Budget och Nomineringsmöte 2023

På budget- och nomineringsmötet den 13 november fastställdes nomineringarna till årsmötet den 8 februari som följer:

Kassör (1 st), 2 år

• Mikael Eriksson

Ordinarie ledamot till styrelsen (2 st), 2 år

• Melissa Svenhard

• Nina Sagulin

• Robert Sundin

• Erik Perez

• Sandra Jansson

• Nils Westberg Ahlmark

• Staffan Flodquist

• Simon Robel

Petter Johansson har dragit tillbaka sin nominering.

Ersättare till styrelsen (2 st), 1 år

• Nina Sagulin

• Robert Sundin

• Malin Blomström

• Melissa Svenhard

 
Petter Johansson har dragit tillbaka sin nominering.

Turlisteombud (2 st), 1 år

• Jeanette Rickebo

• Erik Perez

Turlisteombud Södertälje (1 st), 1 år

• Christofer Adrian

Revisorer (2 st), 1 år

• Sam Ekemark

• Björn Lövdahl

Ersättande revisorer (2 st), 1 år

• Felix Hurtig

Det saknas alltså en nominering till ersättande revisor. Hör av dig till valberedningen om du känner dig kallad! När det gäller ordförandeposten kommer Kristoffer att avgå när inrangeringen är klar, och då kommer ett fyllnadsval att utlysas.

På mötet framfördes kritik mot några citat ur en längre intervju i tidningen Mitti som Kristoffer ställt upp på. Vi håller med om att det kunde blivit bättre. Samtidigt tycker vi att det är ett dåligt alternativ att av rädsla för ett skevt urval inte våga ställa upp på några intervjuer alls, och att därmed låta andra föra klubbens talan. Att tågen i dag rullar utan ytterligare personal i säkerhetstjänst utöver lokföraren är ett faktum vi inte kommer undan. Tycker vi att det fungerade bättre med tågvärd ombord? Absolut. Finns det brister i nuvarande system? Massor. Vid varje möte med politiker och tjänstemän påtalar vi de problem och risker som finns med det nuvarande ensamarbetet. Vi vill också påminna om att det är väldigt viktigt att fortsätta skicka in rapporter på eventuella arbetsskador samt andra arbetsmiljörelaterade avvikelser, så att skyddet får bästa möjliga underlag för att kunna jobba vidare på sin front. Även ”vanliga” rapporter bör skrivas, då de kan vara till hjälp!

På måndag drar inrangeringsförhandlingarna igång och vi vill skicka med några rader om framtiden. Den kommande entreprenören SJ bör ha följande i åtanke: de vet med sig att de får köra pendeln till stor del på grund av MTR:s fullständigt misslyckade personalpolitik. SJ har, precis som alla Stockholmspendlare, sett vad som händer om ett företag inte följer avtal och överenskommelser, utan i stället kör över sin personal med maktspråk och repressalier. Inställda tåg, trasiga tåg, vild strejk, en stressigare arbetsmiljö för lokförarna och mycket sämre service för resenärerna. Det blir helt enkelt opålitlig och dåligt utförd kollektivtrafik. Denna insikt ger oss hopp om att SJ kommer inse att det vettigaste de kan göra nu är att vara tillmötesgående mot våra krav i kommande förhandlingar. Att fortsätta på MTR:s linje, som gått ut på att arbeta mot, inte med, sin personal, vore ett ödesdigert misstag för SJ. Det finns helt enkelt ingen tolerans för ytterligare en dålig arbetsgivare på pendeln, vare sig hos resenärer eller anställda.

Styrelsen klubb 105  Seko lok pendeln

Kommentarer inaktiverade.