Baktunga nätter

Seko Lok vill uppmana ALLA förare som känner en uttalad trötthet på de baktunga nätterna, att ringa POC och meddela att de vill kliva av på Sci.

Kraftig trötthet kan leda till mikrosömn vilket drabbar ditt säkra framförande av tåget. Mikrosömn är likställt med att du sover! Råkar du då ut för en olycka eller kör mot stopp är din trötthet inte förmildrande på något sätt. Det är ditt eget ansvar att se till att du är kapabel att köra tåg, inte MTRs. Jämför med risken du tar när du kör bil och är utmattad. Den som inte tar en paus för vila i det tillståndet är en ren trafikfara.

Ring POC och säg att du är för trött för att köra vidare. Gå upp och sätt dig i dagrummet den tid du har kvar på turen. Observera att du inte har rätt att gå hem eftersom du fortfarande är i tjänst. Glöm inte att skriva rapport. MTR kommer att fortsätta utforma nätter som är baktunga så länge ingen statistik visar på att förare inte orkar med dem. Det räcker inte att dina förtroendevalda påtalar att turerna inte är hälsosamma, så länge de inte bryter mot vårt avtal som endast säger är att nätterna ska sluta senast 07.30

MBL 3 juni

Idag träffade vi arbetsgivaren för en mbl-träff. Det var renodlad information och inga förhandlingar. Lönerevisionen är visserligen inte avslutad ännu men eftersom företagets förhandlingsansvarige är på semester denna vecka så återupptas diskussionerna kring detta först nästa vecka. Sedan så följer en ordinarie mbl-träff den 17 juni innan det blir en paus i träffarna till i augusti igen. Vid behov så kommer vi givetvis att träffas även under uppehållet.

Info från dagen:

  • MTR berättar att de nu sagt upp alla inhyrda förare. Kontrakten med uthyrningsfirmorna löper med lite olika tider, vissa går ut till hösten, andra blir kvar närmare årsskiftet. Anledningen att företaget nu vågat ta steget och säga upp konsulterna är att personalomsättningen på lokförarsidan droppat ned till nära noll jämfört med tidigare då i snitt drygt 3 förare lämnade per månad. Detta i kombination med internutbildningarna i egen regi gör att prognosen framåt pekar på ett överskott på lokförarsidan till slutet av året istället för ett underskott. En konsekvens av att de inhyrda lämnar blir att det blir en obalans mellan stationeringsorterna eftersom alla inhyrda utgått från Söd. Arbetsgivaren kommer nu att försöka rikta rekryteringarna ned till Södertälje och även gå ut med intressekoll hos alla om det finns personer som kan tänka sig att flytta ned från CST.
  • Punktligheten mätt på 2 minutersmålet ligger nu över 95% vilket företaget ser som en stor framgång då det skett i kombination med att antalet resande ökat från omkring 320.000 personer per dag till över 400.000 personer per dag.
  • Planeringen tar ett samlat grepp kring FV-dagarna och ska göra en inventering och genomlysning av systemet ända tillbaka till övertagandet för att se om det finns felkällor i systemen och vad som i så fall behöver göras för att rätta till dom. Några fel är redan konstaterade – det verkar som om vissa personer fått felaktiga saldon när de startat sin anställning under året och/eller bytt grupp i gruppvalet. Det har pga personalläget inte gått att få ut alla dagar som skulle läggas ut innan påsk. Vi har dock sett en klar ökning i antalet dagar som planerats ut under maj och juni vilket är glädjande. Under året kommer företaget enligt egen uppgift att klara att lägga ut samtliga dagar innan julhelgen 2019 enligt avtal.
  • Bemanningen för sommaren ser enligt planeringen bra ut med undantag för någon enstaka helg som är ansträngd. Det hänger givetvis ihop med att man köpt ut så många semestrar inför 2019 – vi kan därför förvänta oss ett lägre övertidsuttag framöver om inget onormalt inträffar.
  • Skåpinventeringen pågår – mer info ska komma ut. Viktigt att alla anställda nås av denna (även de som är lediga/semester) så att ingen riskerar att bli av med sitt skåp i onödan. Företaget lovade återkomma i frågan.
  • Säkerhetsrelaterade händelser har ökat. Exakt vad det beror på är inte klart men säkerhetsavdelningen säger sig se en direkt koppling till inflödet av många nya i verksamheten. Man ska nu göra särskilt riktade insatser mot denna grupp parallellt med sitt vanliga arbete och kartläggning. Man har även påbörjat ett arbete med att följa upp alla säkerhetshändelser och i kartläggningen föra in uppgifter om övertidsuttag och schemaläggning för att se vilka kopplingar som kan finnas. Bra tycker vi!
  • En workshop för POC personal som rör ”IVU superusers” ska hållas

Enkät inför T20

Vi vill uppmana alla våra medlemmar att kolla sin mail. Där ska det nu finnas en länk till en enkät som gemensamt skickats ut av turlistansvariga och turlistombud från Seko Lok och ST. Enkäten är kortare än den förra året och tar bara någon minut att fylla i.

OBS! Enkäten gäller INTE för de som har 8/6- eller 7//7-anställningar.

Hälsningar,
Melissa, Emil och Christofer (Seko Lok)
Marianne och Jon (ST)

Uppdatering angående lönerevisionen

Seko Lok träffade idag arbetsgivaren i ett avstämningsmöte gällande årets lönerevision, höjning av de rörliga tilläggen samt höjning av X-tillägget. Mötet avslutades i oenighet. På vissa av punkterna har arbetsgivaren gått oss till mötes medan vi inte kommit överens om andra.

Då MTRP:s förhandlingschef går på ledighet kommer förhandlingarna återupptas under andra veckan i juni. Vi återkommer med mer information.

Vikten av att ha ett skåp

I dagarna gör MTR en inventering av våra skåp. MTR vill att samtliga som har ett skåp meddelar vilket nummer det har till InternCervice. MTR säger att de vill få bättre koll över vilka skåp som är tomma så att dessa kan delas ut till de av oss som inte har något.

I avtalet vi har med MTR står att ”Åkande personal som så önskar skall tilldelas ett personligt klädskåp i anslutning till sitt tjänsteställe”. Vi har med andra ord rätt till skåp så att vi kan byta om innan och efter arbetsdagens början och slut. Vi kan alltså inte tvingas att åka till och från arbetet i uniform. Skåpen markerar dessutom var vi har vårt tjänsteställe, dvs den plats varifrån arbetstiden räknas.

Seko Lok ser ett väldigt viktigt skäl till att alla bidrar till den här inventeringen. I och med att den fysiska ordertavlan nu är borttagen har vi inte längre en naturlig plats för ett fysiskt tjänsteställe varifrån arbetsdagen börjar. Hamnar vi i en ev tvist med arbetsgivaren om var vi ska börja och sluta räkna arbetstiden, är det viktigt att så många som möjligt av oss har ett skåp som får markera var tjänstestället är placerat.

Glöm inte bort att meddela ditt skåpnummer! Det hjälper dina förtroendevalda att försvara rätten till ett tjänsteställe i framtiden. Du som ännu inte har ett skåp, se till att du får ett. Det har du rätt att kräva.


Information från avtalsförhandlingarna

Seko Lok har idag träffat arbetsgivaren för andra gången denna vecka för att diskutera och komma framåt med de nya lönerna. Samtalsklimatet är gott och ambitionen är att alla våra medlemmar, både de med tarifflön och de som har i-lön ska ha sina löner klara till nästa vecka så att den nya lönen kan betalas ut till juni-lönen.

Det finns ett par frågetecken kvar att räta ut innan vi är i mål och vi hoppas att det går att lösa under kommande vecka.

Vi har också tidigare anmält att vi vill diskutera höjd x-ersättning – vilket vi informerat om tidigare. Vi har nu lagt fram våra argument och anspråk även muntligen till arbetsgivaren som fått ta med sig frågan hem för att fundera. Att x-ersättningen är tillräckligt attraktiv för att attrahera lokförare att anmäla sig tillgängliga för övertid redan på vårkanten för sommarens helger är viktigt även för arbetsgivaren. Risken är annars att man står utan tillräckligt med personal för att bedriva trafiken under delar av sommaren. Vi återkommer med mer info i nästa vecka.

Sista anmälningsdag Fjäderholmarna!

Vi tycker att det är lite glest att bara ses utanför jobbet på julborden. Därför anordnar vi nästa vecka en båtutflykt till Fjäderholmarna. Sista anmälningsdag idag 9/5 kl 24.00.

Det blir två resor; 14 respektive 15 maj. Välj det datum som passar dig bäst!

Båtresan går från Nybrokajen kl 10:30 och tar ca 30 minuter. Väl framme på ön bjuder vi på lunch på Rökeriet (det finns fisk, kött och vegetariskt). 

Efter maten finns det lite olika aktiviteter för den som så önskar. Allt från pubar, ölprovning, konsthantverk, café, chokladtillverkning mm. Om vi gör något gemensamt eller i mindre grupper är helt upp till oss. Båten tillbaka går regelbundet varje timme så man kan stanna så länge man de tycker att det är trevligt. 

Anmälan sker till kassören på mailen Markus.Nordanstig@mtr.se

Det finns en viss begränsning av platserna så tänk på att inte anmäla er och sen bara strunta i det. Det går att avboka fram till några dagar innan. Varmt välkomna och tillsammans önskar vi oss ett vackert försommarväder!

Medlems utbildning

Jag vill slå ett slag för LO:s utbildningar för medlemmar.

Nästa utbildning: Medlem i facket går den 10-12 Juni i Sundbyberg. Ni behöver söka ledigt senast denna vecka för att han chans att få gå.

Ni får ersättning med ett skattebefriat utbildningsstipendium för de tre dagarna. Och man bjuder på mat, fika och kursmaterial.

Mer information hittar ni utanför vår fackexpedition.

Behöver ni hjälp med ansökan eller undrar något annat om utbildningar så är det bara att höra av er till mig:
Ingela S Ottosson
Ingela.SvenssonOttosson@mtr.se

Kursen i lokalt avtal

Kursen i lokalt avtal 21-22 maj är nu fulltalig. Hör gärna av er till klubbens studieansvarige, Ingela S Ottosson, om ni är intresserade av att gå kursen nästa gång den dyker upp. Att ni anmäler intresse är inte bindande men då kan Ingela informera er i förväg om datum osv när det blir dags.

MBL 6 maj samt övrig info

VD Henrik inledde dagens Mbl information och gick igenom läget för företaget Punktligheten ser tydligen riktigt bra ut för närvarande och även personalmässigt så ser det väsentligt bättre ut på lokförarsidan denna sommar jämfört med föregående – enligt uppgift idag så är det juli som har planerat underskott och där företaget hoppas på att kunna täcka vakanserna med x-gnet. Angående X-helgs ersättningen så har Seko Lok anmält redan för drygt 2 månader sedan att vi önskar förhandla nivån på ersättningen inför denna sommar. Idag kom så den digitala blanketten ut utan att någon förhandling kommit till stånd – på blanketten anges att tillägget är 2000:-/dag vilket alltså inte är färdigförhandlat ännu. Vi blev dock idag överens om att lyfta in förhandlingen om x-tillägg i den årliga lönerevisionen som startar kommande vecka. Så nu kommer den till slut till stånd. Vi råder er att ha lite is i magen och gärna avvakta utfallet av förhandlingen innan ni kastar er över den utskickade blanketten.

Vad yrkar Seko Lok på i förhandlingen?

MTR saknar sedan hösten -18 en förhandlingsansvarig efter att den förra gick på semester och aldrig kom tillbaka – det är därför mycket glädjande att företaget nu har fått tag i en förhandlare som kommit in och kan ge styrsel på verksamheten igen. Ulrik Friberg heter han som kom in för några veckor sedan och som nu tagit tag i taktpinnen för lönerevisionen. Ulrik är konsult och egen företagare och är enligt uppgift inhyrd fram till i höst någon gång. Hur det blir efter det får vi se men det känns bra att äntligen ha en motpart att vända sig till igen. Vi hälsar Ulrik mycket välkommen till pendeln!

Vad händer med FV-dagarna?

Det har varit svårt att få ut sina lediga dagar under hela MTR:s tid som arbetsgivare. Detta hänger givetvis ihop med att personalunderskottet varit massivt under större delen. En ljusning är på väg – personalomsättningen har minskat ordentligt och enligt planeringen så är man nu på väg ikapp på riktigt. Vi har i vårt avtal att banken ska vara nollad och alla dagar utlagda inför påsk och julhelg. Något som inte nåddes heller till denna påsk. Under maj ligger nu 236 dagar utlagda och resterande dagar från 2018 ska enligt företaget kunna läggas ut under juni månad. Normalt används inte sommaren till att lägga ut dagar på annat än som direktkomp på midsommar – något som alltså får ett undantag i år.

Varför har Seko Lok inte begärt skadestånd för avtalsbrott?

Vi vill givetvis att avtalet följs och att våra medlemmar får ut sina dagar i ledighet. När det inte finns personal tillgänglig till att köra den beställda trafiken så finns det heller inte möjlighet att lägga ut fler lediga dagar. Det var därför som vi under förra året kom överens om en omvandling av innestående FV-dagar till semesterdagar samt komptid. Vi bedömde det som det bästa alternativet i det läget vi var då. Vi vill jobba med lösningar tillsammans med företaget där vi kommer till bra uppgörelser för våra medlemmar. Om vi bedömer att företaget inte är intresserade av att möta oss på något sätt och struntar i att följa avtalet så är det logiskt att begära skadestånd – annars inte. Facket har ingen möjlighet att tvinga ut någon ledighet – det är arbetsgivaren ensidigt som avgör om det finns utrymme. Att få ett skadestånd till klubbkassan kan vara bra ekonomiskt men ger inte medlemmen varken ledighet eller pengar. Därför kan det var bra att tänka till innan och bygga relationer istället för att skicka in tvister. Så har vi resonerat hittills – hur det blir framöver får vi återkomma till.

Körlärarersättningen (igen)

MTR har trots ett antal påminnelser från oss inte klarat av att internt kommunicera vad vi kom överens om i vintras – nämligen 5000:- /mån i ersättning för de körlärare som är tillgängliga för minst 10 pass med elev per månad. Uppgörelsen gäller fram till sista augusti i år och efter det återgår vi till ordinarie ersättning om inget annat förhandlats. Företaget säger nu att de fått ordning på kontaktvägarna och att alla avdelningar – lön, planering, trafik och hr/chefer ska ha samma info och vara med på vagnen. Man har gjort fel, pudlat och säger nu att man ska säkerställa att korrekt ersättning ges både framåt och retroaktivt till de körlärare som omfattas.

Ersättning för stagdagar

Vi har lyft frågan eftersom vi har medlemmar som fått felaktig ersättning eller ingen ersättning i februari. Avtalet som vi har skrivet är ganska så allmänt skrivet och tar inte upp särfall som kan inträffa. MTR säger nu att man vill lösa situationen så att alla får sin ersättning som de har rätt till för året. Sedan så vill man komma överens om rutiner för hur vi ska hantera de särfall som finns och som kommer att uppstå även framöver. Det har vi inga problem med – de som var med och kommer ihåg vet att vi gjorde en sådan deal med Stockholmståg och att det fungerade. En uppgörelse som sedan inte följde med över till MTR varför vi fick problem.

Lönerevision 2019

Startar som sagt nästa vecka. Utrymmet för 2019 är 2,0% enligt den centrala uppgörelsen för 2017-2020. De flesta av våra medlemmar har tarifflön men för de som har i-lön ska utvecklingssamtal ha ägt rum för alla innan lönen förhandlas. Ambitionen är att vara klara så att alla får sina nya löner till juni-lönen. Vi återkommer med info i nästa vecka hur det går.