Sena ändringar i schemat

På grund av problem med trafikverkets nya system så får vi inte veta våra scheman i tid alla gånger just nu. Det sker också en hel del sena ändringar i våra scheman. Detta kommer, enligt planeringen, fortsätta året ut. Reglerna runt tidsförskjutningstilläggen reglerar vad som gäller vid ändring i våra scheman, men det är också viktigt att veta att alla arbetstidsregler gäller även vid sena ändringar. 

-Du får inte börja innan kl05 om du har FP dagen innan, annat än om du har avsteg på din grupp. 

-Du får inte sluta efter kl19 innan FP, om du inte har avsteg på din grupp. 

-Du får inte jobba mellan 02-05 två dagar i rad, om du inte har avsteg på din grupp. 

-Du ska alltid ha 11h nattvila. 

-Din FP-period ska alltid ha perioden+12h ledigt. (36h för enkel FP, 60h för dubbel FP osv) 

I vårt avtal står det att vi ska veta hur vi jobbar innan vi går hem innan ledig dag. Du har ingen skyldighet att kontrollera ditt schema om du är ledig. Kolla hur du ska jobba dagen innan du är ledig och ta en skärmdump så du slipper gå in på schemat under din lediga dag. 

I Lokförarlistan, som ni hittar på vår hemsida eller på vår expedition, kan ni läsa de flesta reglerna runt tider, vila och när vi har rätt till tidsförskjutningstillägg. Har ni några andra funderingar så tveka inte att höra av er till oss på vår styrelsemail eller till någon av oss som jobbar i styrelsen. 

Avtal klart – strejken avblåst

De centrala parterna har nu tecknat ett nytt centralt kollektivavtal. Det blev ett tvåårigt avtal med start från och med 1/5-2023. Nu avvaktar vi det slutgiltiga protokollet.

Med anledning av det nya avtalet så kommer klubben att bjuda in till ett informationsmöte snarast möjligt. Preliminärt blir det kommande måndag – 22:a maj. Där kommer vi att gå igenom hur det nya avtalet påverkar oss på pendeln och hur processen framåt ser ut för att få till stånd en lokal överenskommelse om löner och villkor. Tid och plats för mötet kommer att anslås på hemsidan asap

//Styrelsen

11:e maj – vad gäller?

Seko har som meddelats varslat om konflikt. Om inte centrala parter kommer till en lösning senast på torsdag 11:e maj klockan 15.00 så bryter konflikten ut. Följande gäller för dig som arbetar som lokförare på pendeln:

 • Övertidsblockaden träder i kraft från kl 15.00. Allt övertidsarbete förbjuds – förutom förseningsövertid – det vill säga den tid som behövs för att du ska kunna ta dig till plats där avlösning kan ske. I normalfallet Stockholms City samt Södertälje Hamn. Inga övertidspass kan läggas ut efter denna tidpunkt. Tidigare inplanerade ”gnetpass” som planerats äga rum efter 15.00 ska plockas bort.
 • Nyanställningsblockad införs. Detta innebär att arbetsgivaren inte kan anställa några nya lokförare under den tid som konflikten pågår.
 • Personal från MTRF samt MTR-Tech i Älvsjö är uttagna i konflikten. Morgonutgångarna den 11:e kommer att kunna gå ut som planerat. Tåg kan sedan tas in så länge det finns plats men sedan kommer depån att vara i princip stängd under tiden för konflikten.
 • Trafiken kommer att reduceras i förhållande till hur många enheter som går att få ut från Bro och Södertälje. Uppskattningen idag från arbetsgivaren är att vi kommer att klara av att köra 15 minuters trafik på stommen Vhe-Kän, Söc-Upv och 30-minuters trafik på Kän-Bål samt Upv-U. Oklart om trafik alls kan bedrivas på Vhe-Nyh samt Söc-Gn. Arbetet pågår nu med att rita om befintliga turer utifrån de nya förutsättningarna. Ni kommer därför att få borttagna och förändrade turer med start denna vecka.
 • Vad innebär termen ”skyddsarbete” som arbetsgivaren angivit som skäl för att kunna ta ut personal på extra arbete? Termen finns i huvudavtalet och reglerar när och vid vilka tillfällen en arbetsgivare teoretiskt kan ta ut personal på arbete under en konflikt. Möjligheten finns därför att det ska gå att få arbete utfört för att avvärja fara för människor eller skada på byggnader. I normalfallet är detta inte någonting som kommer att vara aktuellt för oss. Skulle ni bli beordrade att utföra arbete med denna motivering så ska ni göra detta och sedan höra av er till oss med en rapport om det inträffade så tar vi det vidare.
 • Kommer det att genomföras några medlemsomröstningar om konflikten innan den påbörjas eller när den pågår? Nej. Det är den förtroendevalda avtalsdelegationen tillsammans med förbundsstyrelsen som avgör när en konflikt avblåses och när ett avtal är tecknat.
 • Hur länge kommer konflikten att pågå? Det vet vi inte. Tills ett avtal är tecknat där båda parter är (tillräckligt) nöjda. Strejken 2014 varade i 16 dagar. 2017 varslade Seko om strejk men den löste sig på natten mot första strejkdagen.
 • Kan jag som lokförare under ordinarie arbetstid bli beordrad att utföra växling i ÄS-depå? Nej, växlingen i Äs är uttagen i strejken och uppgiften är satt i blockad. Ingen växling kommer därför att kunna ske
 • Kommer några andra fackförbund att sympatistrejka? Det är för tidigt att säga. Elektrikerna har den 2 maj meddelat att de stöttar vår strejk. Byggnads och Målarna den 3 maj.
 • Påminner också om vad våra yrkanden är:
 • –  Förbud mot ensamarbete på resandetåg.
 • –  Arbetstidsförkortning i form av fler lediga dagar.
 • –  Bättre villkor för städ.
 • –  Lagt schema ligger.

Avslag på begäran om rättshjälp

Seko Lok har av förbundet fått besked att de AVSLÅR den begäran om rättshjälp som klubben skickat in. Beslutet är taget av förbundsstyrelsen och går inte att överklaga. Förbundet har nu meddelat Arbetsdomstolen att de inte kommer att företräda sina medlemmar eller närvara vid förhandlingen.

Detta innebär att ni som strejkat och nu blivit kallade till AD behöver ordna med egen företrädare/ombud.

Seko Lok har aktivt jobbat för att förbundet skulle bevilja rättshjälp och vi är väldigt besvikna över att vi nu fått ett NEJ på vår begäran.

Motiveringen i skrift från förbundet nedan.

Seko varslar om konflikt

Seko varslar om konflikt i Spårtrafiken. Över 1200 medlemmar berörs. Mer information på förbundets hemsida:

https://www.seko.se/press-och-aktuellt/nyheter/2023/seko-varslar-om-strejk-pa-spartrafikomradet/?utm_medium=email&utm_source=Ungapped&utm_campaign=Seko+varslar+om+strejk+på+spårtrafikområdet&

Lokförarna på pendeln är inte direkt uttagna i konflikten. Däremot omfattas vi av den generella övertidsblockad som träder ikraft redan från start den 11:e maj. Även växlare och reparatörer samt fordonsvårdare i Älvsjö är uttagna vilket tillsammans med övertidsstoppet kommer att få stor påverkan på pendeltågstrafiken.

Vad händer nu?

Nu kallas Medlingsinstitutet in, en första träff kommer att ske redan imorgon. Förhandlingsdelegationen har fått i uppdrag att hålla sig beredda för att bli inkallade med kort varsel kommande veckor.

Vi kommer att informera mer utförligt kring konfliktvarslet och hur det påverkar på kommande medlemsmöte den 8:e maj

Digitalt medlemsmöte – du är kallad!

Seko lok kallar härmed sina medlemmar till digitalt medlemsmöte 8/5 kl 19.00.

På mötet kommer vi få en presentation av vad skyddsorganisationen arbetar med just nu kring PTU och ensamarbete. Vi kommer även hålla omröstning i samband med detta, samt välja huvudskyddsombud.

Länk till mötet och dagordning kommer skickas ut till medlemmarna innan mötet.

Lägg nu in en notis i kalendern direkt så du inte missar detta!

Styrelsen / Seko lok

En plats kvar på avtalskursen i maj

Vi har fått ett återbud och har därför en ledig plats kvar på kursen i lokalt avtal som hålls den 15-17/5.
Alla som deltar får ett stipendium på ca 1000kr/dag och klubben bjuder på lunch. Ledighet för studier söks i ivu.

Först till kvarn! Anmäl dig till thomas@pendelforarna.se

Medlemmar kallade till AD

Ni som blivit kallade till Arbetsdomstolen och önskar att SEKO företräder er där:

Skicka ett mail till klubben med era personuppgifter och önskemål om rättsskydd så sammanställer vi detta och tar kontakten med förbundet.

Ni behöver därmed inte maila förbundet.

Notera också att datumet i AD är flyttat till den 19:e juni.