Inrangering till SJ – processen igång

Denna vecka träffade SEKO Lok tillsammans med övriga fackklubbar inom pendelverksamheten SJ för att starta processen med en inrangering av våra lokala kollektivavtal. Första ”riktiga” träffen blev ett bra tillfälle att tillsammans hitta ett arbetssätt som vi tror kan fungera och leda till en bra inrangering. Hur ska det då gå till?

Förutsättningar:

Idag finns det 4 olika kollektivavtal som reglerar villkoren för de som arbetar inom pendelverksamheten:

  • Lokalt kollektivavtal för lokförare och tågvärdar och DLC (vårt ”gamla” Ståg-avtal)
  • Stationsavtalet
  • MTR Tech avtalet
  • MTR FM avtalet

Ambitionen nu är att konstruera ETT kollektivavtal som ska täcka in dessa fyra. Tanken är att det ska skapas ett gemensamt avtal – ”SJ STOCKHOLMSTÅG” där vi lägger olikheterna i bilagor för att på ett bra sätt täcka in särarterna för de olika kollektiven. För lokförarnas del motsvarande nuvarande ”bilaga 6 – arbetstid” i avtalet. Utöver de allmänna kollektivavtalen finns även lokala semesteravtal. Huruvida dessa ska kvarstå orörda eller inte har vi inte kommit till ännu.

Vilka medverkar i arbetet?

Då SJ Stockholmståg är ett nystartat bolag finns idag (ännu) ingen facklig organisation att förhandla med – formellt är det därför förbunden genom sina ombudsmän som är motpart och som kommer att signera det färdiga avtalet. Vi har tagit ett gemensamt beslut att förhandla tillsammans alla förbund – SEKO, ST, SRAT. Ombudsmännen för respektive förbund bildar en ”förhandlingsdelegation” som kommer att träffa representanter för SJ i förhandling. De lokala klubbarna på de olika bolagen (MTRP, MTR FM, MTR Tech) har varsin representant i ”delegationen” som medverkar vid dessa tillfällen – totalt 9 personer. Utöver detta så sker regelbunden avstämning i en större grupp där vardera klubb deltar med 2 personer (ordförande +1).

När ska det vara klart?

Arbetet ska vara klart i tid innan trafikstart 3 mars. Då tiden är knapp kan det innebära att det finns frågor kvar att lösa vid tidpunkten för trafikstarten. Ett alternativ då kan vara att lägga sådana i gemensamma arbetsgrupper som får lite längre tid på sig att lösa frågorna. Men där är vi ännu inte. I dagsläget har vi ett par möten inbokade innan jul. SJ har börjat att formulera förslag på text som vi kommer att ta ställning till/arbeta med. Vi växlar sedan upp och intensifierar arbetet efter helgerna. Från den 8 januari är planen att vi ska sitta 2 dagar per vecka till dess att vi är i mål.

När får vi veta mer om hur det går?

Utöver information via hemsidan så kommer klubben att planera in medlemsmöten under Q1 2024

Kommentarer inaktiverade.