Ny operatör tar över från 3/3

Imorse var ordföranden för de lokala klubbarna kallade till ett extra informationsmöte med VD/HR-chef. Följande framkom:

  • Efter att huvudmannen tog beslutet att inte lösa ut optionen på 4-år har MTR och TF suttit i förhandlingar om framtiden. Parterna har inte lyckats hitta en lösning som ansetts hållbar över tid och i det läge som uppstått har man istället kommit överens om att förkorta innevarande kontrakt.
  • MTRP kör vidare trafiken enligt lagt upplägg i cirka 4 månader till. Därefter tar en ny operatör över driften från och med 3/3-24
  • Ny operatör presenteras idag av Trafikförvaltningen
  • Möte med företrädare för denna är planerat till måndag nästa vecka
  • MTR ska fortsatt på uppdrag av Mälartrafiken köra Mälartåg. Detta kommer att innebära att en del av de personer som idag jobbar inom DLC, Planning, HR etc kommer att vara kvar på MTR.
  • För lokförarna är det enklare – alla kommer att erbjudas anställning hos den nya operatören. Det blir ett övertagande likt det som skedde mellan Ståg-MTR

SEKO Lok kommer att bevaka att våra medlemmars intressen blir tillgodosedda i den process som nu inleds. Mer information kring detta kommer löpande att presenteras via hemsidan. Vi kommer även att hålla extra medlemsmöten framöver när vi har mer att berätta.

Kommentarer inaktiverade.