Avslutade löneförhandlingar med SJ Stockholmståg

Seko-klubbarna på pendeln löneförhandlade i år gemensamt. Detta pga att vi har ett och samma lokalt kollektivavtal sen inrangeringen. 

Förhandlingarna avslutades dessvärre i oenighet och vi har begärt central förhandling. Anledningen till detta är: 

• Det var ingen löneförhandling (lönerevision) som SJ kallade till, utan ”löneavstämning”. Det visade sig att SJ inte ville förhandla hur lönepotten på 3,1% skulle fördelas. Vi fick, enligt SJ, svara ja eller nej på det de bestämt på förhand. Seko:s uppgift var, enligt förhandlingschefen, att se till så att 3,1% fördelats bland våra medlemmar. Inget mer. Det kunde vi inte acceptera och då meddelade SJ att de avslutade förhandlingarna. Det redan vid andra mötestillfället. 

•Efter att vi kontaktat HR-chefen så tog vi upp förhandlingarna igen och fick träffa ledningsgruppen och förklara vad vi tyckte hade gått fel. SJP la efter det fram ett förslag på förhandling som vi tyvärr inte kunde acceptera då endast tarifferna va uppe för förhandling och inte I-lönerna eller tilläggen. Ändå deklarerade vi vår vilja att fortsätta förhandla, men SJP förklarade att deras bud stod fast och inte gick att ändra. 

• Den process som arbetsgivaren presenterade omfattade inte principerna för en lönerevision i enlighet med medbestämmandelagen, mbl. Här fanns inte utrymme för förhandling om vare sig I-löner eller tariffer. Inte heller ville SJ följa tidigare praxis för vad som genererar till lönepotten. Vi var oense om vilka lönetillägg som skulle ingå och tillföra värde till lönepotten. Det gällde även de s.k. ”överlönerna” som tidigare alltid generat pengar till potten som ska fördelas. Det innebär att delar av pengapåsen som ska fördelas bland våra medlemmar blev kvar hos arbetsgivaren.

• Seko begärde att få ta del av arbetsgivarens motivering till lönesättningen av våra medlemmar med individuell lön. Vi blev lovade att träffa lönesättande chefer men det fick vi först efter att förhandlingen var avslutad. Därav fanns ingen möjlighet till korrigering av de redan satta I-lönerna. Kriterier som låg till grund för hur arbetsgivaren satt I-lönerna kunde SJ inte heller presentera. 

En förhandling, där arbetsgivaren ensidigt ställer upp villkoren, är ingen förhandling. Pga detta har vi på Seko valt att begära central förhandling. 

I protokollet från den avslutade förhandlingen har det skrivits in att arbetsgivaren under hösten ska bjuda in till diskussion och samtal där vi ska försöka komma fram till hur fortsatta lönerevisioner ska gå till.

SJ har informerat att löneförhöjningen, retroaktivt från 1/5, i och med vår begäran om central förhandling troligtvis blir först i september. Detta då lönekontoret är stängt i juli. Ansvaret för en sådan eventuell försening ligger hos arbetsgivaren.

Vad en central förhandling kan resultera i är oskrivet. Det lär inte ge mer i kronor och ören till våra medlemmar men det kan förhoppningsvis klargöra vad som är acceptabelt i en löneförhandling.

Seko Lok

Kommentarer inaktiverade.