Central tvist om 2022:års FV dagar avslutad

Seko och Almega har avslutat förhandlingen om våra innestående FV-dagar för 2022.

Förhandlingen avslutades i enighet och innebär att klubbens medlemmar som hade innestående FV-dagar som enligt avtal skulle ha lagts ut innan julhelgen -22 blir ersatta med 2 semesterdagar per ej utlagd FV-dag.

Dagarna ska tillföras medlemmarnas saldo och kan användas i kommande semesterval för utläggning under 2024. I det fall att medlem i och med detta får fler än 30 dagar i ”banken” så gäller att överdagarna ska läggas ut under 2024 så att saldot återigen är max 30 sparade dagar efter nästa års semeserkonsumtion.

Kommentarer inaktiverade.