Lägesrapport inför hösten

Hösten står för dörren och med den växlar det fackliga arbetet upp igen efter sommarens ledighet. Ordinarie MBL-träffar startar kommande måndag 4:e september igen. Då får vi (kanske) facit på hur många lokförare vi har kvar och hur många som lämnat för annat sedan i våras.

Hur har sommaren gått då?

Jo den får väl anses ha passerat utan större problem – personalmässigt har vi varit i relativ balans eftersom MTR i år valde att köpa ut tillräckligt med semestrar. Ändå har en hel del övertid gått ut, primärt på helgerna där det alltid är ansträngt. Det instiftade dagtillägget har gjort att de flesta vardagsgneten gått åt de också. DÖS-tågen har även de rullat utan större problem med kameror eller monitorer. Visst har vi fått in ett antal rapporter om inträffade problem men på det stora hela verkar det ha fungerat okej.

Och vad tror vi om september?

Det som räddar oss från ett totalt haveri redan nu när hösttidtabellen gått igång är att företaget valt att reducera driften från 21/8 till 30/9 ned till drygt 80% av beställd trafik. Planen som ligger just nu är att vi ska gå upp till omkring 90% från oktober. Det ser väldigt tufft ut – vi saknar helt enkelt tillräckligt med lokförare för att klara detta som det ser ut idag. Eftersom det stora flertalet av de som idag är under utbildning inte blir examinerade förrän i slutet på året eller i början av nästa år så innebär detta att det enda sättet att hålla uppe trafikvolymen blir genom att öka övertidsuttaget ytterligare. Lyckas det? Det märker vi snart…

Press på lokförare att ta fler dagar med elever

Lokförare som tjänstgjort i 3 år är möjliga att utbilda till körlärare och förväntas därefter klara av att utbilda nya kollegor. Så långt inget konstigt, det ligger i linje med vad vi överenskommit med MTR redan förra hösten när uppgörelsen om det inlösta dagtillägget gjordes. Däremot är det djupt problematiskt att arbetsgivaren nu för att rätta till de egna misstagen som skett under året som följde pressar lokförarna med förväntan att vi ska lösa de uppkomna problemen.

Problemet är tvådelat:

1: MTR har inte utbildat körlärare i den takt de skulle. När vi gjorde uppgörelsen var det med förutsättningen att vi behöll det rörliga dagtillägget under perioden fram till 31/7-23. Detta för att ge arbetsgivaren ordentligt med tid för att hinna med utbildningen. Vi accepterade i och med detta att det initialt kunde bli fler än 4 dagar med elev per anställd och månad. Något som dagtillägget reglerade. Vi gjorde detta med löfte om att vi nu från denna höst skulle ha nått en nivå som innebar 1-2 dagar med elev per månad i snitt. Något som vi är väldigt långt ifrån just nu. MTR behöver istället att vi tar +10 dagar per månad för att få det att gå ihop.

2: Personalomsättningen är alldeles för hög. Vilket har gjort att redan utbildade körlärare har slutat vilket ökat på behovet av nyanställningar med resultatet att ännu fler behöver LIA-tid.

För att komma tillrätta med situationen kallade MTR till möte nu i sommar innan vi nådde sista juli. Förhoppningen var att hitta en väg framåt både när det gäller utbildningsbehovet/körlärare och personalförsörjningen under hösten/vintern. För att detta skulle vara intressant för oss så ställde Seko Lok krav på vad en ny överenskommelse behövde innehålla:

  • Värdering och lönesättning för den nya lokförarrollen (PTU)
  • Lösa ut tvisten om 2022 års FV-dagar (snart ska vi träta om 2023 års dagar…)
  • Hantering av rörliga tillägg i lönerevisionen

Vi träffades vid några tillfällen och det som det mynnade ut i var att MTR inte sade sig ha möjlighet att göra en överenskommelse som innehöll det som vi förde fram – istället tog bolaget ett ensidigt beslut att förlänga det rörliga dagtillägget för körlärare. I och med detta förväntade sig MTR att vi skulle acceptera att bli schemalagda så många dagar med elev som verksamheten kräver. Vi har dock hela tiden varit tydliga gentemot arbetsgivaren att allting överstigande 4 dagar per månad endast är aktuellt om det sker på frivillig basis.

Ingenting sedan i somras har egentligen förändrats gällande detta – förutom att MTR nu i diverse utskick upprepar att de har möjlighet och rätt att schemalägga hur många dagar de vill. Tråkigt, särskilt eftersom vi under diskussionerna som ledde fram till denna uppgörelse pratade mycket om detta och även förde in text i bilagan för att reglera förläggningen – ”Nya handledare schemaläggs normalt i snitt upp till fyra dagar per månad med elev”. Att vi var överens om detta visar även följande stycke: ”Under en uppstartsperiod från 2022-10-01 till och med 2023-07-31, för övriga som utbildas till handledare, kommer den som schemaläggs med i snitt fler än fyra pass per månad, alternativt fler än tolv pass per kvartal att ersättas med ett dagbelopp om 260kr för de pass som överstiger detta antal.”

Viktigt i detta: Seko Lok har ingenting emot att våra medlemmar tar fler än 4 dagar med elev per månad. Det är jättebra, de som kan vill och orkar får gärna ta så många dagar de vill. Men de som tvärtom känner att de INTE orkar måste respekteras. Vi ställer inte upp på argumentationen från MTR som nu kallar våra medlemmar till samtal (”BackOnTrack”) för att tala de tillrätta och även hotar med vidare åtgärder för de som inte ställer upp. Ett sådant beteende kommer inte att löna sig – vi ser istället en risk att fler lokförare ser sig om efter nya möjligheter annorstädes. Man röstar med fötterna…

Vi fortsätter att stötta de medlemmar som hör av sig i denna fråga. Se tidigare inlägg hur ni ska agera i det fall att problem uppstår.

Kommentarer inaktiverade.