Ett sammandrag av klubbens årsmöte 8/2 2024

Igår 8/2 höll klubben sitt årsmöte, där bland annat resultatet av val av förtroendevalda fastställdes. Mötet leddes av Linda Agetoft, förbundssekreterare på Seko. Linda såg på ett bra sätt till att mötet flöt på och fördelade ordet när så behövdes. Linda berättade även lite om vad som pågår inom Seko i stort just nu. Mer om detta kommer ni kunna läsa i det protokoll som just nu justeras och kommer läggas ut inom kort. 

Valet, som var väldigt jämnt speciellt vad gäller posterna till ordinarie ledamöter, resulterade bland annat i följande:

Till kassör valdes:

Mikael Eriksson (omval)

Till ordinarie ledamöter valdes:

Staffan Flodquist (nyval)

Nils Westberg Ahlmark (nyval)

Ersättande ledamöter:

Nina Sagulin (omval)

Robert Sundin (omval)

Sedan tidigare sitter Anders Österman, Dennis Lamberg-Clemes och Anna Arnell som ordinarie ledamöter. Deras mandat sträcker sig till nästa årsmöte i februari 2025.

På årsmötet återvaldes dessutom den nuvarande valberedningen:

Ylva Vendel

Richard Rosén

Petter Johansson

Cecilia Hansson

Turlistombud Södertälje:

Christofer Adrian (omval)

Turlistombud:

Erik Perez (nyval)

Jeanette Rickebo (omval)

Revisorer:

Björn Lövdahl (omval)

Sam Ekemark (omval)

Till ersättande revisorer valdes:

Felix Hurtig (nyval)

Jonatan Olsson (nyval)

Du hittar klubbens alla förtroendevalda på https://www.pendelforarna.se/kontakt/

Kristoffer Johansson, klubbens nuvarande ordförande berättade på årsmötet att han kommer avgå som ordförande 15/2. Mikael Eriksson kommer då bli tf ordförande, tills ny ordförande valts av medlemmarna. Monika Roll utträder ur styrelsen, detsamma gäller Melissa Svenhard. 

Kommande val av ny ordförande i klubben

På mötet presenterade styrelsen en preliminär plan för att utse en ny ordförande efter Kristoffer. Förslaget innebär att en nomineringsperiod nu har öppnats som varar tom 15/2. Det finns nu alltså möjlighet att nominera medlemmar till att bli ordförande. Nomineringar lämnas till valberedningen på ylva.vendel@mtr.se. Efter nomineringsperioden kommer ett val hållas 19/2-1/3. Valresultatet fastslås på ett kommande medlemsmöte som preliminärt planeras att hållas 5/3. På det mötet kommer det även eventuellt hållas ett fyllnadsval, beroende på om ordförandevalet leder till att det blir en vakant plats i styrelsen eller inte. Observera att valberedningen kan komma att korrigera denna plan.

Om det nya avtalet 

På mötet redogjordes även för och diskuterades det nya avtal som börjar gälla iom att Stockholmståg tar över i mars. Vi har tidigare publicerat en sammanfattning om vad det nya avtalet innebär här:

Själva avtalet hittar du här:

https://usercontent.one/wp/www.pendelforarna.se/wp-content/uploads/2024/02/SJ-Stockholmstag-1.pdf

I korthet kan sägas att avtalet bland annat innebär att det kommer finnas tre olika tidsbanker för att hantera ledigheter som vi har rätt till. En bank med semester, en med FV och Stag-dagar, samt en bank med komptimmar.

Vi behåller SL-kortet och Edenredkortet. Dock får vi ej SJs privatresekort, men kommer att ha rabatt på resor med SJ.

I övrigt behandlade och godkände årsmötet de verksamhets- och ekonomiska berättelser som styrelsen presenterade. Den framlagda verksamhetsplanen för 2024 lades till handlingarna. Några medlemmar efterlyste att styrelsen framöver i större utsträckning ska stämma av med medlemmarna vilka frågor som är viktiga att arbeta för.

Årsmötet fastställde även att årets budget och nomineringsmöte ska hållas 12/11. Årsmötet 2025 beslutades hållas 11/2. 

Protokoll från årsmötet kommer publiceras inom kort.

Kommentarer inaktiverade.