Villkor för åkning med elev från augusti – 23

Seko Lok tecknade hösten -22 en uppgörelse som innebar att vi löste in det rörliga dagtillägget för handledare/körlärare och istället lade 1000:- kronor på slutlönesteget. Vi blev samtidigt överens med arbetsgivaren om att behålla det gamla dagtillägget fram till 31/7 – 2023. Detta eftersom det bedömdes nödvändigt för att MTR skulle hinna med att utbilda alla lokförare som ”fyllt 3 år” så att vi skulle vara i balans inför denna höst. Nu är hösten snart här och resultatet visar att inte tillräckligt många lokförare är utbildade ännu samtidigt som antal elever under utbildning är mycket högt. Behovet av LIA-platser är helt enkelt större än vad det finns kapacitet för.

Med anledning av detta har vi träffat arbetsgivaren för att diskutera en möjlig lösning. Diskussionen kom även att handla om personalläget i stort under resten av detta år och vilka möjligheter som finns att mötas i en överenskommelse som tar hand om de ”utmaningar” som vi ser.

Seko Loks ingång i detta är att vi gärna medverkar till en lösning som omhändertar de svårigheter som vi redan nu kan se väntar under resten av året. För att det ska vara möjligt ser vi att en helhetslösning behöver till där vi tillsammans med MTR omhändertar de frågor där vi idag inte är överens: höjning av rörliga tillägg i lönerevisionen, hantering av FV-dagar för 2022 och 2023 samt att vi landar i en värdering och lönesättning för den nya lokförarrollen på pendeln.

Det här förde vi fram när vi träffade arbetsgivaren, diskussionerna var bra men vi kom inte hela vägen fram till ett avtal redan nu utan kommer att behöva fortsätta samtalen kring detta under hösten.

Vad gäller då för elevåkning från och med 1/8?

  • Planeringen kan schemalägga upp till 4 dagar per månad med elevåkning för dig som genomgått körlärarutbildning.
  • Ytterligare dagar är möjliga om du och företaget är överens om detta
  • Seko Lok har inte avtalat någon ersättning för detta. Det blir ett ensidigt satt tillägg där arbetsgivaren kommer att gå ut med information kring vilka nivåer som gäller. Det är sedan upp till var och en att avgöra om detta är intressant eller inte.

Kommentarer inaktiverade.