MBL och möte med (S)

MBL

I måndags hade vi vår första MBL för trafik sen SJP tog över. Vi hade skickat in ett gäng frågor i förväg men hann inte gå igenom allt då tiden inte räckte till. 

Mathias Folkesson va med från Planeringen och Tomas Sibbmark i egenskap av trafikchef. 

Vi pratade om personalläget i sommar. Vissa helger är det större behov av lokförare som jobbar extra, andra mindre. Vi lyfte att det var dags att höja X-tillägget då det varit samma sen 2008. SJP var inte villiga att besluta om detta på sittande möte. Vi kommer höras vidare om detta i nästa vecka. 

Körlärarna

Hur går det i körlärarfrågan?

Det är just nu 3 olika arbetsgrupper som jobbar för att utveckla Körläraruppdraget. 

-Utbildning

-Ersättning 

-Upplägg

Det har nyligen erbjudits en extra utbildningsdag för körlärare, på frivillig basis. Det är tänkt att det ska komma fler tillfällen i höst för detta. 

Denna dag är för de som känner att de inte har tillräckligt med utbildning för att utföra uppdraget. 

Ersättningsmodellen ses också över. 

Vi lyfter att vi behöver begränsa antalet elever vi tar emot. Vi kan inte ta alla! Dessutom behöver kommunikationen ut till medarbetarna förbättras. 

SJP gick själva ut med ett Mail förra veckan där de talade om att intentionen är att körlärarrollen ska bli frivillig. Detta ser vi mycket positivt på. 

Ni kan alltid vända er till oss i styrelsen om ni har frågor eller behöver hjälp ang körlärarrollen.

OTS

Under MBL kom även OTS upp och vi pratade om hjälp vid avsyning. Vi har idag ett antal tåg som har planerad hjälp med avsyning men långt ifrån alla. Vi vill att rutinerna ses över och att det blir tydligare vad som gäller. Det kan inte stå olika saker i olika dokument. 

Möte med Jens Sjöström (S) 

Tisdagen den 16 april träffade vi Jens Sjöström (S) från trafiknämnden. Vi hade ett digitalt möte då det var svårt att få ihop det annars. 

Vi prata om de 75 000 000 som trafiknämnden budgeterat för mer synlig personal på pendeln. Det är fortfarande inte klart hur dessa ska användas. 

Vi lyfte vår oro gällande kommande upphandling-att vi hoppas att det blir bättre den här gången och att man lärt sig av avtalet med MTR. 

Vi pratade även om rampservicen på tågen och hur det fungerat sen tågvärdarna försvann. Jens menar att det ska fungera bättre, men vi ser fortfarande många problem. 

Senaste nytt

Äntligen i hamn med FP-dagarna från 2023. 

I veckan slöt Seko Lok en överenskommelse med MTR om att de av våra medlemmar som inte fick rätt antal FP-dagar under 2023 nu kommer bli ersatta för dessa. Varje medlem som saknar FP-dag/ar ska få en semesterdag per FP utbetald på slutlönen från MTR. 

MBL 

På måndag har klubben blivit kallad på sin första allmänna MBL för trafik med SJP. Vi kommer att träffas i detta forum var fjärde vecka. Vi har i förväg skickat in de frågor vi vill ta upp med SJP. Detta rör bland annat X-tillägget som fortfarande är oförändrat sen många år tillbaka. 

Vi ber våra medlemmar att avvakta med att skriva på årets blankett för x-pass som idag skickades ut av SJP, tills vi haft möjlighet att ta upp frågan om ersättningsnivån med dem. 

FÖRTYDLIGANDE ANGÅENDE ANMÄLAN TILL X-PASS.
Tänk på att anmälan till att arbeta på sommaren mot extra ersättning är bindande. Skriver ni på och lämnar in lappen så binder ni er till att arbeta de helger ni kryssat i, om de publiceras vid schemasläpp.
Det finns ofta möjlighet att ta ett gnet under sommarens helger även om man inte anmält sig i förväg.
Dessutom försämras fackets möjlighet till att förhandla om ersättningen som vi anser är för låg, om alla anmäler sig ändå.

Årsmöten

I veckan har Seko Sthlm haft årsmöte och Dennis Lamberg-Clemes blev vald till ordinarie ledamot. Mikael Eriksson blev invald som ersättande ledamot. 

Branschorganisationen hade även de årsmöte och Dennis fick förnyat förtroende och sitter kvar som ordinarie ledamot även där.

Loss of Licence 

Nina Sagulin har blivit vald till kassör i stiftelsen Loss of Licence som är under uppstart och som skapats för att finnas som en trygghet för de lokförare som förlorar sin förarlicense pga sjukdom. Mer information om detta kommer att komma ut från förbundet.

Skyddsombuden överklagar domen i förvaltningsrätten

I början av mars meddelande förvaltningsrätten att det inte finns skäl för att meddela förbud mot
ensambemanning.

HSO Hans Johansson har nu formellt som målsägare överklagat domen i förvaltningsrätten. HSO Nuru Magram i
ST Pendeln har tagit samma beslut. Precis som tidigare i processen så sker överklagan i samverkan med
jurister från Seko och ST.

Förvaltningsrätten skickar vidare överklagandet och alla handlingar i målet till kammarrätten.

Kammarrätten ger prövningstillstånd i fyra olika fall:

 • Domstolen bedömer att det finns
  anledning att tvivla på att förvaltningsrätten
  dömt rätt.
 • Domstolen anser att det inte går att
  bedöma om förvaltningsrätten dömt rätt
  utan att ta upp målet.
 • Domstolen behöver ta upp målet för att
  ge andra domstolar vägledning i rättstillämpningen.
 • Domstolen bedömer att det finns
  synnerliga skäl att ta upp målet av någon
  annan anledning.

Om prövningstillstånd ej beviljas ligger domen i förvaltningsrätten fast. Det finns då en möjlighet att
överklaga till sista instans, högsta förvaltningsdomstolen.

Vi stöttar skyddsombuden för båda klubbarna fullt ut i deras överklagan och hoppas på positivt besked från kammarrätten.

/Styrelsen Seko Lok Pendeln

Information om pension

Avtalat har fått information från MTR att de slutar betala in till tjänstepensionen då vi inte är anställda där längre. SJP ska ta över inbetalningen. Anslutningen i Avtalat ska ske automatiskt och informationen kommer då på nytt någon gång i slutet av april när SJP har gjort inbetalningen.

Framöver kommer också ett årsbesked från Avtalat.

De försäkringar som man eventuellt har via MTR i Skandia kommer man behöva förnya privat. I nuläget har vi ingen information huruvida SJP kommer fortsätta ha Skandia eller om de kommer ha något liknande.

För ärenden och rådgivning kopplade till Sekos medlemskap så vänd er till Folksam:

https://www.folksam.se/forbund/boka-radgivning?projectid=CXtwcn1tNXdsVGJRSWJ3QlNsNzJJMm14VHhlc2dCQVU1Q21xN3Nta2ZNRFBOazRRPQ==

Seko lok

Snart en månad med SJ Stockholmståg

Det har snart gått en månad sedan SJ Stockholmståg tog över driften av pendeln och vi börjar lära oss de nya rutinerna. Vi är numera ett och samma bolag som arbetar med alla delar av pendeln, så väl driften som underhåll och administrativ personal, så vi kommer att jobba närmare de andra Seko-klubbarna. Tidigare har vi bara haft två, Lok och Pendelklubben, men nu är även verkstadsklubben under samma tak. 

Med övergången kom även en hel del nya chefer och ändrade ansvarsområden och det är mycket att sätta sig in i både från vår sida samt från ledningens håll. I veckan som kommer har vi ett möte angående kommande gruppval för att redan nu diskutera med SJ om hur vi brukar göra. 

Arbetet med arbetsmiljön har satt igång. Ett av de viktigaste och mest eftersatta områden på pendeln just nu. I april kommer första centrala skyddskommittén att vara. 

SJ kommer inte ha exakt samma struktur vad gäller MBL som vi är vana vid utan det är mer uppdelat mellan bolagsövergripande och produktionsinriktade träffar. Datum för dessa är preliminärt satta. 

I förra veckan var ett gäng förare och instruktörer tillsammans med vårt HSO Hasse uppe i Storlien och testade tre olika kamerahus som Alstom tagit fram för att försöka få bukt med problemen vi hade i vintras. Vi väntar på rapport om hur det gick. 

I april kommer vi hålla en avtalskurs för våra nya förtroendevalda. Tanken var att vi även skulle hålla en för medlemmar, men vi blir tvungna att skjuta på det på grund av tidsbrist. Vi återkommer med datum om vi lyckas få till det i vår, annars kommer nya tillfällen i höst. 

Trafiknämnden har startat arbetet med en ny upphandling som kommer ske redan om två år, 2026, som det var tänkt efter att MTR:s tid gått ut. Detta trots att förslag lagts fram från flera håll gällande att driva trafiken i egen regi. 

Detta innebär att vi kommer få gå igenom en ny verksamhetsövergång snart, med allt vad det innebär. Vi hoppas trafiknämnden lärt sig nåt efter de här senaste åren. 

Årets lönerevision har startat. Vi har haft en första genomgång av hur processen kommer se ut. Vi är redan nu försenade på grund av övergången så, om förhandlingarna går som de ska kommer höjningen först i juni, men retroaktivt från 1/5. 

Arbetet i SJs regi har börjat!

I måndags träffade vår ordförande Ledningsgruppen och fick information om vad som hänt sedan SJ tog över. Allt har rullat på utan krångel, vilket säkerligen har att göra med att vi fortfarande arbetar med MTRs system i både arbetstelefoner och plattor. Detta kommer ändras i maj. Den 25/5 är planen att SJ ska ta över IVU och Amigo.

Transportstyrelsen ska utföra en tillsyn gällande övertagandet av Pendeltågstrafiken den 9-10 april.

Igår, tisdag, var skyddsombuden och ett par från styrelsen med på ett möte ang arbetsmiljöarbetet på SJ. Det pratades mycket om vad som inte fungerat tidigare och hur vi vill jobba framöver. Inget beslutades men det var ett bra första möte.

Det känns bra att arbetet med SJ har börjat men vi har fortfarande ett par frågor som hänger med MTR. Bla FV och FP-frågorna. Dessa drar vi fortfarande i så gott det går.

En uppmaning till alla som har ITP2, kontrollera så att ni fortfarande har det. Skulle ni hamnat fel, ta kontakt med er gruppchef så snart som möjligt.

Vi har tagit upp frågan om våra konton i IVU som inte verkar stämma, och SJ håller nu på att kolla på detta.

Info från medlemsmötet 5/3

Den 5/3 hade Seko Lok medlemsmöte där vi presenterade resultatet av fyllnadsvalet till ordförande då Kristoffer Johansson valde att lämna sin post. Vi tackar Kristoffer för allt han gjort för klubben och dess medlemmar och välkomnar in Melissa Svenhard som ny ordförande i klubben. 

På mötet valdes även 2 nya skyddsombud in. Nikki Olsson Brissmyr och Jeanette Rickebo stärker upp skyddsorganisationen! Välkomna! 

Vi tackar även Micke Eriksson som steppade in som tillförordnad ordförande när det behövdes! Bra jobbat Micke! Han återgår nu till sin ordinarie plats som kassör. 

Under mötet lyftes frågor om FP-dagarna som saknades för en del medlemmar förra året, samt LAS-tiden som ser felaktig ut på de som arbetat på pendeln sen förra gången Stockholmståg höll i spakarna. Vi har redan idag börjat dra i detta och återkommer så snart vi vet mer. 

Körlärarfrågan var också uppe och vi berättade om den grupp som områdeschef Pelle startat med fackliga representanter och chefer. En enkät kommer skickas ut till kollektivet angående körlärarrollen. Vi uppmanar alla våra medlemmar att svara på enkäten så att vi får ett så stort underlag som möjligt i det arbete vi gör i frågan. 

Vår lokala ombudsman hörde av sig och berättade att en skrivelse i det nya lokala avtalet ströks i efterhand. Det handlade om gångtiden vid utbildning som vi angett skulle vara 30 min cst-äsd, 60 min söd-cst och 90 min söd-bro. Detta hade arbetsgivarsidan missat att vi lagt in och när de upptäckte det så backade de tillbaka till den ursprungliga texten som endast innehöll cst-äsd (30 min). De hävdade att denna del inte var förhandlad. Detta innebär att vi kommer behöva ta frågan lokalt.
Vi menar fortfarande att restid ska ingå i turen, så börja resan när turen börjar.

Påminner alla om att uppdatera sin Mail på seko.se, inför kommande möten och mailutskick! 

Ljuset i tunneln

Ljuset i tunneln närmar sig på riktigt nu och vi vet att transportsträckan till att SJ kliver in snart är över. Vi har in i det sista jobbat för att lösa de hängande frågor som MTR:s personalpolitik har medfört.
En av dessa frågor är FV-dagarna från 2023 som äntligen fått en lösning. SJ har inte varit intresserade att ta över dessa dagar som semester och därmed ha en jättestor semesterskuld. Istället kommer MTR att betala ut dessa dagar på slutlön. Uppgörelsen blir som för FV-dagar 2022 där en FV dag blir två semesterdagar. FV-dagen i sig konsumeras.

Angående ej utlagda FP-dagar från 2023 har vi ännu inte lyckats nå en överenskommelse men har förhoppningsvis löst även detta innan det är dags för överlämningen.

Seko Mina sidor Lägg in rätt e-mail
I samband med övergången till SJ är det viktigt att du uppdaterar din information på Sekos hemsida. Gå till seko.se och logga in på Mina sidor – där uppdaterar du din nya jobbmail, ser till att rätt privata mailadress finns med och uppdaterar arbetsgivare. Passa på att se över att du har rätt inkomst registrerad också.

Vi kommer så snabbt som möjligt se till att vår maillista uppdateras till SJ-mail men det kan ta lite tid så under tiden kommer info gå till din privata mailadress.

/Styrelsen

Påminnelse om att nominera till ny ordförande

Imorgon 15/2 avslutas nomineringsperioden för klubbens ordförandeval och därmed även möjligheten att nominera den som du vill se som ny ordförande i klubben. Nomineringar skickas till valberedningen på ylva.vendel@mtr.se.

Själva valet är planerat till att hållas 19/2-1/3. Resultatet fastslås sedan på ett planerat medlemsmöte 5/3, där det eventuellt även kommer hållas fyllnadsval till styrelsen.

/ Valberedningen

Information från valberedningen!

Det pågår nu ett val till ny ordförande i klubben. Nomineringsperioden öppnade på årsmötet och varar till och med den 15/2.

Nomineringar lämnas till valberedningen, förslagsvis till: ylva.vendel@mtr.se. 

Efter nomineringsperioden avslutas kommer ett val hållas 19/2-1/3. Valresultatet fastslås på ett kommande medlemsmöte som preliminärt planeras att hållas 5/3.

/ Valberedningen Seko lok