MBL 2 oktober

Ledningen

Måndag den 2/10 var första dagen vi körde helt utan tågvärdar, dvs 100% DOO. Några av de som tidigare jobbat som tågvärdar har nu börjat examinerats som lokförare, då de första i nr 1 av 3 interna lokförarkurserna är klara och ute i produktionen. Detta gör att kurvan börjar peka uppåt gällande personalläget. Det är många som kommer examineras de närmaste månaderna.

Trafikbeställning för T24 kom igår och den innebär att vi kommer köra 95% av den ursprungliga beställda trafiken för T23, på vardagar men 100% på helgen. Alltså något mindre trafik än det va tänkt att vi skulle kört i år.

Bedömningen är att vi kommer ha tillräckligt med lokförare för att klara detta. Om alla de 80 som beräknas examineras inom de närmsta månaderna klarar sig så kommer vi vara ca 380 förare i februari. Utöver det så jobbar företaget för att få in fler framöver också.

Det råder dock fordonsbrist. Det saknas material och en hel del större underhåll gör att enheter står still. Det är fortfarande några A-kärror som inte är utrustade med kameror och underhåll samt reparationer av DÖS-tåg påverkar.

Vi lyfte även här att vi vill få till den förhandling gällande den utökade rollen vi lokförare har fått, som vi blivit lovade i protokoll. MTR ska återkomma till oss i frågan.

Säkerhet

Tommy Karström berättar om de säkerhetshändelser som skett sedan senaste träffen.

-2 dörröppningar utanför plattform har skett, den ena i Jakobsberg och den andra i Årstaberg.

-I Huddinge var det en man som ramlade ner mellan vagn och plattform. Detta uppmärksammades av en annan resenär samt lokföraren och tillsammans kunde de hjälpa personen upp.

-En OSPA A skedde igår, på CST.

Frågan om riskanalys gjorts när Körlärarutbildningen kortats ned från 2 till 1 dag togs upp och enligt SÄK ska det vara en riskanalys gjord. Vi frågade vilka SO som varit med. AG ska återkomma i frågan.

Trafik

Det är 6 lokförare som examinerats den senaste tiden. 5 från den första interna kursen och en extern. Planen gällande utbildningen ser ut att hålla.

På fredag ska en ceremoni hållas för de som har/ska examineras, i Kista. 80 lokförare/aspiranter är inbjudna samt deras vänner/familj.

Enheter utan kameror? 121 av 129 är ombyggda. Idag behövs 89 enheter för att klara av trafiken. Det finns inget datum för när de sista ska vara ombyggda.

Arlanda- trafiken är åter igång efter avstängningen, den startade upp efter mindre problem med en växel, igår morse.

Kundservice

det är trygghetsmånad denna månad på penden. Samverkan mellan ISS/MTR och Trafikverket där fokus är att skapa ytterligare trygghet. Även polisen och kommunen är med på ett hörn. Likaså bussbolagen.

Planning

Nytt normalläge nästa år innebär 95% av beställd trafik T23 på vardagar men lika mycket trafik på helgerna som det skulle varit i år.

Åsa Edwardsson är ny inne på planning, hon ska ansvara för kundservice och DLC.

Vi frågade om de 1851 FV-dagar som är kvar för lokförarna, gäller det både årets samt de som är kvar från föregående år? Patrik ska kolla upp.

Kommentarer inaktiverade.