Klart med nytt kollektivavtal för SJ Stockholmståg

Sent igår kväll gick vi i mål i inrangeringsförhandlingarna som pågått under januari. Det betyder att vi nu preliminärt är överens (vi väntar på det signerade protokollet) med vår kommande arbetsgivare om vad som ska gälla för personalen. Stämningen har varit god under förhandlingarna och det har varit en bra och respektfull ton mellan parterna. Alla föreningar har deltagit – ombudsmännen för SEKO, ST och SRAT har suttit gemensamt liksom våra lokala fackliga representanter som suttit tillsammans i en stor förhandlingsdelegation.

Det nya upplägget innebär att vi nu kommer att ha ett gemensamt lokalt kollektivavtal som gäller för alla delar inom pendeln – lokförare, station, verkstad och städ. Så långt det har gått har vi framöver samma villkor i grunden. Sedan har vi alla olika grupper arbetstidsbilagor (för oss LF ”gamla” bilaga 6) och lönebilagor för att omhänderta de skillnader som varit för stora för att enas kring gemensamt.

Det känns väldigt skönt att ha kunnat sitta ned med representanterna för SJ och uppdatera kollektivavtalen och få till aktuella skrivningar – något som trots vår önskan aldrig kom till stånd under MTR. Då vi ännu inte fått det underskrivna protokollet så väntar vi med att informera kring de (mindre) förändringar som nu blir. Bedömningen är att det nya avtalet inte innebär något tappat avtalsvärde utan snarare att vi fått till några förbättringar både på totalen och för lokförarna.

På årsmötet nästa vecka hoppas vi kunna berätta mer om det nya avtalet.

Kommentarer inaktiverade.