Gruppval T24

Arbetet med årets gruppval är klart. Nästa år är det färre turer på vardagarna än det ursprungligen var i år, vilket lett till att två av våra grupper var tvungna att tas bort. Vi gick igenom statistiken från förra året och såg att grupp 24 och grupp 28 var de minst populära, så de togs bort.  

Turerna nästa år är något kortare än i år, vilket gjorde arbetet med grupperna lite lättare. Alla blandgrupper har ungefär samma veckoarbetstid och lika så kvällsgrupperna.  

Nytt i årets gruppval är en grupp med inriktning helg. Man jobbar lite fler lördagar och söndagar mot att vara mer ledig under veckorna.  

Turerna ser också lite annorlunda ut. Som det ser ut nu så har inte Arbetsgivaren hittat ett sätt att få in “avsyning” i våra turer, så istället kommer det stå “disponibel” när man kommit till slutstation. Tiderna är ännu inte mätta och vi ligger på MTR om att mätning ska ske så snart som möjligt, men tills det skett är det 7 min avsyning för långt tåg och 4 min för kort tåg som är inritat. Har ni dessa disptider inritade i er tur så indikerar det att tåget ska tömmas och avsynas.  

Om “hämta” eller “överta” inte står med i en tur, efter tex passåkning, kan det betyda att du ska dela på tåget. Den lilla texten har utelämnats för att du ska reagera, enligt Arbetsgivaren.  

Gruppvalet kommer att öppna senast fredagen den 17/11 och stängas kl 8 den 27/11. Det kan komma att öppnas tidigare, håll utkik i maillådan och på ontrack.  

Som vanligt så ber vi er söka de grupper ni vill ha, inte bara de ni tror er komma in på, då det ger en tydligare statistik för oss att arbeta efter.  

Lycka till!  

Hälsningar Turlistegänget  

Marianne Allhammar 

SEKO – Melissa Svenhard 

Nina Sagulin 

Christofer Adrian 

Jeanette Rickebo 

Kimberly Barth 

ST – Jon Holmberg 

Swante Löfstedt 

Kommentarer inaktiverade.