Besök från Folksam på Cst

Onsdag 21 mars får vi besök från Folksam. Två försäkringsinformatörer kommer att finnas på plats i dagrummet på Cst för att svara på och informera er om de medlemsförsäkringar vi har, och de frågor ni eventuellt har kring pensionen. De finns på plats hela dagen från kl 09.

MBL 12 mars

Idag hade vi övergripande information från företaget blandat med ett par MBL §11 som rörde chefstillsättningar. Gott och blandad info nedan:

 • Intern lokförarkurs startar 26 mars och ska pågå i 39 veckor (inkl 4 veckors semester). Beräknat klara i december/januari.  Utbildningen bedrivs i egen regi i egna lokaler med Protrain som inhyrd utbildare.

16 personer antagna. 6 personer från MTRS + 1 stationsvärd + tågvärdar.  Utbildningslön på drygt 20.000kr/mån (lägstalön i centralt kollektivavtal) kommer att betalas. Klausul på 2 års tjänstgöring finns där anställd som slutar inom de första åren blir återbetalningsskyldig för en del av kostnaden för kursen.

 • Info från säkerhetsavdelningen (Lars)

Info angående Hot, våld och ordningsproblem

Utfall: Ospa-a: 2 stycken i februari (tåg) 0 (växling) 9 (ospa B/C) Mål för helåret max 20 stycken (ospa-a)

Dörröppning på fel sida: 0 i februari (färre än 8 stycken som mål för helåret)

Dörröppning utanför plf: 1 i februari (färre än 35 stycken som mål för helåret)

Påkörning: Ingen under året hittills.

 • Planeringsavdelningen (Patrik)

Planeringsarbetet fortgår för fullt. Södertäljeavstängningen på gång.

Personalomsättning LF:

Företaget anställer LF löpande.

I november anställdes 5 stycken, i december 3st, i januari 3st, i februari 3st

Planeringen uppskattar idag att 2,5 LF slutar som lokförare per månad under helåret. Då ingår även de som går till andra befattningar typ POC eller YDL. Uppskattat behov T18 är 331 heltider. Oklart hur många vi är exakt idag – inga siffror med till dagens möte.

Trafik (Dag)

 • Punktlighet februari 86% (total) 27+28/2 drog ned resultatet (snöstorm gav cirka 22.000 förseningsminuter denna helg)
 • Utvecklingssamtal för LF igång (klart augusti)
 • APT pågår
 • MAU uppföljning genom fokusgrupper. VGR-uppföljning och åtgärder.
 • Förstärkning POC (deadline 23/3)
 • Rekrytering LF/TV pågår
 • Samverkan MTR/Trafikverket kring störningsinformation finns och arbete pågår
 • T19 arbetet pågår och ska vara inlämnat i april. Utvärdering T18 har gjorts – förslag till förändringar kommer att presenteras på MBL under våren.

MBL §11 Chefstillsättning Personalfördelning

Ersättningsrekrytering för Elisabeth Sunnerhage. Martin Cervall är tillförordnad chef idag och har varit delaktig i rekryteringen tillsammans med HR samt Linn Ivansson som är chef för Performance och Planning.

MTR har en föreslagen kandidat som uppfyller de villkor som företaget ställt för tjänsten.

Vi träffade föreslagen kandidat, fick chansen att ställa frågor till henne och hon fick presentera sig själv.

Seko Lok reserverade sig mot beslutet av följande skäl:

 • Vi har inte haft möjlighet att vara delaktiga i rekryteringsprocessen och har kommit in för sent. Denna tjänst är helt central och mycket viktig för Seko Loks medlemmar. Vi vill ha möjlighet att på ett tidigare stadium utvärdera och bedöma de kandidater som är tänkta för tjänsten. Viktigt att påpeka är att vi inte tycker att uttagen kandidat är olämplig på något sätt. Det är själva processen som inte lever upp våra krav. Något som vi påpekat för arbetsgivaren flertalet gånger tidigare. Arbetsgivaren är dock inte intresserade av att förändra sig vilket vi tycker är tråkigt.

MBL 11 Chefstillsättning Stationschef

 • Ej aktuellt med reservation från Seko Lok då denna tjänst. Ingen påverkan för våra medlemmar

Uppdaterade semesterlistor

Medlemmar gjorde oss uppmärksamma på att semestervalslistorna såg konstiga ut i Södertälje. Det visade sig att personal som flyttade mellan stationeringsorterna sorterades in sist i semesterlistorna oavsett var de tidigare legat. Så här har vi aldrig hanterad det tidigare utan det har varit anställningsdatumet som styrt inplaceringen i listan. Det här är ingenting som finns reglerat i avtal – vi hade tidigare endast Stockholm C som stationeringsort och då låg alla lokförare i de fyra listor som fanns. När Södertälje kom till som stationeringsort efter att tidigare varit ett tjänsteställe så skapades motsvarande listor för de som fick stationering där.

Seko Lok har nu haft en förhandling med företaget och blivit överens om följande:

Vid byte av stationeringsort så ska den som flyttat sorteras in i sin nya lista efter anställningstid. Ingen garanti finns för att hamna i samma lista, det kan vara så att en lokförare som ligger i lista 101 istället hamnar i 102 eller 103 eller 104 därför att det är där som det finns plats. Men sist i listan ska man inte behöva hamna.

Detsamma gäller för en person som byter lista inom den egna stationeringsorten för att hamna i samma lista som sambo eller make/maka.

Planeringen har nu meddelat att listorna ska uppdateras efter det som vi är överens om samt att framtida inplacering ska ske efter dessa rutiner. Märker ni att ni hamnat på fel plats så kontakta er GC i första hand och begär korrigering.

Klart att MTR betalar registeravgiften 2018

Igår kom information ut från företaget genom gruppcheferna att MTR betalar registeravgiften för lokförare för 2018. Uppgifter om hur utlägget ska registreras finns i det mail som företaget skickade ut. Har ni fler frågor om detta så kontakta er gruppchef.

Registeravgift 2018

Fakturan för registeravgiften för lokförare har börjat dyka upp i brevlådorna. Seko Lok har yrkat på att arbetsgivaren står för denna kostnad även 2018 likt tidigare år. MTR har mottagit vårt yrkande men inte givit slutgiltigt besked hur de ställer sig till vår begäran. Vi återkommer med info när vi träffat företaget eller fått svar i frågan.

Tjänstledighetsdagar 2018

Nu på februarilönen betalas ersättning ut för tjänstledighetsdagarna (stågdagarna). Ersättningen är 4,6% av aktuell månadslön per intjänad dag.

Ni som är anställda under 2016 har rätt till 2 dagar detta år

Ni som är anställda under 2014 har rätt till 4 dagar detta år

Ni som är anställda under 2012 eller tidigare har rätt till 6 dagar detta år

Ovan gäller oavsett när under året ni blivit anställda. Har ni inte fått rätt ersättning så ta i första hand kontakt med er gruppchef. Om ni inte får hjälp så hör av er till oss så hjälper vi självklart till.

Komptid för 2018 är på väg

Enligt avtal så ska alla lokförare ersättas med 9 timmars komptid enligt avtal.

Ersättningen härrör från uppgörelsen om Interaktiv utbildning som möjliggör för arbetsgivaren att nyttja 2 timmar per år för e-learning. Övriga 7 timmar kom till i samma uppgörelse när rutinerna för att stämma av arbetstiden ändrades.

Avtalet säger inte när komptiden ska påföras men vi har tidigare fått den utlagd på februarilönen. 2017 föll inte komptiden ut som den skulle och Seko Lok fick påminna företaget om att lägga ut tiden. Även 2018 har företaget missat att lägga ut tiden. Seko Lok har nu påmint arbetsgivaren och yrkat på att alla lokförare påförs komptid enligt avtal.

Lönechefen har svarat idag och meddelat att komptiden kommer att vara synlig på nästa lönespec.

 

Få personlig rådgivning om försäkringar

Att gå på möten där det pratas om försäkringar allmänt och för alla, kan vara förvirrande då vi alla har lika behov och frågor. Nu har du chansen att träffa Åsa Holmer från Folksam på ett personligt möte där ni tillsammans ser över just din situation. Visst tror vi att du har koll på dina försäkringar men ofta är man dubbel- eller felförsäkrad. Detta är inget säljmöte där Åsa kommer pracka på dig så många försäkringar som möjligt, utan helt enkelt se över vad som är bäst för dig. Självklart är detta kostnadsfritt.

Mötet tar ca 60 min. Det finns en lista på Seko Loks expeditionsdörr där du fyller i namn och telefonnummer Åsa kontaktar dig vid tillfälle så bestämmer ni en tid när ni kan träffas. Ni ses i våra lokaler på Cst, men skulle någon annan plats passa dig bättre så går det såklart lika bra.

MBL 2018 02 12

Ekonomi
MTR:s resultat för Januari är dåligt.  Kundnöjdhetsresultaten för januari har dock inte ännu kommit in.
Att ha inställda 24 tåg ger mindre betalt från SL, men man slipper de viten som annars blivit. Däremot får MTR stå för ersättningstrafiken. 24 tågen kommer först köras när MTR kan få ut tillräckligt med fordon per dygn för att kunna täcka även dessa tåg. Man har ännu inte en prognos för när det kommer ske. Men senaste tiden har det saknats enbart 2 fordon per dygn.

MTR Awards
Företaget är glada att så många från pendeln fick priser. Det är ovanligt att en nystartad del får så många priser första året.
Vi pratar om att vi fortfarande vill ha fest för alla. Att det inte ska handla om gruppchefsgrupperna. MTR förstår att förändringar är jobbiga, men att det inte nödvändigt är till det sämre när man gör en förändring.  Man frågade oss varför vi var tvungna att protestera när vi var emot. Varför vi inte bara kunde låta festen vara. De berättar att de inbjudna inte vågat gå på festen. Och vi försäkrar att det inte är vår avsikt. Alla måste få göra ett eget val i frågan. Vi ifrågasätter varför festen inte kan inkludera alla. Varför kan man inte ha en awards-del på en fest där alla är inbjudna. Och vi får svar att alla har chans att bli inbjudna.
Man frågade om hur Sekos fest varit och var aningens ledsen att de inte blivit inbjudna till den. De lovade att de hade kommit på Sekos fest om de fått en inbjudan.

Städning av stationer
En ny underentreprenör, Visera har tagits in för att hjälpa Solreneriet. De har observerats städa inför instamätningar. Företaget hävdar att företaget inte ska städa utan bara hjälpa till med att få bättre rutiner. Företaget hävdar att man förhandlat frågan med Reneriets fackförbund och att de därför inte behövde informera eller förhandla med Seko. Seko håller inte med utan MTR som huvudansvarig måste förhandla / informera. Att de städat inför instamätningar är för att hjälpa att få goda resultat på dessa. Man kan ju tycka att städningen alltid borde hålla samma standard. Visera har eventuellt även de tagit in en underleverantör som inte förhandlats. Vem är det som kommer städa i slutändan? Kommer de ha rätt utbildningar / kunskap? Har underleverantören spåravtal / kollektivavtal?
Pendelklubben kämpar vidare för att få ordning i frågan. Bra jobbat!

Utbildningar
In house utbildningen: 87 personer har sökt internt att bli förare. 30 är kvar i processen att få gå utbildning.
Den nya utbildningen kommer vara på 39 veckor där 4 är semesterveckor.
Urvalsprocessen kräver att man har godkänt i samtliga grundämnen. Sen genomför de en screeningprocess. Sist kommer yrkes psykologiska tester. Man ska i framtida urvalsprocesser ha bättre kvar på kunskaper i svenska så att det inte ska bli ett hinder för att klara kursen. Vi hoppas på att vi ska få en längre tid tilldelat till diskussioner om utbildningar. Vi ber om minst 1 timme istället för dagen 15 minuter.
YH-utbildningen: MTR berättar att de fick nej till YH utbildning då företaget har sagt en för låg siffra på behovet av nyanställningar samtidigt som andra företag har sagt att de inte har något behov.
Nu får man försöka rekrytera nya från YH-skolorna i Norrland.
Rehabiliteringsutbildning: Företaget har utbildat sina ledare i rehabiliteringsprocessen. Vi ber om att skyddsombuden ska få samma utbildning. Och hädanefter samtidigt som cheferna.
Ledardag: Man har genomfört eller ska genomföra en ledardag som följd av medarbetar enkäten. För att ge gruppcheferna rätta verktyg.

Periodövertid
Periodövertiden ska regleras en gång i månaden. Om man riskera att arbeta mer än  7 h och 20 min över ska en 0-dag  (F-dag) läggas ut per automatik. Mindre övertid betalas ut som ersättning automatiskt. För att få tiden som komptid behöver man höra av sig till företaget och säga att man inte vill ha sin övertid utbetald i pengar. Företaget tror att detta fungerar och att våra medlemmar fått ut F-dagar. De blir förvånade när vi säger att så inte alltid är fallet och ska ta med sig frågan.
Vi har länge bett om att varje månad få övertidslistor. ST har nu lagt in och bett specifikt om detta inför denna MBL. Företaget svarade förvånat att de skickat till en person och att de därav trott att listorna spridit sig automatiskt. De lovar nu att skicka listorna till alla som ska ha dem, men poängterar vikten i att inte alla ska ha tillgång till dessa.

Avstängningar
Man är i processen att leta efter rastlokaler samt toaletter på Arlanda vid den framtida avstängningen där vi ska vända tågen i Arlanda. Hasse ber att skyddet ska få vara med i denna process så att det inte ska bli ytterligare en lokal liknande den på SCI. Förhoppningsvis lyssnar företaget.
Vi får veta att träplattformen i Östertälje ska byggas upp igen och användas i omgångar.

Avhopp
Vi fick se hur många som slutat på företaget under förra året. Det var 33 personer sammanlagt. Företaget säger att siffran varit på normal nivå, dvs samma som för Stockholmståg fram till maj 2017. Dvs 1-2 personer per månad som sagt upp sig. Om nivåerna varit normala under första perioden så borde de därmed vara minst en fördubbling under resten av året.
Däremot fick vi nu veta att de flesta som slutat har jobbat mindre än 10 år på företaget.

Viserande
De nya viserande personalen känner att man inte blir respekterad av trafik idag. Dessutom berättar de att de inte känner sig trygga. Pendelklubben kommenterar att de inte fått en tillräckligt bra utbildning inom säkerhet.
Astrid poängterar att rastlokalerna i Nynäshamn och Södertälje numera inte räcker till då dessa viserande tillkommit. Det händer att personer behöver sitta på golvet och äta sin matlåda. Många gånger när man kommer till rastlokalerna finns inga sittplatser kvar. Vi får hoppas att företaget lyssnar och agerar i frågan.

POC
Nya planer för Poc presenterades och förhandlades trotts att vi inte fått informationen i god tid innan mötet. Informationen inför mötet var inte tydligt. Trotts att vi poängterar att vi enligt lag ska ha material i god tid innan så ville inte MTR lyssna utan pressar igenom en förhandling.
Vad man vill göra är att anställa fler inne på poc. Medarbetarundersökningen visar att klimatet på poc är under all kritik. Och detta är företagets åtgärder. Bland annat ska man dela upp DLP (Drift Ledare Personal) i två kategorier DLP och DLS (Drift Ledare Station). Man vill ha YDL (Yttre Drift Ledare) dygnet runt. Vilket skulle ge positiv effekt på inställelsetiden vid POM (olyckor). I dagens rutin har gruppchefer en inställelsetid på 90 minuter till Cst innan de åker ut till tåget på de tider en YDL inte finns.
Andra tjänster man planerar är DLI (Drift Ledare Information), fler OL (Operativ Ledning), DLF (Drift Ledare Fordon) dvs någon från emtrain, JSC (Jourhavande Stations Chef) och en Fordonsspecialist (vilket är i princip det Mats Jenelius gör idag dock måste han söka tjänsten). Man hoppas på att börja söka efter personer till DLS nu och YDL till sommaren.
Facket poängterar att utbildningen bör vara fullgod på denna nya personal. Bland annat borde DLS få POM utbildning trotts att de inte ska göra just detta, men för att de kommer komma i kontakt med personer i kris.
Vi poängterar även att det är viktigt att ge en vettig lön till DLT (Drift Ledare Trafik). I dag planerar man ta in personal från uthyrningsbolag som så småningom ska bli fast anställda hos oss. Vi tycker att det vore bättre att ge en rimlig lön och rekryterar från våra egna led. Det  borde dessutom bli billigare än den inhyrda personalen skulle bli.

Avsaknad lönetillägg för den interna lokförarkursen.

Seko Lok begärde för några veckor sedan förhandling med MTR angående tillägg för ob, övertid, tft och annat som genomgående inte betalats ut i den interna lokförarutbildningen.

Vi insåg att det skulle bli ett omöjligt arbete för lönekontoret att i efterskott kontrollera lönen varje månad bakåt för var och en av de 22 studerande. Seko Lok yrkade därför på att samtliga  ska få två dagars betald övertid baserad på slutlönen för lokförare. Detta innebär en extra utbetalning på ca 7 500 kr brutto till samtliga. Summan ska ersätta de bortfallna lönetilläggen. Den ska också kompensera för den långa tid som de drabbade fått vänta på sina pengar.

MTR gick Seko Loks yrkan tillmötes och kommer att betala ut ersättningen på februarilönen.