Lägesrapport aktuella frågor 15 januari

FV-dagarna för 2022

Enligt den senaste informationen vi fått från förbundet hoppas man att den centrala förhandlingen gällande de cirka 800 icke utlagda FV-dagarna för 2022 klaras av i slutet av januari. 

Vårt krav i den centrala förhandlingen gällande 2022 års dagar är att varje icke-utlagd dag ska ge 7,2 timmar kvalificerad ÖT + 3,5K, alternativt två semesterdagar + 3,5K. Vi förbehåller oss också rätten att utkräva skadestånd till klubben för de avtalsbrott som hanteringen inneburit.

Dagar som bortfallit i lönespecar har korrigerats för de flesta – om det fortfarande finns felaktigheter i ditt saldo så kontakta planeringen så snart som möjligt. Självklart ska vi kunna lita på att saldot i HR+ stämmer.

Vissa av er kan även ha dagar kvar från 2021. Dessa är inte medräknade i de 800 dagarna.

Semestervalet

Då har datumet för inlämning av 2023 år semesterval passerats. Klubben kommer träffa arbetsgivaren för en avstämning innan resultatet publiceras. Detta kommer bland annat handla om att utköpen skett på ett korrekt sätt liksom hanteringen för att alla som önskar ska få de fyra veckors sommarsemester de har rätt till.

Tid för inläsning av Trafikhandboken

Enligt mail från trafikchef Henrik Rasin ska vi ges två timmar i kompbanken för inläsning av nya Trafikhandboken. Detta är inte något som är förhandlat med oss. Det finns därför ingen skyldighet för dig att läsa dokumentet på övertid. Vi rekommenderar att du vid lämpligt tillfälle – tex vid reservtur – går igenom dokumentet.

Seko Lok söker valberedare

Klubben skulle till årsmötet minst behöva en ny valberedare inför verksamhetsåret 2023. Som valberedare ska du vara delaktig i arbetet med att hitta nya kandidater till förtroendeuppdrag. Är du intresserad, vill tipsa om annan medlem som kan tänkas vara det eller veta mer om uppdraget, hör av dig på styrelsen@pendelforarna.se

Kommentarer inaktiverade.