Skyddsombuden överklagar domen i förvaltningsrätten

I början av mars meddelande förvaltningsrätten att det inte finns skäl för att meddela förbud mot
ensambemanning.

HSO Hans Johansson har nu formellt som målsägare överklagat domen i förvaltningsrätten. HSO Nuru Magram i
ST Pendeln har tagit samma beslut. Precis som tidigare i processen så sker överklagan i samverkan med
jurister från Seko och ST.

Förvaltningsrätten skickar vidare överklagandet och alla handlingar i målet till kammarrätten.

Kammarrätten ger prövningstillstånd i fyra olika fall:

 • Domstolen bedömer att det finns
  anledning att tvivla på att förvaltningsrätten
  dömt rätt.
 • Domstolen anser att det inte går att
  bedöma om förvaltningsrätten dömt rätt
  utan att ta upp målet.
 • Domstolen behöver ta upp målet för att
  ge andra domstolar vägledning i rättstillämpningen.
 • Domstolen bedömer att det finns
  synnerliga skäl att ta upp målet av någon
  annan anledning.

Om prövningstillstånd ej beviljas ligger domen i förvaltningsrätten fast. Det finns då en möjlighet att
överklaga till sista instans, högsta förvaltningsdomstolen.

Vi stöttar skyddsombuden för båda klubbarna fullt ut i deras överklagan och hoppas på positivt besked från kammarrätten.

/Styrelsen Seko Lok Pendeln

Kommentarer inaktiverade.