Träff med SJ idag 20/11

Idag träffade samtliga klubbar på pendeln nygamla operatören SJ. Mötet var det andra sedan vi fick informationen om att det blir en övergång av verksamhet i mars 2024. Liksom vid det första tillfället deltog samtliga ordföranden samt ombudsmän från SEKO och SACO.

Vad avhandlades på mötet?

Redan vid förra mötet efterfrågade SEKO Lok att snarast möjligt skapa flera små grupper som vardera kan avhandla det som är viktigt inför övergången. För SEKO Lok:s del då primärt lokförarfrågorna. Idag kom vi ett steg närmare detta då vi kom överens om att SJ ska kalla till detta i närtid. Vi har även ett par ytterligare träffar i dagens konstellation inplanerade de kommande veckorna.

SJ började med att berätta vad som hänt de senaste veckorna i kontakten mellan SJ/MTR/TF och poängterade att alla parter stod bakom det gemensamma målet att trafiken ska flyta på både på i Mälartrafiken och i Pendelverksamheten när separationen väl är ett faktum i mars. En planerat lycklig skilsmässa alltså.

Även om det finns samsyn i det stora hela så är det många frågor som ska lösas och tiden är knapp. Det kommer att finnas gränsdragningar att göra när det handlar om vilka personer som går över till SJ (Pendeln) och vilka som ska stanna (Mälartåg). Huvudregeln är att om du har haft merparten av dina arbetsuppgifter kopplat till MTRP så ska du erbjudas verksamhetsövergång. Men vad avgör vilka personalplanerare eller driftledare som ska stanna eller gå över? De har ju roterande stolar/scheman och tjänstgör åt båda trafikslagen. För våra medlemmar är det lättare – alla lokförare kommer att gå över.

Lön och villkor hos SJ

De inrangeringsförhandlingar som nu startat syftar till att slå fast under vilka villkor vi lokförare ska tjänstgöra i det nya företaget. Det handlar om innehållet och tillämpningen av vårt lokala kollektivavtal. SJ bedyrade i dagens möte att man inte har för avsikt att kapa kostnader genom att attackera villkoren i kollektivavtalet. Vilket låter positivt. I och med att det endast är några månader till trafikstart har SJ för avsikt att verksamheten initialt ska bedrivas ”as is” dvs de fortsätter med ungefär samma upplägg som tidigare. Det är helt enkelt för många system och processer som krävs för att driva verksamheten att en ”total makeover” inte är möjlig givet tidsaspekten. Löpande och allt eftersom avser man sedan ”skruva” på instrumenten och komma med nödvändiga förändringar.

SEKO Lok:s ingång i detta är att SJ ska ta över de avtal vi har idag och att vi i samband med detta ska ”städa” avtalet genom att rensa ut daterade stycken och istället föra in delar som vi är överens om men som inte finns med idag.

Vi har också ett antal frågor/punkter som idag är oreglerade där vi önskar få till stånd lokal avtalstext. Det gäller bla villkor för Instruktörer samt YDL. Den viktiga frågan om lokförarens nya roll i samband med PTU-projektets införande är också något som vi ser behöver lösas i förhandlingarna. De arbetsuppgifter som tillkommit behöver värderas och lönesättas om vi ska fortsätta att utföra dom framöver. Även arbetet med att tillvarata MTO-rapportens slutsatser behöver SJ sätta sig in i som ny arbetsgivare. Detta lyftes på dagens möte.

Hittills så är det endast jag själv i egenskap av ordförande för klubben som träffat SJ. Framöver så kommer jag att få sällskap av Melissa när vi träffas för att diskutera LF-frågor. När vi förhoppningsvis kommer i mål och är överens med SJ om villkoren för alla delar så kommer vår ombudsman Mika att vara den som avslutar förhandlingarna genom att signera inrangeringsprotokollet. När detta är klart och vi startat upp SJ Stockholmståg tackar jag för mig och avgår som ordförande. Klubben kommer då att utlysa ett extra fyllnadsval snarast möjligt där vi väljer en ny ordförande.

Kommentarer inaktiverade.