Bemanning jul och nyår

Seko Lok har inför schemasläppet denna månad träffat arbetsgivaren för en avstämning kring personalläget för december. Enligt arbetsgivaren finns stora personalunderskott för främst julafton men även för juldagen samt nyårshelgen.

Från klubben har vi fört fram att vi inte tycker att det är en bra idé att beordra in ledig personal under dessa dagar utan att vi istället vill se en reducerad trafik i det fall att frivillighet inte räcker till för att fylla vakanserna. Vi vet av erfarenhet att trycket på att resa under julafton inte är jättehögt i vår trafik. Vi ser att vi istället för ordinarie lördagstrafik skulle kunna reducera trafiken och trafikera med långa tåg men med färre avgångar. 

Tyvärr fanns inte viljan hos arbetsgivaren att gå vidare med förslag på en reduceringsplan till beställaren – utan det är beställd trafik som gäller. Denna inställning kommer att innebära att ett stort antal av våra medlemmar blir schemalagda för jobb på någon av sina lediga helgdagar. 

Varför stannar Seko Lok kvar i uppgörelsen om 5 pass till sista februari?

Vi gick in i uppgörelsen därför att vi ansåg att den är bättre än alternativet. Det stämmer att det är tack vare/på grund av denna överenskommelse som arbetsgivaren nu kan schemalägga oss för pass redan på månadslistan (tex julafton). Men överenskommelsen har också inneburit att väsentligt färre pass hittills har behövt beordras ut i ett sent skede (dagen innan) vilket annars hade blivit fallet under hela perioden från 1/10.  

X-tillägget om 3500:- samt fördelen att i god tid få reda på vilken dag du förväntas arbeta extra har hittills vägt upp för de nackdelar det innebär. 

Senaste veckan har vi fått rapporter från medlemmar om att några pass har beordrats ut i sent skede igen – det gillar vi inte. Om vi hamnar i en situation återigen där arbetsgivaren regelmässigt beordrar ut jobb i sent skede så behöver vi ha en annan lösning. Då försvinner incitamentet för uppgörelsen – vilket vi meddelat arbetsgivaren. 

Vid något tillfälle så har det felaktigt getts information om att x-tillägget INTE skulle gälla vid ett sent beordrat jobb. Det är fel. Klubben kommer att kräva ut x-tillägget i det fall att företaget beordrar ut en av våra medlemmar om det inte skulle läggas på korrekt. Att vi hamnar i ett läge med lediga vakanser beror på att planeringen inte har lyckats fullt ut med månadsplaneringen. Givetvis kan det förekomma toppar i sjukskrivning/vab som ytterligare försämrar läget. 

Har ni fått ett jobb utlagt idag som ni absolut inte kan täcka?

Kontakta er gruppchef så snart som möjligt – kanske går det att byta tider eller lösa på annat sätt? 

Som vanligt gäller att ni är era egna skyddsombud – är ni för trötta och inte i form att tjänstgöra så ska ni heller inte köra tåg.

Kommentarer inaktiverade.