Förhandling gällande lokförarens nya arbetsuppgifter.

Seko Lok har det senaste året försökt få till en förhandling med MTR kring lokförarens utökade arbetsuppgifter som tillkommit i samband med att vi tvingats övergå till ensamarbete. Vi har lyft frågan om ersättning på MBL, med förhandlingschefen, med trafikchefen och HR-chef. Vi har tagit upp det med MTRPs VD och MTR Nordics VD (Både nya och gamla). MTR har i alla lägen duckat våra försök till förhandling. De flesta gånger vi tagit upp frågan har vi inte ens fått svar, andra gånger har vi blivit lovade återkoppling som sedan uteblivit.

Vi har lovats genomlysning och värdering av den nya lokförarrollen i protokoll från andra överenskommelser och trots det har vi inte fått till en träff, förns nu.

I början av året träffade vi MTRPs HR-chef och MTR Nordics HR direktör för att prata om det krav på ersättning som klubben skickat in. Första mötet vi hade handlade mest om att förklara vilka nya moment som hamnat på lokföraren i och med ensamarbetet och hur det påverkar oss i vårt arbete. MTR tog sedan kontakt med SJ i frågan för att se deras inställning i det hela, då det är de som kommer sitta med kostnaden om en månad.

Igår sågs vi igen och MTR fick säga sin syn på vad de tyckte var en skälig ersättning.

Inte helt förvånande anser inte MTR att de arbetsuppgifter vi fått sen ensambemanningen infördes är tillräckligt omfattande för att det ska berättiga den ersättning i pengar och förkortad arbetstid som SEKO Lok lagt fram. De hade heller inte något eget bud att komma med. De ansåg helt enkelt inte att vi skulle ha nåt för de nya arbetsmomenten som tillförts.

Självklart håller inte klubben med.

Vad händer nu?

Om en månad tar SJ över driften av Pendeltågen. Det blir nu dem vi får förhandla med i den här frågan.

Förhandlingen med MTR avslutades i oenighet och i protokollet kommer vår synpunkt framgå tydligt.

Kommentarer inaktiverade.