AV ger MTR bakläxa

I ett beslut från Arbetsmiljöverket (AV) får MTR bakläxa för att de inte tillräckligt väl uppfyllt kraven som ställs i Arbetsmiljölagen. I korthet så har Sekos skyddsombud i skrivelse till AV begärt att MTR ska riskbedöma arbetsmiljön för lokförarna med hänvisning till borttagandet tågvärdarna. Utöver denna riskbedömning ska en handlingsplan tas fram i samverkan med skyddsombuden. MTR menar att detta redan gjorts men har nu fått bakläxa av AV.

AV har nu tagit ett beslut (18/11). Myndigheten har valt att delvis gå på skyddsombudens linje och anser att MTR inte tillräckligt har involverat SO i sitt arbete med att riskbedöma förändringen.

Betyder detta att ensamarbetet nu är stoppat och att tågvärdarna blir kvar? – Nej, det betyder att MTR innan de kan gå vidare i projektet behöver uppfylla kraven som ställs i AV:s beslut. Gör de inte det så kan det bli aktuellt med vite för arbetsgivaren. Beslutet säger ingenting om tågvärdarnas framtid egentligen – mer än att förändringen behöver riskbedömas mer grundligt – och i delaktighet med skyddsombuden. Beslutet är möjligt att överklaga för MTR – detta ska göras inom 3 veckor från beslutet. Vi har idag inte fått något besked från MTR hur de avser att gå vidare.

Här finner ni beslutet från AV: Beslut-Forelaggande-med-vite-3.pdf

Kommentarer inaktiverade.