Ett sammandrag av klubbens årsmöte 8/2 2024

Igår 8/2 höll klubben sitt årsmöte, där bland annat resultatet av val av förtroendevalda fastställdes. Mötet leddes av Linda Agetoft, förbundssekreterare på Seko. Linda såg på ett bra sätt till att mötet flöt på och fördelade ordet när så behövdes. Linda berättade även lite om vad som pågår inom Seko…

Läs mer

Nya kollektivavtalet

Som vi tidigare informerat om så har vi tecknat ett nytt (uppdaterat) kollektivavtal som börjar att gälla från i mars när SJ tar över som arbetsgivare. Det mesta kommer ni att känna igen men det finns ett par ändringar som kan vara av intresse. Vi har tidigare haft en modell…

Läs mer

Klart med nytt kollektivavtal för SJ Stockholmståg

Sent igår kväll gick vi i mål i inrangeringsförhandlingarna som pågått under januari. Det betyder att vi nu preliminärt är överens (vi väntar på det signerade protokollet) med vår kommande arbetsgivare om vad som ska gälla för personalen. Stämningen har varit god under förhandlingarna och det har varit en bra…

Läs mer

Nytt år, nya kurstillfällen

Som medlem i Seko lok finns det fem kurser man kan, och bör, gå: Introduktionsutbildningen är, som namnet antyder, bra att börja med. Nu närmast hålls kursen den 1 februari, 22 februari och 21 mars på Barnhusgatan, samt den 26 april digitalt. Ersättningen för samtliga kurser är 1 040 kr/dag…

Läs mer

Aktuellt i januari

Efter jul och nyårshelgernas ledighet (för administrationen) så drar nu arbetet igång på allvar med att inrangera kollektivavtalen till SJ Stockholmståg. Vi har fått tid avsatt för 10 träffar i januari samt att vi även kommer att ses övergripande alla fack-klubbar för diskussioner mellan förhandlingstillfällena. Målet är att vara klara…

Läs mer

Rätt antal FP

Hur många FP-dagar har du haft under året? 2023 inleddes med en söndag, detta gör att en del av oss inte fått rätt antal FP-dagar.I vårt avtal står det skrivet: ”Mom 1:2 Veckovila och fridagarHelårsarbetande arbetstagare ska vid oavbruten tjänstgöring varje kalenderår erhålla ett antal i fridagsperiod ingående fridagar, som…

Läs mer

Tidspress

På söndagseftermiddagen fick Seko lok ett mail från två aktiva medlemmar i klubben med en insändare som de bad att klubben skulle skriva under – omedelbart. Senare samma dag skickades en påminnelse, till vår föräldralediga viceordförande. Eftersom denna kommunikation inte så lite påminde om försöket på det senaste budget- och…

Läs mer

Arbetstidsregler vid störning

Det var ett besvärligt dygn igår i trafiken. Många händelser som påverkade trafiken inträffade samtidigt: växelfel vid SOD, fel på bron i SÖD, bomfel i HÖN, obehöriga i spårområdet i SPÅ bland annat. Alla gör så klart så gott de kan men när för mycket inträffar samtidigt så havererar till…

Läs mer

Dags att söka semester för 2024

Semestervalet ligger ute och är öppet fram till 15/12-23. Semestern som ska sökas i detta val är från och med v4-24 i år till och med v4 2025. Både huvudsemester och ströveckor för vår och höst ska sökas. För de som har Ståg-dagar (tjänstledighetsdagar) ska även dessa sökas. Ståg-dagar förläggs…

Läs mer