Dags att söka semester för 2024

Semestervalet ligger ute och är öppet fram till 15/12-23. Semestern som ska sökas i detta val är från och med v4-24 i år till och med v4 2025. Både huvudsemester och ströveckor för vår och höst ska sökas. För de som har Ståg-dagar (tjänstledighetsdagar) ska även dessa sökas. Ståg-dagar förläggs sist – efter att all annan semester förlagts och kan ej tas ut under perioden juni,juli,augusti. 

Kort om valet: i normalfallet har du 25 dagar plus X antal Ståg-dagar att söka. Observera att du som fått semesterdagar pga ej utlagda FV-dagar 2022 kan söka även dessa i semestervalet, även om de ej syns på kontot än.

  • Du SKA söka en huvudsemester om minst 3 sammanhängande veckor under året.
  • Minst 4 veckor måste sökas totalt i valet. Maximalt 1 vecka kan sparas.
  • Du har rätt att vara ledig helgen innan din utlagda huvudsemester UTAN att det konsumerar några semesterdagar
  • Du har rätt att vara ledig helgen innan en utlagd strövecka – detta konsumerar i sådana fall semesterdagar (om det är en arbetshelg). Ange i så fall detta i valet.
  • 4 Stågdagar ger rätt att söka hel vecka. Annan ledighet kan tas i anspråk vid behov.
  • Stågdagar kan även användas för att söka enstaka dagar – även detta ska göras i semestervalet
  • För de som går på 8/6 gäller att en huvudsemester om 3 eller 4 veckor ska sökas. (Tänk på att nyckeln konsumerar 8 semesterdagar under året i normalfallet.) Om du har ytterligare sparad semester att använda kan du självklart söka ut denna i valet. Du behöver ange totalt 4 veckor för att kunna registrera valet.
  • De som kan tänka sig att ”sälja” sin sommarsemester anger detta i valet tillsammans med önskemål om vilka veckor som istället önskas för huvudsemestern. Ersättning för utköpt semester är 1,25 X månadslönen i slutlönesteget(vid tidpunkten för utbetalningen). Ersättning betalas ut på månadslönen innanhuvudsemesterns förläggning. 

Vi har en hel del nyligen anställda lokförare och några av er söker nu semester för första gången. Vi vet att det kan upplevas som lite krångligt att hålla reda på vad som gäller. Kontakta oss gärna om det är något som ni undrar.

Kommentarer inaktiverade.