En vecka kvar till fas 3

Under dagens MBL-träff ägnades en stor del av tiden åt hur statusen ser ut inför måndagen den 5 december då 30 procent av pendeltågen ska gå utan tågvärd, det vill säga fas 3 av PTU-projektet. Arbetgivaren meddelade att antalet ombygda fordon som behövs för att trafikera den nya fasen kommer vara uppnått till starten.

Från fackligt håll kan vi konstatera att frågetecknen är många och att företaget har en del arbete framför sig den kommande veckan i att kommunicera ut vad som gäller då fas 3 träder i kraft. Många medlemmar har angivit att de känner sig osäkra inför den 5 december då PTU-utbildning och information upplevts som bristfälliga. Medlemmar har heller inte fått någon konkret respons angående åtgärder då man lyft detta med respektive gruppchef.

Företaget kommer under veckan frigöra instruktörer samt går in med resurser för medåkning med kollegor i syfte att fånga upp de frågeställningar och den eventuella osäkerhet som finns i kollektivet. Man menar att alla de obesvarade punkter som uppdagades under riskanalysen inför PTU nu ska vara åtgärdade, även om det medges att implementteringen kan komma att gå långsamt och fler frågetecken kan komma att uppdagas längs vägen. Vi identifierade specifikt två områden där vad som gäller snabbt behöver kommuniceras ut inför nästa vecka.

Trafikutbyten på Stockholm city och Odenplan

Idén om att plattformsvärdarna vid behov skulle nå föraren via fordonens nödtalsenheter är slopad till förmån för att särskilda telefoner för norr- respektive södergående tåg ska användas då kontakt mellan LF och plattformsvärd behöver upprättas. Vilka nummer dessa har samt vid vilka situationer och hur de ska användas har ännu inte gått ut. Heller inte om plattformsvärdarna ska använda sig av handsignalering etc. Arbetsgivaren kunde idag inte ge oss alla konkreta svar kring hur trafikutbytena ska övervakas.

Rampservice

De nya rutinerna för rampservice, och i synnerhet den spontana rampservicen, har heller inte kommunicerats ut på ett tydligt sätt. Från och med 5 december ska inte rampservice längre ingå i tågvärdens arbetsuppgifter utan i första hand hanteras av stationsvärd och i förekommande fall kundservicevärdar och OTS. Stationsvärden ska då rampervice är aktuell även kontakta DLP som i sin tur kontaktar LF på berörda tåg där den ska ske. Vi ser hur detta riskerar bli scenarion som drar ut på tiden men också hur förvirring riskerar uppstå om vilket tåg rampservicen gäller för, särskilt vid trafikstörningar och på de driftplatser där det går mycket tåg.

Skriv rapporter

Vi uppmanar medlemmar att fortsätta rapportera till arbetsgivaren då brister kopplade till PTU och arbetsmiljön upplevs. Några saker som hittills nämnts bland medlemmar är huvudvärk, stress och distraktion från skärmarna då du kör under dygnets mörka timmar. Varje rapport som skickas in kan användas som underlag för att åstadkomma förändringar.

Kommentarer inaktiverade.