Årets innestående FV-dagar

Enligt kollektivavtalet ska våra innestående ”röda dagar” de så kallade FV-dagarna vara utlagda i schemat innan julhelgen. De dagar som sedan jul och nyår genererar ska i sin tur var utlagda innan nästkommande påskhelg.

Seko Lok har uppmärksammat företaget på att väldigt många dagar hänger och inte har lagts ut i schema. Diskussion kring hur detta ska lösas har på klubbens initiativ skett löpande. Trots påstötningar har företaget inte kunnat presentera en plan för utläggning av dagarna eller kommit med andra förslag till hantering.

Seko Lok har lämnat som förslag att en frivillig inlösen av FV-dagar skulle kunna ske. Klubben har föreslagit att 1 inlöst FV-dag ska generera 2 sparade semesterdagar samt ett x-tillägg om 3500:-

Förslaget baserar sig på de kostnader som finns idag med nuvarande uppgörelse om övertid och där övertid görs mot tid till timbanken. Vår bedömning är att förslaget skulle tas emot väl av LF-kollektivet och leda till att minska pressen på planeringen att bemanna årets sista månader.

De signaler som vi fått från företaget är att MTR kan tänka sig en frivillig försäljning dag mot dag – dvs 5,4% (av månadslönen i slutlönesteget) per ”såld” FV-dag enligt text i lokalt avtal. Klubben har varskott arbetsgivaren att vi inte ser att ett sådant erbjudande har förutsättning att frigöra speciellt många dagar givet det läge vi är i idag.

Sekos medlemmar har ställt upp och tagit ansvar i ett svårt personalläge – det är tack vare det som trafiken fortsatt kan rulla. Med ökad arbetsbelastning kommer också behov av vila och återhämtning varför vi ser att de lediga ”röda” dagarna i normalfallet behöver läggas ut i närtid.

Kommentarer inaktiverade.