Rätt antal FP

Hur många FP-dagar har du haft under året? 2023 inleddes med en söndag, detta gör att en del av oss inte fått rätt antal FP-dagar.
I vårt avtal står det skrivet:

”Mom 1:2 Veckovila och fridagar
Helårsarbetande arbetstagare ska vid oavbruten tjänstgöring varje kalenderår erhålla ett antal i fridagsperiod ingående fridagar, som motsvarar antalet under året infallande lördagar och söndagar.”
I år är det 105 lördagar och söndagar.

Vi hörde av oss till planeringen innan sommaren ang detta och fick då till svar att de hade en plan för att se till så att alla får sin 105e FP. Man skulle inte behöva höra av sig eller söka ut den, det skulle fixas ändå. Nu när vi kollar på oss i styrelsen så har inte alla fått sin extra dag, trots att det inte ens är 2v kvar på året.
Det är bra om ni alla kollar så ni har fått era FP-dagar. Märker ni att ni saknar den 105e, kontakta planeringen.

Dags att söka semester för 2024

Semestervalet ligger ute och är öppet fram till 15/12-23. Semestern som ska sökas i detta val är från och med v4-24 i år till och med v4 2025. Både huvudsemester och ströveckor för vår och höst ska sökas. För de som har Ståg-dagar (tjänstledighetsdagar) ska även dessa sökas. Ståg-dagar förläggs sist – efter att all annan semester förlagts och kan ej tas ut under perioden juni,juli,augusti. 

Kort om valet: i normalfallet har du 25 dagar plus X antal Ståg-dagar att söka. Observera att du som fått semesterdagar pga ej utlagda FV-dagar 2022 kan söka även dessa i semestervalet, även om de ej syns på kontot än.

  • Du SKA söka en huvudsemester om minst 3 sammanhängande veckor under året.
  • Minst 4 veckor måste sökas totalt i valet. Maximalt 1 vecka kan sparas.
  • Du har rätt att vara ledig helgen innan din utlagda huvudsemester UTAN att det konsumerar några semesterdagar
  • Du har rätt att vara ledig helgen innan en utlagd strövecka – detta konsumerar i sådana fall semesterdagar (om det är en arbetshelg). Ange i så fall detta i valet.
  • 4 Stågdagar ger rätt att söka hel vecka. Annan ledighet kan tas i anspråk vid behov.
  • Stågdagar kan även användas för att söka enstaka dagar – även detta ska göras i semestervalet
  • För de som går på 8/6 gäller att en huvudsemester om 3 eller 4 veckor ska sökas. (Tänk på att nyckeln konsumerar 8 semesterdagar under året i normalfallet.) Om du har ytterligare sparad semester att använda kan du självklart söka ut denna i valet. Du behöver ange totalt 4 veckor för att kunna registrera valet.
  • De som kan tänka sig att ”sälja” sin sommarsemester anger detta i valet tillsammans med önskemål om vilka veckor som istället önskas för huvudsemestern. Ersättning för utköpt semester är 1,25 X månadslönen i slutlönesteget(vid tidpunkten för utbetalningen). Ersättning betalas ut på månadslönen innanhuvudsemesterns förläggning. 

Vi har en hel del nyligen anställda lokförare och några av er söker nu semester för första gången. Vi vet att det kan upplevas som lite krångligt att hålla reda på vad som gäller. Kontakta oss gärna om det är något som ni undrar.

Gruppval T24

Arbetet med årets gruppval är klart. Nästa år är det färre turer på vardagarna än det ursprungligen var i år, vilket lett till att två av våra grupper var tvungna att tas bort. Vi gick igenom statistiken från förra året och såg att grupp 24 och grupp 28 var de minst populära, så de togs bort.  

Turerna nästa år är något kortare än i år, vilket gjorde arbetet med grupperna lite lättare. Alla blandgrupper har ungefär samma veckoarbetstid och lika så kvällsgrupperna.  

Nytt i årets gruppval är en grupp med inriktning helg. Man jobbar lite fler lördagar och söndagar mot att vara mer ledig under veckorna.  

Turerna ser också lite annorlunda ut. Som det ser ut nu så har inte Arbetsgivaren hittat ett sätt att få in “avsyning” i våra turer, så istället kommer det stå “disponibel” när man kommit till slutstation. Tiderna är ännu inte mätta och vi ligger på MTR om att mätning ska ske så snart som möjligt, men tills det skett är det 7 min avsyning för långt tåg och 4 min för kort tåg som är inritat. Har ni dessa disptider inritade i er tur så indikerar det att tåget ska tömmas och avsynas.  

Om “hämta” eller “överta” inte står med i en tur, efter tex passåkning, kan det betyda att du ska dela på tåget. Den lilla texten har utelämnats för att du ska reagera, enligt Arbetsgivaren.  

Gruppvalet kommer att öppna senast fredagen den 17/11 och stängas kl 8 den 27/11. Det kan komma att öppnas tidigare, håll utkik i maillådan och på ontrack.  

Som vanligt så ber vi er söka de grupper ni vill ha, inte bara de ni tror er komma in på, då det ger en tydligare statistik för oss att arbeta efter.  

Lycka till!  

Hälsningar Turlistegänget  

Marianne Allhammar 

SEKO – Melissa Svenhard 

Nina Sagulin 

Christofer Adrian 

Jeanette Rickebo 

Kimberly Barth 

ST – Jon Holmberg 

Swante Löfstedt 

Kallelse till och info om budget och nominerings-möte 13/11

Seko lok kallar medlemmarna till budget- och nomineringsmöte 13/11 kl 14.00 i lokal Gnesta på 49:an. På vårt årsmöte beslutades att mötet skulle hållas 9/11, dock har vi av praktiska skäl bestämt att flytta mötet till 13/11. 

På mötet kommer det ske fyllnadsval av Södertäljeombud och 1 st valberedare (förslag på valberedare skickar ni till styrelsen). Nedan följer information från vår valberedning inför mötet:

Hej medlemmar!

Det börjar närma sig valtider i SEKO Lok, därför tar valberedningen gärna emot nomineringar inför nomineringsmötet den 13/11.

Börja gärna med att prata med den medlem du är intresserad av att nominera. Kontakta någon i valberedningen och uppge vem du vill nominera samt till vilken post, du kan även nominera dig själv.

De poster som går upp för val i år är följande:

Fyllnadsval Ordförande (1 år)

Kassör (2 år)

2 stycken Ordinarie ledamot till styrelsen (2 år)

2 stycken Ersättande styrelseledamot (1 år)

2 styckenTurlisteombud (1 år)

Turlisteombud för Södertälje (1 år)

2 stycken Revisor (1 år)

2 stycken Ersättande revisor (1år)

Nomineringsperioden stängs på budget- och nomineringsmötet 13/11.

Vi letar dessutom efter minst 1 Skyddsombud, vill ni nominera någon så kontaktar ni valberedningen.

Mvh Valberedningen

Ylva, Richard och Petter

Möte med Politiker

Idag träffade ett par av oss i styrelsen Jens Sjöström på trafikförvaltningen.

Vi har vid ett antal tillfällen träffat politiker som sitter i trafiknämnden för att prata om läget på pendeln. Idag var det dags igen.
Vi pratade om hur stämningen är på pendeln och problemen vi har med att få ut ledighet och hur körlärarfrågan hanteras av MTR.
Den kommande upphandlingen togs upp och vi pratade om problematiken med ett underbud, som det MTR lade.

Bristen på fordon, personalbristen och problemet med för lite trafik ut på södertäljebenet diskuterades också.

Vi upplevde att de var intresserade av det vi sa och tog med sig de problem vi lyfte.
Mötet de haft nån vecka tidigare med kollegor till oss nämndes och även därifrån hade frågor tagits med som de nu jobbade med.

Vi kommer träffa Jens igen och ser då fram emot återkoppling ang de problem vi pratat om idag.

Kurserna är snart fulla.

Intresset för våra kurser i lokalt avtal är som vanligt högt! Första kursen (25-27/10) är nu full men än finns det ett par platser kvar till kursen den 14-16/11. Skynda er att anmäla er!

Kurs i lokalt avtal

Då var det dags för höstens kurser i lokalt avtal.

2 kurser är inplanerade.
Datum:

25-27/10

14-16/11

Plats: Barnhusgatan 6 i Sthlm.
Ersättning ges i form av ett stipendium som är på ca 1000kr/dag. Klubben bjuder på lunch.

Det finns 4 platser per tillfälle och det är först till kvarn som gäller. Anmäl er till melissa@pendelforarna.se

Introduktionsutbildning och aktivitet för medlemmar 18-30år

Sekos introduktionsutbildning och aktivitet för medlemmar 18-30år
Datum: 1 september
Plats: Stockholm
Ersättning från Seko

• Är du intresserad av att veta mer om facket och vad Seko arbetar för?
• Vad är dina rättigheter och skyldigheter på arbetsmarknaden?
• Är du medlem men du inte gått på introduktionsutbildning?


Ungdomsansvarig på Seko MTR Mälartåg och Seko Lok Pendeln erbjuder en möjlighet för dig som är mellan 18-30år att anmäla dig på denna introduktionsutbildning och en rolig kväll på Gröna Lund!


Endast 5 platser/klubb! Anmäla dig till:
evelina.wacklin@mtr.se / thomas@pendelforarna.se

Sommarevent

Har du vägarna förbi Södertälje hamn torsdag den 29 juni, så är du hjärtligt välkommen att delta i vårat sommarevent.

Seko Lok kommer, tillsammans med MTR, anordna en dag med grillning, tilltugg och sällskap. På nedervåningen vid parkeringen kommer vi hålla hus, grillen tänds vid 10.

Skippa matlådan, vi bjuder!

Välkomna.

Senaste Nytt

Personalläget

I slutet av maj fick vi information om att det är ca 335st som är kodade lokförare på pendeln, senare kom det även fram att av dessa 335 är det endast 260st som är aktiva. Målet har länge varit att vi ska vara 400 förare för att klara den trafik vi kör och samtidigt kunna vara lediga och gå på utbildningar.

Reduceringen på 10% som startade den 1 april kommer pågå fram till 1 oktober. SL beslutade dessutom att tidigarelägga sommartidtabellen så den började gälla den 12 juni istället för imorgon likt övrig trafik. Allt detta beror på den extrema personalbrist som är på pendeln.

Hjälp vid avsyning.

Vi har alltid rätt att begära hjälp vid avsyning, om vi inte vill göra det själva. Tänk på att trygghetsvärdar och väktare inte har några nycklar för att ta sig in i tåget om något händer dig, så be dem gå med dig istället för att vänta utanför.

X-tillägg i sommar.

MTR har ensidigt valt att ge extra ersättning vid extra pass under sommaren, även på vardagar. I mailet som skickades ut gjordes det klart att ett extra pass som sträcker sig över dygnsgränsen endast genererar ett tillägg. Detta gäller endast de turer som tas på vardagar. X-pass på helgerna finns reglerat i vårt semesteravtal och där står det att en natt ska ge dubbla tillägg.

Brytpunkter för grupperna.

Nu när det är många som får andra turer än de ska ha enligt sina gruppnycklar kan det vara bra att ha lite koll på hur många timmar man gör. De brytpunkter för den begränsningsperiod som är gällande just nu är 21/5-1/7 för de som går på en 6v grupp. 21/5-15/7 för de på 8v schema. De på schema på endast 4v går på samma avstämningsperiod som de på 8v. Märker ni att ni gör för mycket timmar så hör av er till planeringen.

Endast en enhet med kameror på långt tåg

I det fall att du tar över ett långt tåg där endast ena enheten är utrustat med kameror så ska du fälla brytarna för monitorerna, så att du inte hela tiden matas med informationen om att du kör ett kort tåg. Detta kan leda till att du stannar kort. Det finns en instruktion gällande detta på ordertavlan.