Nya kollektivavtalet

Som vi tidigare informerat om så har vi tecknat ett nytt (uppdaterat) kollektivavtal som börjar att gälla från i mars när SJ tar över som arbetsgivare.

Det mesta kommer ni att känna igen men det finns ett par ändringar som kan vara av intresse.

 • Nya regler kring STAG-dagar/Tjänstledighetsdagar

Vi har tidigare haft en modell där vi fått utbetalt ersättningen för årets dagar i februari och sedan fått ett avdrag när dagarna tagits ut i form av ledighet. Detta försvinner nu. Vi kommer istället att få dagarna i en dagbank och när dagarna tas ut så görs inget avdrag på lönen. Banken kommer att ha ett tak på 20 dagar och stämmas av mot detta 31 januari varje år. Överskjutande dagar utöver taket kommer att betalas ut i pengar. Värdet är detsamma som tidigare – 4,6% av aktuell månadslön per dag. För de som inte önskar ta ut sina dagar och hellre vill ha det som tidigare så går det bra att begära utbetalning av dagarna i pengar istället. Begäran ska inkomma senast den 15:e i månaden för att kunna betalas ut på nästkommande månads lön. Detta förfarande kommer att gälla även för komptimmar som samlats i timbanken. Även fortsatt gäller att stagdagarna ska sökas i samband med semestervalet – då finns rättighet att få dagarna förlagda. Under året går det också bra att söka dem – de läggs då ut i mån av utrymme. Sammantaget så blir dagarna framöver mer lika semesterdagar och ambitionen är att fler ska ta ut dom i form av ledig tid.

Vad gäller för lönen i februari detta år?

I inrangeringsförhandligarna förde vi fram att vi hellre ville ha alla dagar i banken redan från start och att vi därför helst såg att ingen ersättning betalas ut i februari. SJ tog med sig detta och har nu en diskussion med MTR. Vi har ännu inte fått bekräftat hur det verkligen blir – antingen betalar MTR ut sin del av summan (cirka 2/12-delar) eller så clearas detta mellan bolagen och vi får 6 dagar innestående i banken.

 • Ersättning för läkarvård/läkemedel

Vi har haft 200 kronor per tillfälle tidigare. Från och med nu blir det istället upp till 1200kr per år för läkarvård (patientavgift) samt 1200 kr per år för läkemedel. För eventuella kostnader mellan detta och högkostnadsskyddet får vi betala själva. Kvitto ska även fortsatt lämnas in.

 • Nya tak för kompbanker

Alla som går över tar med sig sina sparade saldon oförändrade. Från och med 2025 så blir det ett tak för bankerna:

 • Timkontot 80 timmar
 • Dagkontot 20 dagar
 • Semesterdagskontot 30 dagar (ingen förändring mot idag)

I dagkontot ingår förutom sparade stag-dagar även ej utlagda FV-dagar från föregående år. Kontant uttag från timkontot = månadslönen / 165 per timme. För dagkontot 4,6% av månadslönen per dag om det är en stag-dag. Om det är en FV-dag = 4,6% av månadslönen samt 1 h och 19 min till timkontot

 • Vi inför inte schemaändringskorridoren

Vi behåller de skrivningar om tidsförskjutningstillägg som vi har idag och går inte över till den centralt överenskomna schemaändringskorridoren. Vår bedömning är att den modell vi har är bättre än den nya centrala. Även SJ var nöjd med denna ordning. Hur det ska hanteras på moderbolaget är heller inte klart ännu. Parterna kan i ett senare skede säga upp denna del av avtalet – om så sker ska korridoren införas efter 6 månader och efter en förhandling om hur det ska gå till. Samtliga förbund behöver vara överens om en uppsägning – det räcker inte att ett förbund önskar säga upp dagens ordning. Om arbetsgivaren skulle välja att säga upp dagens modell så försvinner VIK-tillägget för de som går på vik-lista och en ny ”skubb-ersättning” behöver förhandlas fram.

 • Ingen förändring av dispensrätten för övertid

Parterna är lokalt överens om att inte införa den centrala skrivningen om att individen själv får bestämma om övertid upp till 250 timmar. Det blir alltså även framöver klubben som äger dispensrätten för övertid utöver 200 timmar per år

 • Gemensamma löner och ob-tillägg

Vi har tidigare haft löneskillnader mellan förbunden. Från och med mars så är alla tariffer och ob-tillägg gemensamma igen. Vi har även förhandlat tillbaka en utbildningslön som kommer tillbaka till lönebilagan. Denna blir 50% av slutlönesteget. Vi har fått in instruktörstillägget i lönebilagan och knutit detta till undervisningstillägget (20 undervisningstillägg = instruktörstillägget). Vi har också fört in text i bilagan att våra rörliga tillägg SKA räknas upp med central procent vid lönerevisionen. Detta har varit en följetong under hela MTR-tiden och det är skönt att det nu är löst.

Vi har även fått gemensamma regler kring handledartillägg som återkommer för SEKO:s lokförare. Vid tjänstgöring med upp till 11 dagar per kvartal med elev utbetalas inget dagtillägg. För dagar därutöver utgår dagtillägget. Hur utläggning av elevturer ska ske och på vilka premisser kommer vi att ta en diskussion med SJ om så snart det är möjligt.

 • Schablontider för resa till utbildning

Har också varit ett bekymmer under hela MTR:s tid som arbetsgivare. Nu är vi överens i avtal om att använda oss av schablontider. Södertälje – Äs/Cst 60 minuter; Södertälje – Brod 90 min Cst-Äs fortsatt 30 min.

 • Övriga förmåner

Vi behåller SL-kort samt Rikskortet även under SJ (finns dock inte i avtal för LF utan är en ensidigt utgiven förmån även framöver)

Vi försökte få till ett högre friskvårdsbidrag och tillgång till privatresekortet men där fick vi nej. Så det får vi fortsätta att jobba för framöver.

Länk till nya avtalet nedan:

Kollektivavtal-for-SJ-Stockholmstag-Slutligt-2024-02-28

Kommentarer inaktiverade.