Snart en månad med SJ Stockholmståg

Det har snart gått en månad sedan SJ Stockholmståg tog över driften av pendeln och vi börjar lära oss de nya rutinerna. Vi är numera ett och samma bolag som arbetar med alla delar av pendeln, så väl driften som underhåll och administrativ personal, så vi kommer att jobba närmare de andra Seko-klubbarna. Tidigare har vi bara haft två, Lok och Pendelklubben, men nu är även verkstadsklubben under samma tak. 

Med övergången kom även en hel del nya chefer och ändrade ansvarsområden och det är mycket att sätta sig in i både från vår sida samt från ledningens håll. I veckan som kommer har vi ett möte angående kommande gruppval för att redan nu diskutera med SJ om hur vi brukar göra. 

Arbetet med arbetsmiljön har satt igång. Ett av de viktigaste och mest eftersatta områden på pendeln just nu. I april kommer första centrala skyddskommittén att vara. 

SJ kommer inte ha exakt samma struktur vad gäller MBL som vi är vana vid utan det är mer uppdelat mellan bolagsövergripande och produktionsinriktade träffar. Datum för dessa är preliminärt satta. 

I förra veckan var ett gäng förare och instruktörer tillsammans med vårt HSO Hasse uppe i Storlien och testade tre olika kamerahus som Alstom tagit fram för att försöka få bukt med problemen vi hade i vintras. Vi väntar på rapport om hur det gick. 

I april kommer vi hålla en avtalskurs för våra nya förtroendevalda. Tanken var att vi även skulle hålla en för medlemmar, men vi blir tvungna att skjuta på det på grund av tidsbrist. Vi återkommer med datum om vi lyckas få till det i vår, annars kommer nya tillfällen i höst. 

Trafiknämnden har startat arbetet med en ny upphandling som kommer ske redan om två år, 2026, som det var tänkt efter att MTR:s tid gått ut. Detta trots att förslag lagts fram från flera håll gällande att driva trafiken i egen regi. 

Detta innebär att vi kommer få gå igenom en ny verksamhetsövergång snart, med allt vad det innebär. Vi hoppas trafiknämnden lärt sig nåt efter de här senaste åren. 

Årets lönerevision har startat. Vi har haft en första genomgång av hur processen kommer se ut. Vi är redan nu försenade på grund av övergången så, om förhandlingarna går som de ska kommer höjningen först i juni, men retroaktivt från 1/5. 

Kommentarer inaktiverade.