Information från skyddsombuden Seko Lok, ST Pendeln inför fas 3

PTU-projektet går nu på måndag den 5 december in i fas 3 som innebär att lokförare själva ska kunna framföra tåg utan medföljande tågvärd. Från det att PTU-projektet började så har skyddsombuden varit med i projektet, men dock inte i den omfattning som vi har förväntat oss med stöd av Arbetsmiljölagen.

Riskbedömningar har varit många och omfattande för att finna risker som måste tas om hand innan PTU start. Skyddsombuden kan dock konstatera att det finns brister, ibland stora brister, i de föreslagna lösningarna på uppkomna risker. Det är ofta lösningar som inte är robusta, konkreta eller har hög kvalité.

Nu på måndag när de första PTU/DÖS tågen ska gå så kommer MTR P naturligtvis följa det mycket noggrant, ”Hur går det? Blir tågen försenade? ” När nu den enskilde lokföraren ska försöka köra efter bästa förmåga är det viktigt att de förutsättningar hen har fått i form av utbildningar och instruktioner stämmer och kan efterlevas. Då är det viktigt att de arbetsuppgifter som har tillkommit utförs mycket noga och korrekt så att inget missöde eller allvarlig händelse inträffar, med andra ord, det får ta den tid det tar.

Efter att lokföraren avslutat sin tur önskar skyddsombuden att hen skriver en avvikelserapport om:

· Tankar, känslor, oro, stress innan turen började (sömnkvalité, oro inför turstart, stress om vad som kan komma att hända)

· Tankar, känslor, oro, stress under turen (stressigt med alla arbetsuppgifter, koncentration, utsatthet)

· Tankar, känslor, oro, stress efter turen (känsla av utmattning, huvudvärk, synpåverkan)

Denna avikelsrapport skickas in som vanligt i MTR´s Compass system med kopia till skyddsombuden.

Seko lok: skyddsombud.sekolok@mtr.se

ST Pendeln: kansliet@stpendeln.se

Skriv avvikelserapporterna kortfattade, bara dina iakttagelser och känslor är med och är tydliga.

Skyddsombuden kommer att analysera era rapporter och med det som underlag driva uppkomna problem vidare mot MTR.

Skyddsombuden Seko Lok, ST Pendeln

Kommentarer inaktiverade.