Första träffen med SJ

Idag träffade representanter för klubbarna på pendeln tillträdande entreprenör för ett första möte. Träffen skedde på SJ:s huvudkontor på Vasagatan 10. Från SJ:s ledning deltog VD, HR-chef, Kommunikationschef, Förhandlingschef och utsedd VD för ”nya” Stockholmståg. Med på mötet var även David Lagneholm från Trafikförvaltningen.

Mötet var av övergripande karaktär, en chans att få ett ansikte på varandra och en inledning av den process som nu startar där slutmålet är ett ordnat övertagande av verksamheten i början av mars. SJ fick inleda och berättade gemensamt med David om bakgrunden till att vi är där vi är och hur SJ:s ser på det kommande uppdraget. Eftersom allt ännu är färskt och nybeslutat så fanns inte jättemycket konkret information kring hur det tänkta upplägget ser ut. Utan det kommer att utkristallisera sig under processen. Vi fackliga kommer att föra fram våra erfarenheter och tankar kring vad som fungerar och vad vi tror inte fungerar och hur vi ser att ett Stockholmståg 2.0 bör sättas upp.

Det är en verksamhetsövergång och alla anställda som ”i huvudsak” arbetar med pendeltågsdelen av MTR omfattas av övergången. För Seko Loks medlemmar är det inga konstigheter – alla lokförare kommer att erbjudas övergång. De gränsdragningar som kan anas rör främst personal som idag jobbar inom DLC eller administrativt. Det kan vara driftledare, planerare, IT, etc. Här kan det bli krångligare att reda ut hur det ska hanteras. SJ var dock tydliga idag på mötet att de inte ser någon risk för en övertalighetssituation utan att de bedömer att de kommer att ha ett stort behov av att anställa rätt kompetens för att kunna driva verksamheten framåt.

Löner/Villkor?

Avtalen som vi har idag ska inrangeringsförhandlas och nytecknas. Här kan det finnas olika syn på innehåll och utformning. Vi vet inte ännu. Vi kommer att formera oss i olika arbetsgrupper för att reda ut detaljerna – det går inte att dra alla ”skruv och mutter-frågor” i storgrupp utan lokförarfrågorna behöver tas i rätt forum precis som frågor kring driftledning, station, städ och verkstad behöver. Seko kommer att ha representanter i respektive grupp och arbetet kommer att hållas ihop av vår lokala ombudsman – Mika. Huruvida inriktningen blir ett sammanhållet avtal med bilagor för de respektive delarna eller flera separata avtal återstår att se. SJ pratade mycket om sitt arbete i moderbolaget för att nå nöjda medarbetare och resan de gjort efter det havererade schemasystemet. Inte under någon gång tog SJ upp löner varför det kändes viktigt att berätta att den uttalade ambitionen för SEKO Lok är att vårt kollektiv ska tillhöra branschens bäst betalda lokförare med fortsatta bra villkor i övrigt. Det är så vi ser att vi kan vara en attraktiv arbetsgivare med låg personalomsättning.

Nästa steg?

SJ och MTR skulle idag ha ett första möte. Som vi förstod det mellan ledningarna. Fler möten på olika nivåer kommer att följa. Under nästa vecka förväntar vi oss en första ”roadmap” från SJ där planer för den kommande inrangeringen börjar ta form. Tiden är knapp, vi har kortare tid än 4 månader på oss att åstadkomma det som senast tog mer än dubbelt så lång tid. Ambitionen är att det ska gå och att vi landar i ett bra övertagande som gynnar både våra resenärer och oss som jobbar i verksamheten.

Kommentarer inaktiverade.