”Pulsen” och möte med politiken

I morgon är sista dagen att svara på SJPs medarbetarundersökning ”pulsen”. Passa på att berätta vad ni tycker så här långt!
Ju fler som svarar, desto mer vet SJP vad deras medarbetare tycker.

I den senaste budgeten för trafikförvaltningen bestämdes det att 75 miljoner skulle vigas till mer synlig personal på pendeln och att skapa mer trygghet bland resenärerna. Vi i Seko Lok håller på att ta fram ett förslag som vi ska skicka in till styret. Har du några idéer eller förslag på vart pengarna skulle göra bäst nytta? Maila oss!

Bolagsövergripande MBL

Idag var det dags för Bolagsövergripande MBL. Vi fick träffa hela ledningsgruppen, istället för endast trafik. 

Vår VD Lars Lindberg berättade om att verksamhetsövergången hade gått bra, så bra att resenärerna inte märkt att vi bytt operatör. 

Han vill tacka alla medarbetare för ett bra jobb! 

Uppfattning är att medarbetarna varit förväntansfulla inför att få SJ Stockholmståg som arbetsgivare, men de ser också ansvaret man har som arbetsgivare och att man har mycket att leva upp till. 

SJP jobbar för att öka resandet och för att få nöjda medarbetare. Vi som jobbar för dem ska kunna känna stolthet för vårt jobb, så att vi ska vilja bidra till en bättre verksamhet. 

Ledningen och IT-support har varit synlig och det har uppskattats av medarbetarna. Nu pågår arbetet att ta över de tekniska programmen, IVU och Amigo och att byta ut våra mobiler och plattor. 

Säkerhet

Marko Joona gick igenom säkerhetsläget och pratade om vad som skulle kunna hända om det blev förhöjd beredskap i landet. 

Han berättade om hur riskarbetet går framåt och om den nya MTO-utredningen som beställts. Den kommer inte vara klar under 2024. 

Tillsynen av Transportstyrelsen som gjordes tidigare i april gick bra. De fick varken anmärkningar eller synpunkter. 

Trafik 

Den reducering vi har idag kommer fortsätta  gälla till v34, sen är tanken att vi ska öka trafiken med 4 enheter. Det planeras att köra omlopp som inte ska påverka övriga produktion så att man kan bromsa utökningen om man märker att det inte går. 

Vi ligger fortfarande ca 60 förare back och fordon saknas än. 

YDL 

Under MTRs tid bemannades endast 1 av 2 YDL-bilar med Driftledare som ska vara oss förare behjälpliga när vi får problem med fordonen och när saker händer ute i trafiken. Det är, sen ensambemanningen infördes, ännu viktigare att vi har hjälpfunktioner som kan komma och hjälpa oss när något händer. 

Seko Lok lyfte frågan idag om den andra bilen ska bemannas i enlighet med upphandlingens avtal. Svaret blev att Trafikförvaltningen bett SJP utreda hur tjänsten fungerar idag och om behovet av en till bil finns. Vi anser att det behovet alltid funnits och förväntar oss att utredningen kommer visa det. 

X-tillägget förblir detsamma.

Idag bekräftade SJP att de inte avser höja X-tillägget i år. De hoppas säkra trafiken ändå.

Stockholmståg planerar att anpassa trafiken efter det intresse medarbetarna visar för extrapassen på sommarhelgerna till det tillägg som står i vårt lokala semesteravtal, 2000kr.

Kom ihåg att en anmälan på X-blanketten är bindande. Sätter du upp dig på alla helger så kan du tvingas jobba alla helger.

FV-dagar 2022 och 2023

Nu har lönespecen från MTR kommit och alla som skulle få betalt för FV-dagar som ej lades ut under 2023 kan nu se hur många de får. 

Det som verkar ha gått många förbi, och som MTR missat att informera om, är vad som hände med de FV FGÅ som redan hade lagts ut. 

2022 års FV-dagar omvandlades till 2 semesterdagar efter en central uppgörelse. Det var länge en diskussion om ifall FV-dagarna skulle omvandlas och FV-dagen skulle förbrukas eller vara kvar. Efter många vändor så landade det i att FV-dagarna förbrukas och omvandlas till 2 sem-dagar. 

De som hade fått FV FGÅ utlagda under 2023 fick därför dessa omvandlade till årets FV-dagar. 

Då detta inte har kommunicerats ut från MTR så är det många som förväntat sig att få de FV-dagar utbetalda som de trodde de hade kvar, men de har istället förbrukats, maskerade till FV FGÅ. 

Om det är så att ni INTE har fått FV FGÅ utlagda förra året som kan ha omvandlats till FV för 2023, och trots detta saknar FV-dagar på lönespecen nu i april, hör av er till MTR lön och hjälper inte det, kontakta klubben. 

MBL och möte med (S)

MBL

I måndags hade vi vår första MBL för trafik sen SJP tog över. Vi hade skickat in ett gäng frågor i förväg men hann inte gå igenom allt då tiden inte räckte till. 

Mathias Folkesson va med från Planeringen och Tomas Sibbmark i egenskap av trafikchef. 

Vi pratade om personalläget i sommar. Vissa helger är det större behov av lokförare som jobbar extra, andra mindre. Vi lyfte att det var dags att höja X-tillägget då det varit samma sen 2008. SJP var inte villiga att besluta om detta på sittande möte. Vi kommer höras vidare om detta i nästa vecka. 

Körlärarna

Hur går det i körlärarfrågan?

Det är just nu 3 olika arbetsgrupper som jobbar för att utveckla Körläraruppdraget. 

-Utbildning

-Ersättning 

-Upplägg

Det har nyligen erbjudits en extra utbildningsdag för körlärare, på frivillig basis. Det är tänkt att det ska komma fler tillfällen i höst för detta. 

Denna dag är för de som känner att de inte har tillräckligt med utbildning för att utföra uppdraget. 

Ersättningsmodellen ses också över. 

Vi lyfter att vi behöver begränsa antalet elever vi tar emot. Vi kan inte ta alla! Dessutom behöver kommunikationen ut till medarbetarna förbättras. 

SJP gick själva ut med ett Mail förra veckan där de talade om att intentionen är att körlärarrollen ska bli frivillig. Detta ser vi mycket positivt på. 

Ni kan alltid vända er till oss i styrelsen om ni har frågor eller behöver hjälp ang körlärarrollen.

OTS

Under MBL kom även OTS upp och vi pratade om hjälp vid avsyning. Vi har idag ett antal tåg som har planerad hjälp med avsyning men långt ifrån alla. Vi vill att rutinerna ses över och att det blir tydligare vad som gäller. Det kan inte stå olika saker i olika dokument. 

Möte med Jens Sjöström (S) 

Tisdagen den 16 april träffade vi Jens Sjöström (S) från trafiknämnden. Vi hade ett digitalt möte då det var svårt att få ihop det annars. 

Vi prata om de 75 000 000 som trafiknämnden budgeterat för mer synlig personal på pendeln. Det är fortfarande inte klart hur dessa ska användas. 

Vi lyfte vår oro gällande kommande upphandling-att vi hoppas att det blir bättre den här gången och att man lärt sig av avtalet med MTR. 

Vi pratade även om rampservicen på tågen och hur det fungerat sen tågvärdarna försvann. Jens menar att det ska fungera bättre, men vi ser fortfarande många problem. 

Senaste nytt

Äntligen i hamn med FP-dagarna från 2023. 

I veckan slöt Seko Lok en överenskommelse med MTR om att de av våra medlemmar som inte fick rätt antal FP-dagar under 2023 nu kommer bli ersatta för dessa. Varje medlem som saknar FP-dag/ar ska få en semesterdag per FP utbetald på slutlönen från MTR. 

MBL 

På måndag har klubben blivit kallad på sin första allmänna MBL för trafik med SJP. Vi kommer att träffas i detta forum var fjärde vecka. Vi har i förväg skickat in de frågor vi vill ta upp med SJP. Detta rör bland annat X-tillägget som fortfarande är oförändrat sen många år tillbaka. 

Vi ber våra medlemmar att avvakta med att skriva på årets blankett för x-pass som idag skickades ut av SJP, tills vi haft möjlighet att ta upp frågan om ersättningsnivån med dem. 

FÖRTYDLIGANDE ANGÅENDE ANMÄLAN TILL X-PASS.
Tänk på att anmälan till att arbeta på sommaren mot extra ersättning är bindande. Skriver ni på och lämnar in lappen så binder ni er till att arbeta de helger ni kryssat i, om de publiceras vid schemasläpp.
Det finns ofta möjlighet att ta ett gnet under sommarens helger även om man inte anmält sig i förväg.
Dessutom försämras fackets möjlighet till att förhandla om ersättningen som vi anser är för låg, om alla anmäler sig ändå.

Årsmöten

I veckan har Seko Sthlm haft årsmöte och Dennis Lamberg-Clemes blev vald till ordinarie ledamot. Mikael Eriksson blev invald som ersättande ledamot. 

Branschorganisationen hade även de årsmöte och Dennis fick förnyat förtroende och sitter kvar som ordinarie ledamot även där.

Loss of Licence 

Nina Sagulin har blivit vald till kassör i stiftelsen Loss of Licence som är under uppstart och som skapats för att finnas som en trygghet för de lokförare som förlorar sin förarlicense pga sjukdom. Mer information om detta kommer att komma ut från förbundet.

Skyddsombuden överklagar domen i förvaltningsrätten

I början av mars meddelande förvaltningsrätten att det inte finns skäl för att meddela förbud mot
ensambemanning.

HSO Hans Johansson har nu formellt som målsägare överklagat domen i förvaltningsrätten. HSO Nuru Magram i
ST Pendeln har tagit samma beslut. Precis som tidigare i processen så sker överklagan i samverkan med
jurister från Seko och ST.

Förvaltningsrätten skickar vidare överklagandet och alla handlingar i målet till kammarrätten.

Kammarrätten ger prövningstillstånd i fyra olika fall:

 • Domstolen bedömer att det finns
  anledning att tvivla på att förvaltningsrätten
  dömt rätt.
 • Domstolen anser att det inte går att
  bedöma om förvaltningsrätten dömt rätt
  utan att ta upp målet.
 • Domstolen behöver ta upp målet för att
  ge andra domstolar vägledning i rättstillämpningen.
 • Domstolen bedömer att det finns
  synnerliga skäl att ta upp målet av någon
  annan anledning.

Om prövningstillstånd ej beviljas ligger domen i förvaltningsrätten fast. Det finns då en möjlighet att
överklaga till sista instans, högsta förvaltningsdomstolen.

Vi stöttar skyddsombuden för båda klubbarna fullt ut i deras överklagan och hoppas på positivt besked från kammarrätten.

/Styrelsen Seko Lok Pendeln

Information om pension

Avtalat har fått information från MTR att de slutar betala in till tjänstepensionen då vi inte är anställda där längre. SJP ska ta över inbetalningen. Anslutningen i Avtalat ska ske automatiskt och informationen kommer då på nytt någon gång i slutet av april när SJP har gjort inbetalningen.

Framöver kommer också ett årsbesked från Avtalat.

De försäkringar som man eventuellt har via MTR i Skandia kommer man behöva förnya privat. I nuläget har vi ingen information huruvida SJP kommer fortsätta ha Skandia eller om de kommer ha något liknande.

För ärenden och rådgivning kopplade till Sekos medlemskap så vänd er till Folksam:

https://www.folksam.se/forbund/boka-radgivning?projectid=CXtwcn1tNXdsVGJRSWJ3QlNsNzJJMm14VHhlc2dCQVU1Q21xN3Nta2ZNRFBOazRRPQ==

Seko lok

Snart en månad med SJ Stockholmståg

Det har snart gått en månad sedan SJ Stockholmståg tog över driften av pendeln och vi börjar lära oss de nya rutinerna. Vi är numera ett och samma bolag som arbetar med alla delar av pendeln, så väl driften som underhåll och administrativ personal, så vi kommer att jobba närmare de andra Seko-klubbarna. Tidigare har vi bara haft två, Lok och Pendelklubben, men nu är även verkstadsklubben under samma tak. 

Med övergången kom även en hel del nya chefer och ändrade ansvarsområden och det är mycket att sätta sig in i både från vår sida samt från ledningens håll. I veckan som kommer har vi ett möte angående kommande gruppval för att redan nu diskutera med SJ om hur vi brukar göra. 

Arbetet med arbetsmiljön har satt igång. Ett av de viktigaste och mest eftersatta områden på pendeln just nu. I april kommer första centrala skyddskommittén att vara. 

SJ kommer inte ha exakt samma struktur vad gäller MBL som vi är vana vid utan det är mer uppdelat mellan bolagsövergripande och produktionsinriktade träffar. Datum för dessa är preliminärt satta. 

I förra veckan var ett gäng förare och instruktörer tillsammans med vårt HSO Hasse uppe i Storlien och testade tre olika kamerahus som Alstom tagit fram för att försöka få bukt med problemen vi hade i vintras. Vi väntar på rapport om hur det gick. 

I april kommer vi hålla en avtalskurs för våra nya förtroendevalda. Tanken var att vi även skulle hålla en för medlemmar, men vi blir tvungna att skjuta på det på grund av tidsbrist. Vi återkommer med datum om vi lyckas få till det i vår, annars kommer nya tillfällen i höst. 

Trafiknämnden har startat arbetet med en ny upphandling som kommer ske redan om två år, 2026, som det var tänkt efter att MTR:s tid gått ut. Detta trots att förslag lagts fram från flera håll gällande att driva trafiken i egen regi. 

Detta innebär att vi kommer få gå igenom en ny verksamhetsövergång snart, med allt vad det innebär. Vi hoppas trafiknämnden lärt sig nåt efter de här senaste åren. 

Årets lönerevision har startat. Vi har haft en första genomgång av hur processen kommer se ut. Vi är redan nu försenade på grund av övergången så, om förhandlingarna går som de ska kommer höjningen först i juni, men retroaktivt från 1/5. 

Info från medlemsmötet 5/3

Den 5/3 hade Seko Lok medlemsmöte där vi presenterade resultatet av fyllnadsvalet till ordförande då Kristoffer Johansson valde att lämna sin post. Vi tackar Kristoffer för allt han gjort för klubben och dess medlemmar och välkomnar in Melissa Svenhard som ny ordförande i klubben. 

På mötet valdes även 2 nya skyddsombud in. Nikki Olsson Brissmyr och Jeanette Rickebo stärker upp skyddsorganisationen! Välkomna! 

Vi tackar även Micke Eriksson som steppade in som tillförordnad ordförande när det behövdes! Bra jobbat Micke! Han återgår nu till sin ordinarie plats som kassör. 

Under mötet lyftes frågor om FP-dagarna som saknades för en del medlemmar förra året, samt LAS-tiden som ser felaktig ut på de som arbetat på pendeln sen förra gången Stockholmståg höll i spakarna. Vi har redan idag börjat dra i detta och återkommer så snart vi vet mer. 

Körlärarfrågan var också uppe och vi berättade om den grupp som områdeschef Pelle startat med fackliga representanter och chefer. En enkät kommer skickas ut till kollektivet angående körlärarrollen. Vi uppmanar alla våra medlemmar att svara på enkäten så att vi får ett så stort underlag som möjligt i det arbete vi gör i frågan. 

Vår lokala ombudsman hörde av sig och berättade att en skrivelse i det nya lokala avtalet ströks i efterhand. Det handlade om gångtiden vid utbildning som vi angett skulle vara 30 min cst-äsd, 60 min söd-cst och 90 min söd-bro. Detta hade arbetsgivarsidan missat att vi lagt in och när de upptäckte det så backade de tillbaka till den ursprungliga texten som endast innehöll cst-äsd (30 min). De hävdade att denna del inte var förhandlad. Detta innebär att vi kommer behöva ta frågan lokalt.
Vi menar fortfarande att restid ska ingå i turen, så börja resan när turen börjar.

Påminner alla om att uppdatera sin Mail på seko.se, inför kommande möten och mailutskick!