi träffa Almega. Tills dess har vi att se till att listorna på I-lönare är korrekta.
Vi kommer informera vidare efter att förhandlingen ägt rum.

Felaktiga konton i IVU

Många hör av sig ang att deras saldon i IVU inte stämmer trots att de i HR är korrekta. En del har tillochmed blivit nekade ledighet pga detta.
Vi har en dialog om detta med chefen för psf och i början av nästa vecka kommer de ta tag i detta. Om det inte går att hitta en enkel lösning så att saldona blir korrekta så förväntar vi oss att man tar hand om det manuellt.

Vi på seko lok vill passa på att önska alla våra medlemmar en glad midsommar!

Kommentarer inaktiverade.