Kamp mot ensambemanning

Efter nyheten om att MTR förlorat kontraktet och SJ kommer ta över i mars är det dags för nya krafttag gällande arbetssituationen för våra medlemmar. Seko Lok har idag skickat ett Mail till Anton Fendert och Jens Sjöström gällande vår framtid under SJ och hur ensambemanningen påverkar oss. Vi har tidigare haft träffar med dem båda och ber nu om en ny träff så vi kan prata om detta.

Första träffen med SJ

Idag träffade representanter för klubbarna på pendeln tillträdande entreprenör för ett första möte. Träffen skedde på SJ:s huvudkontor på Vasagatan 10. Från SJ:s ledning deltog VD, HR-chef, Kommunikationschef, Förhandlingschef och utsedd VD för ”nya” Stockholmståg. Med på mötet var även David Lagneholm från Trafikförvaltningen.

Mötet var av övergripande karaktär, en chans att få ett ansikte på varandra och en inledning av den process som nu startar där slutmålet är ett ordnat övertagande av verksamheten i början av mars. SJ fick inleda och berättade gemensamt med David om bakgrunden till att vi är där vi är och hur SJ:s ser på det kommande uppdraget. Eftersom allt ännu är färskt och nybeslutat så fanns inte jättemycket konkret information kring hur det tänkta upplägget ser ut. Utan det kommer att utkristallisera sig under processen. Vi fackliga kommer att föra fram våra erfarenheter och tankar kring vad som fungerar och vad vi tror inte fungerar och hur vi ser att ett Stockholmståg 2.0 bör sättas upp.

Det är en verksamhetsövergång och alla anställda som ”i huvudsak” arbetar med pendeltågsdelen av MTR omfattas av övergången. För Seko Loks medlemmar är det inga konstigheter – alla lokförare kommer att erbjudas övergång. De gränsdragningar som kan anas rör främst personal som idag jobbar inom DLC eller administrativt. Det kan vara driftledare, planerare, IT, etc. Här kan det bli krångligare att reda ut hur det ska hanteras. SJ var dock tydliga idag på mötet att de inte ser någon risk för en övertalighetssituation utan att de bedömer att de kommer att ha ett stort behov av att anställa rätt kompetens för att kunna driva verksamheten framåt.

Löner/Villkor?

Avtalen som vi har idag ska inrangeringsförhandlas och nytecknas. Här kan det finnas olika syn på innehåll och utformning. Vi vet inte ännu. Vi kommer att formera oss i olika arbetsgrupper för att reda ut detaljerna – det går inte att dra alla ”skruv och mutter-frågor” i storgrupp utan lokförarfrågorna behöver tas i rätt forum precis som frågor kring driftledning, station, städ och verkstad behöver. Seko kommer att ha representanter i respektive grupp och arbetet kommer att hållas ihop av vår lokala ombudsman – Mika. Huruvida inriktningen blir ett sammanhållet avtal med bilagor för de respektive delarna eller flera separata avtal återstår att se. SJ pratade mycket om sitt arbete i moderbolaget för att nå nöjda medarbetare och resan de gjort efter det havererade schemasystemet. Inte under någon gång tog SJ upp löner varför det kändes viktigt att berätta att den uttalade ambitionen för SEKO Lok är att vårt kollektiv ska tillhöra branschens bäst betalda lokförare med fortsatta bra villkor i övrigt. Det är så vi ser att vi kan vara en attraktiv arbetsgivare med låg personalomsättning.

Nästa steg?

SJ och MTR skulle idag ha ett första möte. Som vi förstod det mellan ledningarna. Fler möten på olika nivåer kommer att följa. Under nästa vecka förväntar vi oss en första ”roadmap” från SJ där planer för den kommande inrangeringen börjar ta form. Tiden är knapp, vi har kortare tid än 4 månader på oss att åstadkomma det som senast tog mer än dubbelt så lång tid. Ambitionen är att det ska gå och att vi landar i ett bra övertagande som gynnar både våra resenärer och oss som jobbar i verksamheten.

Ny operatör tar över från 3/3

Imorse var ordföranden för de lokala klubbarna kallade till ett extra informationsmöte med VD/HR-chef. Följande framkom:

 • Efter att huvudmannen tog beslutet att inte lösa ut optionen på 4-år har MTR och TF suttit i förhandlingar om framtiden. Parterna har inte lyckats hitta en lösning som ansetts hållbar över tid och i det läge som uppstått har man istället kommit överens om att förkorta innevarande kontrakt.
 • MTRP kör vidare trafiken enligt lagt upplägg i cirka 4 månader till. Därefter tar en ny operatör över driften från och med 3/3-24
 • Ny operatör presenteras idag av Trafikförvaltningen
 • Möte med företrädare för denna är planerat till måndag nästa vecka
 • MTR ska fortsatt på uppdrag av Mälartrafiken köra Mälartåg. Detta kommer att innebära att en del av de personer som idag jobbar inom DLC, Planning, HR etc kommer att vara kvar på MTR.
 • För lokförarna är det enklare – alla kommer att erbjudas anställning hos den nya operatören. Det blir ett övertagande likt det som skedde mellan Ståg-MTR

SEKO Lok kommer att bevaka att våra medlemmars intressen blir tillgodosedda i den process som nu inleds. Mer information kring detta kommer löpande att presenteras via hemsidan. Vi kommer även att hålla extra medlemsmöten framöver när vi har mer att berätta.

Lär dig mer om Seko

Dags för en återkommande påminnelse: gå på kurs! Förutom avtalskurserna vi i klubben kör finns det ett antal andra utbildningar man som medlem i Seko kan gå på, och nummer ett på den listan är Introduktionsutbildningen. Det är en heldag med grundläggande information om facket och varför vi finns. Låter kanske torrt, men det är kunskap som alla medlemmar bör ha. Och känner du mot all förmodan någon som inte är medlem – plocka med dem också! Kursen är öppen och nedanstående gäller även ickemedlemmar.

Man har som vanligt rätt till studieledigt om man ansöker hos sin arbetsgivare minst 14 dagar i förväg. Seko ersätter deltagarna med 1 000 kr i ett skattefritt utbildningsstipendium, och bjuder dessutom på lunch och fika.

Höstens kvarvarande datum är som följer:

6 november
22 november
29 november
12 december (digitalt)

Läs mer: här. Anmälan sker direkt på sajten, eller till min mail: dennis.lamberg-clemes@seko.se. Har du några frågor om studier går det alldeles utmärkt att höra av sig till samma adress!

MBL 2 oktober

Ledningen

Måndag den 2/10 var första dagen vi körde helt utan tågvärdar, dvs 100% DOO. Några av de som tidigare jobbat som tågvärdar har nu börjat examinerats som lokförare, då de första i nr 1 av 3 interna lokförarkurserna är klara och ute i produktionen. Detta gör att kurvan börjar peka uppåt gällande personalläget. Det är många som kommer examineras de närmaste månaderna.

Trafikbeställning för T24 kom igår och den innebär att vi kommer köra 95% av den ursprungliga beställda trafiken för T23, på vardagar men 100% på helgen. Alltså något mindre trafik än det va tänkt att vi skulle kört i år.

Bedömningen är att vi kommer ha tillräckligt med lokförare för att klara detta. Om alla de 80 som beräknas examineras inom de närmsta månaderna klarar sig så kommer vi vara ca 380 förare i februari. Utöver det så jobbar företaget för att få in fler framöver också.

Det råder dock fordonsbrist. Det saknas material och en hel del större underhåll gör att enheter står still. Det är fortfarande några A-kärror som inte är utrustade med kameror och underhåll samt reparationer av DÖS-tåg påverkar.

Vi lyfte även här att vi vill få till den förhandling gällande den utökade rollen vi lokförare har fått, som vi blivit lovade i protokoll. MTR ska återkomma till oss i frågan.

Säkerhet

Tommy Karström berättar om de säkerhetshändelser som skett sedan senaste träffen.

-2 dörröppningar utanför plattform har skett, den ena i Jakobsberg och den andra i Årstaberg.

-I Huddinge var det en man som ramlade ner mellan vagn och plattform. Detta uppmärksammades av en annan resenär samt lokföraren och tillsammans kunde de hjälpa personen upp.

-En OSPA A skedde igår, på CST.

Frågan om riskanalys gjorts när Körlärarutbildningen kortats ned från 2 till 1 dag togs upp och enligt SÄK ska det vara en riskanalys gjord. Vi frågade vilka SO som varit med. AG ska återkomma i frågan.

Trafik

Det är 6 lokförare som examinerats den senaste tiden. 5 från den första interna kursen och en extern. Planen gällande utbildningen ser ut att hålla.

På fredag ska en ceremoni hållas för de som har/ska examineras, i Kista. 80 lokförare/aspiranter är inbjudna samt deras vänner/familj.

Enheter utan kameror? 121 av 129 är ombyggda. Idag behövs 89 enheter för att klara av trafiken. Det finns inget datum för när de sista ska vara ombyggda.

Arlanda- trafiken är åter igång efter avstängningen, den startade upp efter mindre problem med en växel, igår morse.

Kundservice

det är trygghetsmånad denna månad på penden. Samverkan mellan ISS/MTR och Trafikverket där fokus är att skapa ytterligare trygghet. Även polisen och kommunen är med på ett hörn. Likaså bussbolagen.

Planning

Nytt normalläge nästa år innebär 95% av beställd trafik T23 på vardagar men lika mycket trafik på helgerna som det skulle varit i år.

Åsa Edwardsson är ny inne på planning, hon ska ansvara för kundservice och DLC.

Vi frågade om de 1851 FV-dagar som är kvar för lokförarna, gäller det både årets samt de som är kvar från föregående år? Patrik ska kolla upp.

Värdering av lokförarrollen

Lokförartjänsten på MTR har genomgått stora förändringar det senaste året. PTU-projektet som nu är inne i sin absoluta slutfas har lett till att vi som lokförare fått fler arbetsuppgifter, ett utökat ansvar och numera nära på uteslutande tjänstgör ensamma ombord på tågen.

Redan för ett drygt år sedan kom vi överens med arbetsgivaren om att denna stora förändring behöver värderas och lönesättas. Vi enades också om att detta skulle göras gemensamt av fack och arbetsgivare. Tidpunkten angavs till ”projektets slutfas” – något som skulle göra det möjligt för oss att gå in i diskussionerna med en bra förståelse för hur påverkan slagit och vilka eventuella förändringar som krävs och är rimliga. Seko Lok har flera gånger sedan i somras tagit upp detta med företaget och tryckt på för att få till en träff – MTR har trots detta inte velat sätta av en tid. Vi kan inte se det på annat sätt än att MTR därmed undviker frågan i hopp om att det hela ska rinna ut i sanden.

Detta agerande från arbetsgivaren bygger inget förtroende mellan parterna. Det är fel väg att gå i en situation där vi redan idag blöder personal och där många av våra medlemmar aktivt funderar på vilka alternativ som står till buds. Problemet är inte isolerat till pendeln utan samma utveckling kan ses hos dotterbolaget MTRM. Trycket på alla att åka med elev fler dagar än vi avtalat om är också en sådan faktor som aktivt driver personal bort från arbetsplatsen. Att företaget inte klarar av att inse vartåt nuvarande hantering barkar utan fortsätter med sin strutsmentalitet är djupt olyckligt.

Genom åren har vi kunnat lösa de allra flesta frågor lokalt på arbetsplatsen – det har gemensamt setts som en styrka. Genom ordning och reda och bra kollektivavtal har vi kunnat hålla en låg personalomsättning vilket sparat kostnader för rekrytering och dyr övertid. Utvecklingen idag är istället att fler och fler frågor strandar lokalt och behöver dras till central förhandling. Detta föder irritation och uppgivenhet hos personalen. Det talas ofta om en nationell lokförarbrist och att denna skulle vara anledningen till de flesta av de problem vi ser lokalt. Det är en sanning med modifikation. Lokförarbristen är större hos MTR än hos andra bolag. Vi rekryterar och utbildar för glatta livet men tappar ungefär lika många som vi tar in. Så har det varit sedan MTR tog över som arbetsgivare och egentligen talar ingenting för att det skulle bli annorlunda denna gång. Det gäller inte bara lokförare utan ”hela linan” – så många chefsbyten som vi upplevt under de senaste åren saknar motstycke. Det saknas helt enkelt förtroende för MTR som arbetsgivare och vi ser inte några tecken på att det vänder utan aktiva åtgärder.

Vad gör Seko Lok framåt?

Klubbens uppgift och roll är att verka för bra förutsättningar för lokförarna genom stabilitet och förbättringar för vårt kollektiv. Även om det i perioder kan upplevas motigt så avstannar aldrig det arbetet. Tvärtom så blir det då extra viktigt. Vi vill åstadkomma en situation där medlemmarna återigen trivs med sitt arbete och sin arbetsgivare och med stolthet går till jobbet. Vi kommer därför att fortsätta verka för lösningar som gynnar lokförarna.

FAQ – närvaro vid rättegång

Klubben har fått mottaga frågor kring vad som gäller när man är kallad till rättegång. Här kommer därför svar på de vanligaste:

 • Har jag rätt att vara ledig för att närvara om jag är personligt kallad?

Ja du har rätt att vara ledig. Ledigheten kommer att vara ”ledighet utan lön”

 • Om jag arbetar tidigt samma dag – har jag då rätt att vara ledig?

Nej – finns ingen sådan rättighet

 • Om jag arbetar senare på kvällen/natten samma dag som rättegången hålls. Har jag då rätt att vara ledig?

Nej – finns ingen sådan rättighet

 • Behöver arbetsgivaren ta hänsyn till att det ska vara 11 timmar mellan mitt jobb och tiden för inställelse i rätten?

Nej – även om det är smart att schemalägga så av arbetsgivaren då de i sådana fall förvissar sig om att ha pigga och utvilade lokförare på plats så finns ingen sådan formell rättighet

 • Vad gör jag om jag inte får ledigt?

Ta omedelbart kontakt med ditt ombud för att diskutera frågan

 • Om jag inte får ledigt och väljer att utebli från jobbet för att gå på rättegången, vad händer då?

Du kommer sannolikt att få koden UFT – ”utebliven från tjänst”. Troligt är också att din GC kallar dig till samtal

 • Har jag rätt att få med mig en facklig representant i så fall?

Ja – självklart. Hör av dig till oss i klubben så ordnar vi det

 • Är jag skyldig att gå på samtal/möte på min fritid eller på beordrad övertid?

Vi har märkt att arbetsgivaren har börjat att kalla in lokförare för samtal efter alternativt före sin ordinarie arbetstid. Förmodligen drivet av den dåliga personaltillgången. Det här är ett oskick som vi inte ställer upp på. Givetvis ska all planerad/känd aktivitet ske inom ramen för ordinarie arbetstid. Undantaget om du själv har föreslagit att du gärna tittar förbi innan eller efter jobbet. Arbetsgivaren får helt enkelt bryta ur ett halvvarv av din tur eller ersätta turen med en annan när/om ett samtal ska ske.

Central tvist om 2022:års FV dagar avslutad

Seko och Almega har avslutat förhandlingen om våra innestående FV-dagar för 2022.

Förhandlingen avslutades i enighet och innebär att klubbens medlemmar som hade innestående FV-dagar som enligt avtal skulle ha lagts ut innan julhelgen -22 blir ersatta med 2 semesterdagar per ej utlagd FV-dag.

Dagarna ska tillföras medlemmarnas saldo och kan användas i kommande semesterval för utläggning under 2024. I det fall att medlem i och med detta får fler än 30 dagar i ”banken” så gäller att överdagarna ska läggas ut under 2024 så att saldot återigen är max 30 sparade dagar efter nästa års semeserkonsumtion.

Lägesrapport inför hösten

Hösten står för dörren och med den växlar det fackliga arbetet upp igen efter sommarens ledighet. Ordinarie MBL-träffar startar kommande måndag 4:e september igen. Då får vi (kanske) facit på hur många lokförare vi har kvar och hur många som lämnat för annat sedan i våras.

Hur har sommaren gått då?

Jo den får väl anses ha passerat utan större problem – personalmässigt har vi varit i relativ balans eftersom MTR i år valde att köpa ut tillräckligt med semestrar. Ändå har en hel del övertid gått ut, primärt på helgerna där det alltid är ansträngt. Det instiftade dagtillägget har gjort att de flesta vardagsgneten gått åt de också. DÖS-tågen har även de rullat utan större problem med kameror eller monitorer. Visst har vi fått in ett antal rapporter om inträffade problem men på det stora hela verkar det ha fungerat okej.

Och vad tror vi om september?

Det som räddar oss från ett totalt haveri redan nu när hösttidtabellen gått igång är att företaget valt att reducera driften från 21/8 till 30/9 ned till drygt 80% av beställd trafik. Planen som ligger just nu är att vi ska gå upp till omkring 90% från oktober. Det ser väldigt tufft ut – vi saknar helt enkelt tillräckligt med lokförare för att klara detta som det ser ut idag. Eftersom det stora flertalet av de som idag är under utbildning inte blir examinerade förrän i slutet på året eller i början av nästa år så innebär detta att det enda sättet att hålla uppe trafikvolymen blir genom att öka övertidsuttaget ytterligare. Lyckas det? Det märker vi snart…

Press på lokförare att ta fler dagar med elever

Lokförare som tjänstgjort i 3 år är möjliga att utbilda till körlärare och förväntas därefter klara av att utbilda nya kollegor. Så långt inget konstigt, det ligger i linje med vad vi överenskommit med MTR redan förra hösten när uppgörelsen om det inlösta dagtillägget gjordes. Däremot är det djupt problematiskt att arbetsgivaren nu för att rätta till de egna misstagen som skett under året som följde pressar lokförarna med förväntan att vi ska lösa de uppkomna problemen.

Problemet är tvådelat:

1: MTR har inte utbildat körlärare i den takt de skulle. När vi gjorde uppgörelsen var det med förutsättningen att vi behöll det rörliga dagtillägget under perioden fram till 31/7-23. Detta för att ge arbetsgivaren ordentligt med tid för att hinna med utbildningen. Vi accepterade i och med detta att det initialt kunde bli fler än 4 dagar med elev per anställd och månad. Något som dagtillägget reglerade. Vi gjorde detta med löfte om att vi nu från denna höst skulle ha nått en nivå som innebar 1-2 dagar med elev per månad i snitt. Något som vi är väldigt långt ifrån just nu. MTR behöver istället att vi tar +10 dagar per månad för att få det att gå ihop.

2: Personalomsättningen är alldeles för hög. Vilket har gjort att redan utbildade körlärare har slutat vilket ökat på behovet av nyanställningar med resultatet att ännu fler behöver LIA-tid.

För att komma tillrätta med situationen kallade MTR till möte nu i sommar innan vi nådde sista juli. Förhoppningen var att hitta en väg framåt både när det gäller utbildningsbehovet/körlärare och personalförsörjningen under hösten/vintern. För att detta skulle vara intressant för oss så ställde Seko Lok krav på vad en ny överenskommelse behövde innehålla:

 • Värdering och lönesättning för den nya lokförarrollen (PTU)
 • Lösa ut tvisten om 2022 års FV-dagar (snart ska vi träta om 2023 års dagar…)
 • Hantering av rörliga tillägg i lönerevisionen

Vi träffades vid några tillfällen och det som det mynnade ut i var att MTR inte sade sig ha möjlighet att göra en överenskommelse som innehöll det som vi förde fram – istället tog bolaget ett ensidigt beslut att förlänga det rörliga dagtillägget för körlärare. I och med detta förväntade sig MTR att vi skulle acceptera att bli schemalagda så många dagar med elev som verksamheten kräver. Vi har dock hela tiden varit tydliga gentemot arbetsgivaren att allting överstigande 4 dagar per månad endast är aktuellt om det sker på frivillig basis.

Ingenting sedan i somras har egentligen förändrats gällande detta – förutom att MTR nu i diverse utskick upprepar att de har möjlighet och rätt att schemalägga hur många dagar de vill. Tråkigt, särskilt eftersom vi under diskussionerna som ledde fram till denna uppgörelse pratade mycket om detta och även förde in text i bilagan för att reglera förläggningen – ”Nya handledare schemaläggs normalt i snitt upp till fyra dagar per månad med elev”. Att vi var överens om detta visar även följande stycke: ”Under en uppstartsperiod från 2022-10-01 till och med 2023-07-31, för övriga som utbildas till handledare, kommer den som schemaläggs med i snitt fler än fyra pass per månad, alternativt fler än tolv pass per kvartal att ersättas med ett dagbelopp om 260kr för de pass som överstiger detta antal.”

Viktigt i detta: Seko Lok har ingenting emot att våra medlemmar tar fler än 4 dagar med elev per månad. Det är jättebra, de som kan vill och orkar får gärna ta så många dagar de vill. Men de som tvärtom känner att de INTE orkar måste respekteras. Vi ställer inte upp på argumentationen från MTR som nu kallar våra medlemmar till samtal (”BackOnTrack”) för att tala de tillrätta och även hotar med vidare åtgärder för de som inte ställer upp. Ett sådant beteende kommer inte att löna sig – vi ser istället en risk att fler lokförare ser sig om efter nya möjligheter annorstädes. Man röstar med fötterna…

Vi fortsätter att stötta de medlemmar som hör av sig i denna fråga. Se tidigare inlägg hur ni ska agera i det fall att problem uppstår.

Villkor för åkning med elev från augusti – 23

Seko Lok tecknade hösten -22 en uppgörelse som innebar att vi löste in det rörliga dagtillägget för handledare/körlärare och istället lade 1000:- kronor på slutlönesteget. Vi blev samtidigt överens med arbetsgivaren om att behålla det gamla dagtillägget fram till 31/7 – 2023. Detta eftersom det bedömdes nödvändigt för att MTR skulle hinna med att utbilda alla lokförare som ”fyllt 3 år” så att vi skulle vara i balans inför denna höst. Nu är hösten snart här och resultatet visar att inte tillräckligt många lokförare är utbildade ännu samtidigt som antal elever under utbildning är mycket högt. Behovet av LIA-platser är helt enkelt större än vad det finns kapacitet för.

Med anledning av detta har vi träffat arbetsgivaren för att diskutera en möjlig lösning. Diskussionen kom även att handla om personalläget i stort under resten av detta år och vilka möjligheter som finns att mötas i en överenskommelse som tar hand om de ”utmaningar” som vi ser.

Seko Loks ingång i detta är att vi gärna medverkar till en lösning som omhändertar de svårigheter som vi redan nu kan se väntar under resten av året. För att det ska vara möjligt ser vi att en helhetslösning behöver till där vi tillsammans med MTR omhändertar de frågor där vi idag inte är överens: höjning av rörliga tillägg i lönerevisionen, hantering av FV-dagar för 2022 och 2023 samt att vi landar i en värdering och lönesättning för den nya lokförarrollen på pendeln.

Det här förde vi fram när vi träffade arbetsgivaren, diskussionerna var bra men vi kom inte hela vägen fram till ett avtal redan nu utan kommer att behöva fortsätta samtalen kring detta under hösten.

Vad gäller då för elevåkning från och med 1/8?

 • Planeringen kan schemalägga upp till 4 dagar per månad med elevåkning för dig som genomgått körlärarutbildning.
 • Ytterligare dagar är möjliga om du och företaget är överens om detta
 • Seko Lok har inte avtalat någon ersättning för detta. Det blir ett ensidigt satt tillägg där arbetsgivaren kommer att gå ut med information kring vilka nivåer som gäller. Det är sedan upp till var och en att avgöra om detta är intressant eller inte.