Seko Lok går vidare till central förhandling om FV-dagar

Efter att klubben begärt förhandling gällande ej utlagda FV-dagar för 2022 så träffade vi MTR i frågan den 21 november. Seko Loks krav var att dagarna antingen läggs ut i schema innan julhelgen (enligt kollektivavtalet) alternativt att vi kommer överens om villkor för inlösen av de innestående dagarna.

Inför förhandlingen hade vi fått uppgifter om att det handlade om någonstans 500–700 dagar men situationen var värre än befarat – över 1 000 dagar ”hänger” och har inte planerats ut som de skulle.

MTR sade sig inte ha någon möjlighet att förlägga annat än någon enstaka dag nu i december. Genom att vägra utläggning av FV-dagarna så har nu arbetsgivaren brutit mot kollektivavtalet samt nyttjat kollektivet för planerad övertid med omkring 1 000 dagar under hösten. Det här är alltså utöver de dagar som frigjordes för övertid genom vår överenskommelse om ”5-extra pass” under perioden 1 oktober till 28 februari. Övertidsbehovet framstår alltså som enormt i dagsläget. Då ingen ljusning väntar i närtid så har Seko föreslagit att vi ska planera för reducerad trafik under T23 redan nu och få med beställaren på detta. Detta återkommer vi till.

Seko krävde ersättning med 7,2 h kvalificerad övertid per arbetad FV-dag alternativt två sparade semesterdagar till banken. Utöver detta krävde vi också 3 500:- per dag eftersom övertiden är planerad och har skett under perioden när vi har ett avtal om x-tillägg för planerad övertid. MTR avvisade våra krav och erbjöd istället en inlösen av FV-dagarna till semesterdagar med förhållandet 1:1. Det är helt otänkbart för oss. Då vi stod så pass långt ifrån varandra avslutades förhandlingen i oenighet och klubben går nu vidare och påkallar central förhandling i frågan. När denna kan komma till stånd är osäkert idag. Vi kommer att återkomma så snart vi har mer information att ge.

Kommentarer inaktiverade.