Semestervalet för sommaren igång

Semestervalet ligger ute och är öppet fram till 12/1. Semestern som ska sökas i detta val är från och med v8 i år till och med v1 2024. Både huvudsemester och ströveckor för vår och höst ska sökas. För de som har Ståg-dagar (tjänstledighetsdagar) ska även dessa sökas. Ståg-dagar förläggs sist – efter att all annan semester förlagts och kan ej tas ut under perioden juni,juli,augusti.

Kort om valet: i normalfallet har du 25 dagar plus X antal Ståg-dagar att söka.

  • Du SKA söka en huvudsemester om minst 3 sammanhängande veckor under året.
  • Minst 4 veckor måste sökas totalt i valet. Maximalt 1 vecka kan sparas.
  • Du har rätt att vara ledig helgen innan din utlagda huvudsemester UTAN att det konsumerar några semesterdagar
  • Du har rätt att vara ledig helgen innan en utlagd strövecka – detta konsumerar i sådana fall semesterdagar (om det är en arbetshelg). Ange i så fall detta i valet.
  • 4 Stågdagar ger rätt att söka hel vecka. Annan ledighet kan tas i anspråk vid behov.
  • Stågdagar kan även användas för att söka enstaka dagar – även detta ska göras i semestervalet
  • För de som går på 8/6 gäller att en huvudsemester om 3 eller 4 veckor ska sökas. (Tänk på att nyckeln konsumerar 8 semesterdagar under året i normalfallet.) Om du har ytterligare sparad semester att använda kan du självklart söka ut denna i valet. Du behöver ange totalt 4 veckor för att kunna registrera valet.
  • De som kan tänka sig att ”sälja” sin sommarsemester anger detta i valet tillsammans med önskemål om vilka veckor som istället önskas för huvudsemestern. Ersättning för utköpt semester är 1,25 X månadslönen i slutlönesteget (vid tidpunkten för utbetalningen). Ersättning betalas ut på månadslönen innan huvudsemesterns förläggning.

Vi har en hel del nyligen anställda lokförare och några av er söker nu semester för första gången. Vi vet att det kan upplevas som lite krångligt att hålla reda på vad som gäller. Kontakta oss gärna om det är något som ni undrar.

Seko Lok har uppmärksammat arbetsgivaren på några frågetecken kring valet:

  • rätt till 4 veckors sammanhängande ledighet under sommaren

I och med att verktyget kräver 6 aktiva val för att kunna registreras och det endast finns 5 alternativ med 4-veckorsperioder under sommaren så finns ingen möjlighet att endast söka 4-veckor utan att minst en 3-veckorsperiod väljs. Detta behöver åtgärdas. Om ingen ändring i verktyget hinner ske innan vi stänger valet så ska du som endast vill ha 4 veckor ändå välja en 3-veckors som sista alternativ för att kunna skicka in valet. Sedan så får det manuellt säkerställas så att du får dina 4-veckor.

  • ströveckor ligger tillgängliga för sökning även på sommaren

Normalt söker vi inte ströveckor på sommaren eftersom utrymmet där ska vara fyllt efter att huvudsemestrarna lagts ut. Varför det nu öppnats upp i systemet för detta är oklart.

Vi ska träffa arbetsgivaren denna vecka för att reda ut frågetecknen. Viktigt i år är också att det är ordning och reda kring rutinerna för utköp – något som blev fel förra året.

Vi har även gjort en ändring i år när det gäller turordningen inom semestervalslistorna – tidigare har en LF som ”ramlat ur” listan vid tex byte av tjänst internt hamnat sist i listan vid återkomst till LF-tjänst. Detta är nu ändrat så att vi istället gått över till anciennitet även inom semesterlistorna. Samma regler som styr inplacering vid schemasökning används nu för semesterlistorna. Det kan innebära att det i år skett någon/några ändringar i er semesterlista. På det stora hela kommer det dock inte att innebära någon förändring.

Kommentarer inaktiverade.